Annonse
Norske soldater i slaget om Narvik. Foto: forsvaretsmuseer.no

Sluttkommentar til Borgersrud om Fleischer

Jeg skal forsøke å avslutte denne debatten. Borgersrud gjentar seg selv, leser meg stadig mer vrangvillige og han bidrar med historiske usannheter.

I mitt første innlegg skrev jeg ikke at han ikke kunne bli forsvarssjef fordi han var fra hæren, men at hans sterke fokus på hæroperasjoner ikke ikke falt sammen med regjeringens ønske om å forene forsvarsgrener. Det er heller ikke noe som tyder på at britene ønsket seg Fleischer som norsk forsvarssjef selv om man på britisk hold ønsket flere aksjoner i Norge. Det britene var opptatt av var å holde planleggingen av egne operasjoner hemmelig og i denne fasen stolte de generelt ikke på allierte smånasjoner, inklusive HOK som Fleischer ledet. Senere i krigen kom slike operasjoner inn i fastere rammer og briter og nordmenn samarbeidet ofte godt.

At Borgersrud ønsker at regjeringen skulle ha ført en langt mer aktiv krigspolitikk allerede på dette tidspunktet i krigen er greit nok, men regjeringen ville altså ha en mer forsiktig linje, i lys av tyske represalier og straffereaksjoner. Det var etter min mening en høyst rasjonell tilnærming i en ekstrem situasjon.

Borgersrud er generelt svært kritisk til London-regjeringen i omtrent alt den foretok seg. Det må han ha lov til å være, men det er utrolig at han nok en gang drar den gamle leksa om London-regjeringen som ikke ønsket å støtte den sovjetiske operasjonen i Finnmark høsten 1944 og som ikke ville hjelpe finnmarksbefolkningen. At det begrensede norske militære innslaget ble lite og forsyningene sene, skyldtes i all hovedsak allierte staber som prioriterte krigføringen på kontinentet, ikke den norske regjeringens vilje og ønske. Dette er godt kildebelagt i britiske arkiver.

Jeg må lytte, sier Borgersrud, lytte til de nordnorske stemmene. Det er litt påfallende i denne debatten at det er Oslo-baserte Lars Borgersrud som da griper til pennen. Hva nordlendinger flest mener om general Fleischer vet jeg ikke eksakt. Jeg vet at en gruppe her i nord veldig sterkt mener noe om hans rolle og skjebne. Selv mener jeg altså at de mer mytiske aspektene ved Fleischers rolle i Storbritannia bør avmystifisere og klargjøres.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse