Annonse
Det viktigste for oss nå er at du som bedrift tar kontakt! Enten du allerede er kunde hos Innovasjon Norge eller ønsker å diskutere prosjekter med oss, skriver direktør Linda Beate Randahl i Innovasjon Norge Arktis. (Foto: Innovasjon Norge)

Slik skal Innovasjon Norge hjelpe næringslivet

Innovasjon Norge Arktis har den siste uka ringt over 130 bedrifter i Troms og Finnmark og på Svalbard for å få oversikt og innspill fra næringslivet i forbindelse med koronakrisen. Det skal vi fortsette å gjøre hver dag. Vi ønsker å være nær bedriftene og gjøre alt vi kan for å hjelpe næringslivet i denne vanskelige situasjonen.

Tilbakemeldingene fra bedriftene er først og fremst nedslående. Krisen rammer på samme måte næringslivet i Alta, Kirkenes, Sørkjosen, Harstad og Tromsø som den gjør ellers i Norge og i verden. Det finnes likevel noen lysglimt i denne krisa og bedrifter som tenker nytt for å holde hjulene i gang. Vi ønsker å hjelpe til med dette; holde aktiviteten i gang, hindre tap av kompetanse og unngå permitteringer, for å være mest mulig rustet til videre verdiskaping i den nye framtida etter pandemien.

Vi justerer nå våre tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronakrisen. Det gjelder både tilskudd, lån og garantier. Vi leverer fortløpende forslag til regjeringen inn i arbeidet med nye krisepakker for næringslivet. Innovasjon Norge er tett på selskapene og får raskt vite hvilken hjelp de har behov for.

Halvparten permitterer

For de fleste bedriftene vi har snakket med, er den store utfordringen presset likviditet som følger av at inntektene har blitt borte over natten. De fleste som driver med salg og service, og spesielt reiseliv og kreativ næring har fått store avbestillinger som følger av pandemien. Bedriftene i regionen oppgir også at de frykter at verdifull kompetanse skal forsvinne innen krisen er over. Bedrifter med utenlandsk arbeidskraft oppgir at ansatte ikke kommer seg tilbake til Norge på jobb. I tillegg gjør stenging av barnehager og skoler at arbeidsstokken reduseres ytterligere. Av norske bedrifter som Innovasjon Norge har vært i kontakt med, oppgir omtrent halvparten at de permitterer ansatte. Antall bedrifter med betalingsvansker er også mangedoblet. Dette får konsekvenser for samfunnet og økonomien langt utover den enkelte bedrift.

Styrket ut av krisen

Koronapandemien vil gå over og Innovasjon Norge er opptatt av å hjelpe bedriftene slik at de kommer styrket ut av denne krisen. I tillegg til å hjelpe bedrifter som allerede har lån i Innovasjon Norge, søker vi også bedrifter som ser muligheter i denne krisen og i tiden etterpå. Innovasjon Norge har lån, garantier og tilskudd for å styrke bedriftene og bidra til å holde hjulene i gang. For noen bedrifter er man inne i en tid hvor intern kompetanseheving kan prioriteres. Andre benytter tiden til vedlikehold av bygg og anlegg som man ellers ikke ville hatt tid til. Vi ser også nye kreative forretningsideer blomstre opp innen blant annet logistikk, digitale tjenester og helseteknologi.

For eksempel har artisten Petter Carlsen og Valy Sessions fra Alta holdt livekonsert på Facebook da alle vårens festivaler og konserter er avlyst. Konserten ble vist over 34 000 ganger og omsatte for over 70 000 kroner. Drytech AS i Tromsø har satt hele ledelsen inn i produksjonen for å levere på økt etterspørsel. Vi ser også at flere lokalbutikker samarbeider om å etablere digitale løsninger for å tilby innbyggerne alt fra mat til elektronikk og klær med hjemlevering.

Letter næringslivets tilgang til Innovasjon Norges samlede rammer på sju milliarder

Innovasjon Norge gjør nå helt konkrete endringer for å hjelpe kriserammede bedrifter.

Fra i dag letter vi på lånekravene og gir nye betingelser. Vi endrer på regler for finansiering, slik at det blir lettere for flere selskaper å oppfylle kravene våre.

Vi øker andelene vi kan gi som tilskudd, og vi kan ta høyere risiko med noen av lånene våre, samtidig som vi setter ned rentene på alle våre lån. Dersom du har lån i Innovasjon Norge, kan du enkelt søke om 1 års avdragsutsettelse på våre hjemmesider

Det viktigste for oss nå er at du som bedrift tar kontakt! Enten du allerede er kunde hos Innovasjon Norge eller ønsker å diskutere prosjekter med oss.

Her er tiltakene:

 • Innovasjon Norge setter ned rentene med 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån. Dette gjelder nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april.
 • Vi har forenklet prosessen for søknader om avdragsutsettelse. Ordningen er for bedrifter som er preget av koronapandemien, og vi innvilger i hovedsak et års avdragsutsettelse.
 • Vi legger opp til et større bidrag til finansiering enn normalt gjennom å utnytte handlingsrommet i statsstøtteregelverket.
 • Vi åpner for at Innovasjon Norge kan etablere innovasjons- og risikolån med lavere krav til sikkerhet enn vi normalt krever.
 • Innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter åpner vi for flere og større forprosjekter.
 • Kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres.
 • Vi åpner for at kunder som opplever forsinkelser, får mer tid til å ta stilling til tilsagn om finansiering og vi kan forlenge fristene for utbetaling.
 • For kommersialiseringstilskudd øker vi andelen tilskudd Innovasjon Norge kan gi fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene. For kommersialiseringstilskudd åpner vi for en høyere andel interne kostnader, inkludert lønn.
 • Dette gjelder nye prosjekter og betyr at kravet til annen kapital reduseres betydelig.
 • Oppstartlånet øker fra maksimalt 1,5 millioner kroner, til 2 millioner. Vi stiller ikke økte krav til kausjon eller egenkapital.
 • Vi tilbyr rentefritak i seks måneder på eksisterende og nye oppstartlån.
 • Oppstartlånene er avdragsfrie i fire år.
 • Oppstartsbedrifter som har mottatt kommersialiseringstilskudd får også mulighet til å motta oppstartlån. Tidligere har det bare vært mulig å motta støtte fra en av ordningene. Endringen gjelder både eksisterende og nye kunder.
 • Vi justerer interne rutiner for å behandle søknader så raskt som mulig.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse