TINDTUNNELEN: Fra Ramfjordmoen går E8 inn i Tindtunnelen og munner ut på Tomasjord. Veginnkortingen blir på 15,5 km hver vei.

Smalere E8 er unødvendig og bortkastet

Ifølge pålegg fra statsråden skulle Nye Veier AS fremlegge samlet planløsning til 1. oktober for E8 i Ramfjord, Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen.

Vegvesenet har nå foreslått ny utredning av 9-meters veibredde for alle prosjektene, og dermed forsinkes saken med foreløpig 2-3 uker. Men konsekvensene kan bli mye verre.

Hvis ikke kommunen foretar reguleringsvedtak før nyttår, så glipper anleggsoppstart i 2019 for E8 i Ramfjord. Kommunen kan ikke gjøre vedtak uten at Statens Vegvesen fremlegger regplanforslag i rimelig tid.

Det foreliggende regforslaget fra Vv har veibredde som i Lavangsdalen med midtdelere. Hvis andre veibredder skal inn i bildet, så kreves det ny høringsrunde, og da blir tiden for knapp fram til nyttår.

Men det er absolutt mulig å fremme og vedta regplan med veibredde som i Lavangsdalen, med små endringer. Strekningen Sørbotn – Ramfjordmoen med tunnel i Fagerfjellet kan få sin byggestart i 2019.

Når Tindtunnelens plan senere behandles, så faller E8-strekningen Laukslett – Leirbakken – Nordbotn – Ramfjordmoen bort. Fra Ramfjordmoen går E8 inn i Tindtunnelen og munner ut på Tomasjord. Veginnkortingen blir på 15,5 km hver vei.

Besparelsen på E8 for Laukslett – Ramfjordmoen kan bli på 8-900 mill kr.

Men enda større gevinst på 2-3 milliarder kr får staten ved å unngå å oppgradere E8 på hele strekningen Ramfjordmoen – Sandvikhøyden – Berg – Nova – Tromsdalen sentrum – Tomasjord, og unngå et anleggsmareritt over 15-20 år.

Veibrukernes store gevinst blir 15,5 km veginnkorting og raskere kjøring gjennom 4-felts, dobbeltløps tunnel.

Totalkostnad for dobbeltløps, 4-felts Tindtunnel på 10,5 km kan bli på ca 2.600 mill kr.

Utredning om 9-meters veibredde er etter vårt syn helt bortkastet. Tunnelens trafikkmengder krever dobbeltløps og 4-felts tunnel etter forskriftene, og veien over Ramfjordmoen må få samme dimensjon. Strekningen Sørbotn – Ramfjordmoen får en stor del i tunnel i Fagerfjellet, som uansett har sin egen standard veibredde.

Vegvesenets ekstra påfunn om smalere vei setter hele anleggsoppstarten i fare.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse