Annonse
Foto: Scanpix

Småskole-elever i Finnmark er viktigere enn Høyres utdanningspolitikk

Med sitt utsagn utfyller han bildet av Høyre som et parti som har en tvilsom tilnærming til skolens største problem i Nord-Norge, nemlig lærermangelen.

I et tilsvar til et innlegg fra Valdermo og Bakke skriver Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant for Høyre fra Troms, og 1. nestleder i utdannings- og forskningskomiteen, at Høyre «… nå slår … rekorder i søkere til lærerutdanningene …». Det er bare sant dersom man regner med barnehagelærerutdanningene, og dermed vill-ledende, fordi disse lærerne ikke har kompetanse der ordinære lærere er en mangelvare, nemlig i skolen. For de tre ordinære typer lærerutdanning, for trinn 1-7, trinn 5-10 og lektorutdanning, var det i år nedgang i søkertallene, på hhv 1, 6 og 5 prosent. Dette vet selvfølgelig Gudmundsen. Dessuten er det pussig å si at det er Høyre som slår disse rekordene. Vi må håpe at ikke alle søkerne er høyrefolk…

Viktigere: Som utdanningspolitiker må han vite følgende: Ved de fire nord-norske lærestedene er nedgangen på 5 prosent for lærerutdanningene for trinn 1-7. Nedgangen er marginal i Bodø. Nesna, som er foreslått nedlagt, har en økning på 24 prosent. Alta, hvor det sist høst bare møtte åtte studenter, har nå en nedgang på 12 prosent. I Tromsø er nedgangen 13 prosent, på tross av at antallet studieplasser er økt med 33 prosent. For Nord-Norge innebærer dette at regjeringens rasjonering av småskolelærere fortsetter – man stiller så høye opptakskrav at lærermangelen øker:

Med sitt utsagn utfyller han bildet av Høyre som et parti som har en tvilsom tilnærming til skolens største problem i Nord-Norge, nemlig lærermangelen. Med referanse til situasjonen i Finnmark hevdet statsråd Sanner forleden at «… vi vet for lite om hva som kjennetegner de skolene som bidrar … minst [til elevenes læring]», på tross av at han må vite at antallet ufaglærte i småskolen i Finnmark er doblet de siste tre årene. Og selv om det er staten som har ansvar for å utdanne lærere, skjøv statsministeren ansvaret for å forbedre skolen, over på lokalpolitikere (Aftenposten 24.5.).

Jeg må imidlertid si meg enig med Gudmundsen i hans hovedanliggende overfor Valdermo og Bakke; de ønsker at undersøkelser av såkalte skolebidragsindikatorer ikke skal offentliggjøres. For så vidt som han selv fortegner fakta, blir det riktignok mildt ironisk når han gjør gjeldende at «Svaret på slik kunnskap er ikke å fornekte resultatene, men å heller få til de gode faglige diskusjonene og begrunnelsene for hva som vi må gjøre for å gi barna våre en god skolegang. Hemmelighold vil hindre foreldre, politikere og fagmiljø til å delta i debatten. Det er ingen tjent med, særlig ikke barna våre.» 

Hva angår undersøkelser av skolebidragsindikatorer, som altså søker å måle en gitt skoles bidrag til elevenes læring, har jeg kjennskap til fire. I alle er der klare indikasjoner på at Finnmark gjør det dårligst – det eneste unntaket jeg har funnet, er knyttet til yrkesfaglige studieretninger i videregående skole. Men her er det vel slik at alle elevene stiller på samme bare bakke når de f eks skal utdanne seg til rørleggere.

En indikator er ikke et faktum, og ingen indikatorer dekker alle skolens mål og hele skolens virksomhet. De fire jeg kjenner, har ulike tilnærminger, men gir det samme resultat. Slike resultater må gjøres kjent for ‘foreldre, politikere og fagmiljø’, for å låne Gudmundsens liste over interessenter, slik at de har data å forholde seg til. Man kan ikke holde tilbake indikatorer, selv om de ikke er fullkomne, og aller minst når de alle peker i samme retning.

Men skal politikere delta i diskusjonen, må også de forholde seg korrekt til data, og ikke, som Gudmundsen og Sanner, bevege seg helt på grensen til det usannferdige, i kombinasjon med ansvarsfraskrivelse av den type Solberg bringer til torgs. Det er tross alt småskole-elever det dreier seg om, ikke primært den påståtte fortreffelighet ved Høyres utdanningspolitikk.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse