Annonse
SENJA BY: Kan det være lurt å skifte navn på byen Finnsnes når Senja kommune om ett år er en realitet? Foto: Torgeir Bråthen

Smartest med Senja by i Senja kommune?

Ved å kalle byen for Senja kan mye av den inngrodde antipatien mot Finnsnes falme og bli borte. Da vil folk på Senja kunne føle eierskap og tilhørighet til kommunesenteret, og kanskje til og med stolthet av utviklinga i byen.

Om temmelig nøyaktig ett år opphører kommunene Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken å eksistere. I stedet får vi den nye, sammenslåtte storkommunen Senja. Det har i sammenslåingsprosessen vært lite diskusjon om hva den nye kommunen skulle hete. For de fleste var det åpenbart at navnet måtte bli Senja. Noen få finnsnespatrioter yppet litt med å foreslå navnet Finnsnes, uten at dette ble tatt på alvor. Det måtte bli Senja, et navn som alle kunne samle seg om og som står seg godt utad.

Men hva med byen Finnsnes? Bør ikke også handels- og administrasjonssenteret i Senja kommune skifte navn? Er det ikke logisk og naturlig at byen får samme navn som kommunen? Finnsnespatrioter vil sikkert vri seg tvikroket i smerte over et slikt forslag (og kanskje vri halsen om på undertegnede sørreisaværing), men legger man lokalpatriotismen til side så bør den pågående kommunesammenslåinga være en opplagt anledning til å diskutere bynavnet.

Alle gode argumenter for å kalle den nye kommunen Senja gjelder også for byen. Navnet klinger fint, har appell utad, er mer kjent enn Finnsnes, brukes aktivt i reiselivsnæringa og i markedsføring av regionen. Det har en aura av magi over seg, og favner om et større område. Senja var også det eneste mulige navnet på den nye kommunen hvis man skulle få til ei kommunesammenslåing uten at folk røk i tottene på hverandre.

Allerede har den videregående skolen i Finnfjordbotn skiftet navn til Senja videregående skole, det er Senja hotell midt i Storgata på Finnsnes og Senja tingrett ligger like ved. I sentrum ligger også Senja Næringshage, og det nye storbygget ved Kunnskapsparken skal hete Sjømatparken Senja. I kunnskapsparken ligger for øvrig Visit Senja og Studiesenteret Midt-Troms, som nylig skiftet ut navnet Finnsnes. Her er også Lenvik bibliotek som etter kommunesammenslåinga kan bli Senja bibliotek. Generelt er altså navnet Senja på vei inn, mens navnet Finnsnes er på vei ut.

Finnsnes er en ung by som fikk bystatus for mindre enn 20 år siden. For 50 år siden var Finnsnes akkurat blitt kommunesenter, det var Gibostad som var senteret fram til midten av 60-tallet. For drøye 100 år siden var Finnsnes knapt noe sted i det hele tatt, bare noen gårder på et nes. Utenfor Troms fylke er Finnsnes lite kjent, og navnet forbindes ikke med noe spesielt så vidt jeg vet. Kanskje med unntak av å være anløpssted for hurtigruta og ha et brukbart fotballag i 3.divisjon. Dessuten har navnet på kommunen vært Lenvik, ikke Finnsnes. For lokalpatrioter er det sikkert fælt å høre dette, men Finnsnes er ikke noe innarbeidet «merkenavn» som for enhver pris må beholdes.

For omverdenen vil et navneskifte være uproblematisk. Det vil heller ikke være første gang at en by skifter navn. Atskillig større og mer kjente steder har gjort det før. Ikke minst vår egen hovedstad Oslo som i 300 år het Christiania. Et mer nærliggende eksempel er Narvik, som på slutten av 1800-tallet het Viktoriahavn. Rent geografisk er det selvsagt et argument at Finnsnes er et mer presist og riktig navn på stedet enn Senja, men for omverdenen er dette helt uvesentlig. For omverdenen vil det være helt logisk at Senja by er sentrum i Senja kommune.

Det viktigste argumentet for ikke å skifte navn er hensynet til «urinnvånerne» på Finnsnes som naturligvis vil oppleve at dette går på identiteten løs. I bakgrunnen lurer også den gamle spliden mellom Finnsnes og Senja, der folk på begge sider av Gisundbrua har yndet å rakke ned på hverandre. Ikke minst har folk på Senja hånet Finnsnes, som har blitt sett på som ei blodigle som suger til seg ressursene som omlandet skaper. Men hvis man snur på det, blir dette også et argument for å skifte navn. Ved å kalle byen for Senja kan mye av den inngrodde antipatien mot Finnsnes falme og bli borte. Da vil folk på Senja kunne føle eierskap og tilhørighet til kommunesenteret, og kanskje til og med stolthet av utviklinga i byen. «Se hvor fint det er i Senjabyen vår!» Positive holdninger og bred oppslutning om kommunesenteret vil også gagne byfolket, om de bare klarer å komme over smerten ved å miste Finnsnes-navnet.

Finnsnes-navnet vil jo også bli bevart på en del områder. For eksempel trenger ikke Finnsnes IL å skifte navn, og det ikoniske Finnsnesvannet vil fortsatt være Finnsnesvannet. Private firmaer kan velge å beholde Finnsnes i navnet sitt hvis de vil, og på folkemunne vil sikkert Finnsnes bli brukt ei god stund. Selv om navnet offisielt endres til Senja, så vil det i praksis kunne bli en lang og glidende overgang der folk får tid til å venne seg til forandringa. 

Så langt er det imidlertid ikke noe som tyder på at en slik diskusjon om bynavnet vil komme. Alt tilsier at Finnsnes kommer til å hete Finnsnes, uansett om det er lurt eller ikke. Det er sikkert noen som i sitt stille sinn og i lukkede fora har tenkt på fordelene ved et navnebytte, men å stikke hodet inn i vepsebolet har ingen våget ennå. Vi får se om noen tør. Det er fortsatt et år igjen å gjøre det på.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse