Annonse
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen (t.h.) har endelig tatt bladet fra munnen og sagt ifra om landets forsvarsevne. Da må det må være lov å håpe på bedring når det gjelder ærlighet og åpenhet fra forsvarsminister Frank Bakke Jensen (t.v.) og Høyres forsvarspolitiske talsperson Hårek Elvenes, skriver Oddvar Nygård. Foto: Emil Wenaas Larsen, Forsvaret

Er det slutt på å pynte brura nå, Elvenes og Bakke-Jensen?

«Vi må ha større kraft og høyere tempo i arbeidet med å styrke forsvarsevnen vår. Og vi må ha fokus på de områdene hvor utholdenheten og evnen til tilstedeværelse ikke er god nok. Dette gjelder i dag først og fremst vår maritime kapasitet og våre landstyrker».

Debatten rundt forsvarspolitikken er ikke tjent med en endeløs sminking av tingenes tilstand. Brura blir ikke vakrere av den slags ansiktsløftninger.

Hvem sa dette? Var det forsvarsministeren? Eller Høyres forsvarspolitiske talsperson? Nei, sånne ord har knapt de to herrene Frank Bakke-Jensen og Hårek Elvenes tatt i sin munn. Så godt som hver gang Nordlys – og alle andre medier – har brakt nyheter og kommentarer om den faktiske, bedrøvelige tilstanden i det norske forsvaret, har disse to Høyre-politikerne sett det som sin fremste oppgave å  «pynte brura». All kritikk og alle avsløringer har blitt møtt med motangrep og fornektelse. Vi har om og om igjen blitt fortalt at det foregår «en historisk satsing» på Forsvaret, når virkeligheten de siste årene har vært at en rekke av våre militære kapasiteter har vært, eller er på vei til å befinne seg i knestående.

Eksemplene står i kø. Hæren i indre Troms står snart uten relevant og nødvendig helikopterstøtte når de fleste, om ikke alle, Bell 412-maskinene skal flyttes fra Bardufoss sørover til Rygge. 2. bataljon skal i «møllpose», altså omgjøres fra en stående styrke til en mobiliseringsavdeling, noe som vil svekke reaksjonsevnen i betydelig grad. Det betyr dessuten at brigaden desimeres til et nivå som gjør at vi strengt tatt ikke har en fullverdig brigade. Og moderniseringen av Hærens stridsvogner, som skulle vært i gang nå, er skjøvet nærmere ti år inn i fremtiden.

På Andøya har den maritime overvåkningen, MPA, som P-3 Orion står for, blitt sterkt svekket. Blant annet fordi personell har sluttet som en følge av vedtaket om at Andøya skal nedlegges som MPA-base og i stedet flyttes til Evenes.

Og ikke minst har den voksende skandalen med innkjøpet av NH-90-helikopteret ført med seg at både Kystvakten og fregattene i flere år nå har seilt uten relevant helikopterstøtte. Siste nytt på denne fronten er at leveransene av NH90 tidligst vil være sluttført i 2025. Det er ca. et kvart århundre etter at de ble bestilt i 2001.

Det hører også med til bildet at da forsvarsbudsjettet for 2019 ble vedtatt, viste det seg at i stedet for å nærme seg målet om å nå to prosent av BNP, går det motsatt vei.

Denne miserable situasjonen har forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og Hårek Elvenes konsekvent fremstilt som ubetydelig, med sin utrettelige glansbildefortelling om «en historisk satsing».

Men nå har forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen – som sitatet øverst stammer fra – endelig tatt bladet fra munnen og sagt det som det er: «I mitt fagmilitære råd som ble gitt til den nåværende langtidsplanen, beskrev jeg «en nøktern forsvarsstruktur». I media ble dette omtalt som «et minimumsforsvar». I dag er realiteten at det minimumsforsvaret ikke lenger er minimum. Det er for lite til at Forsvaret over tid kan klare våre forpliktelser nasjonalt og internasjonalt».

I sin nyttårstale 22. januar i Oslo Militære Samfund kledte Bruun-Hanssen dermed Høyre-regjeringens to fremste forsvarspropagandister ganske så nakne.  Det har blitt godt mottatt på flere hold. Som Nils Holme, tidligere administrerende direktør for Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), skriver i sin siste blogg: «Forsvarssjefen er tydelig. Tiden for fortrenging av Forsvarets problemer er definitivt forbi. Kanskje kan vi håpe på politisk oppfølging også»?

Ja, det må være lov å håpe på bedring når det gjelder ærlighet og åpenhet fra politisk side vedrørende den faktiske tilstanden i Forsvaret. Debatten rundt forsvarspolitikken er ikke tjent med en endeløs sminking av tingenes tilstand. Brura blir ikke vakrere av den slags ansiktsløftninger.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse