Annonse
Selv om legene har vurdert det som lite sannsynlig at de isolerte besetningsmedlemmene var smittet av COVID-19, tilsier enhver sunn fornuft at dette var en reell mulighet, skriver Kristoffer Rypdal om situasjonen om bord på "Roald Amundsen". Foto: Nordlys

Smittevern handler om å vurdere risiko

Smittevern baserer seg ikke på at man skal unnlate å ta forholdsregler bare ut fra en vurdering av at det sannsynlighetsovervekt for at det ikke er smitte i omløp. Man må også vurdere konsekvensene av lite sannsynlige utfall.

Hvis framstillingen som konserndirektøren for Hurtigruten gir av hendelsesforløpet da 177 passasjerer ble sendt i land i Tromsø fredag morgen er korrekt, så vitner dette om en alvorlig svikt i risikovurderingen som ble gjort.

Konserndirektøren hevder i videointervju med VG ca. kl 13 lørdag at beslutningen om å sende passasjerene på land ble gjort fordi legene ombord vurderte at de isolerte besetningsmedlemmenes ikke framviste COVID-19-liknende symptomer. Hvem som tok beslutningen kommer ikke fram i intervjuet, men det er opplagt at konserndirektøren er den som er ansvarlig, forutsatt at han ikke har mottatt instruksjoner om å slippe passasjerene på land av helsemyndighetene. Så synes ikke å ha vært tilfelle.

Det som synes å ha sviktet her er forståelsen av begrepet risiko. Selv om legene har vurdert det som lite sannsynlig at de isolerte besetningsmedlemmene var smittet av COVID-19, tilsier enhver sunn fornuft at dette var en reell mulighet. Dette styrkes av at pasientene ble sendt til UNN i spesialtaxi for COVID-19 transport og at alle smittevernprosedyrer ble fulgt ved UNN.

Konserndirektøren synes imidlertid å mene at det er i orden å sende hundrevis av passasjerer i land hvis helsepersonell ombord vurderer at sannsynligheten for smitte er lav. Hvis dette er en gjeng oppfatning i norsk reiseliv, er det er svært alvorlig situasjon som helsemyndighetene må ta fatt i. Smittevern baserer seg ikke på at man skal unnlate å ta forholdsregler bare ut fra en vurdering av at det sannsynlighetsovervekt for at det ikke er smitte i omløp. Man må også vurdere konsekvensene av lite sannsynlige utfall. Jo større konsekvenser, jo lavere sannsynlighet kan man tillate.

Vi tillater ikke store festivaler eller sportsarrangement fordi konsekvensen av eventuell smittespredning her er så store og uoverskuelige, ikke fordi vi vurderer sannsynligheten for slike utbrudd å være spesielt stor.

Det er hevet over enhver tvil at både legene ombord og konsernledelsen har hatt mistanke om at det kunne ha vært et koronautbrudd på gang. I verste fall dreier det seg om en kynisk kalkulert overføring av ansvaret for passasjerene til resten av samfunnet, til Tromsø kommune, hjemstedskommunene til passasjerene og til nasjonale helsemyndigheter. Et ansvar som blir ekstremt mye vanskeligere å håndtere enn om passasjerene hadde blitt holdt tilbake de få timene det tar å få svar på testene.

Konsekvensene av å slippe passasjerene i land er umulig å overskue nå, men bare det faktum at det er mulig at det kan skape en serie av utbrudd over hele landet, belaste intensivkapasiteten på UNN og koste mange menneskeliv, er nok til at denne saken må få et etterspill. Her krever hensynet til liv og helse at ansvar plasseres og at tiltak iverksettes for å forhindre gjentakelse. Tone Angell Jensen skriver i en kommentar at dette er en katastrofe for Hurtigruten. Det er jeg enig i. Men det er først og fremst en katastrofe for Tromsø og landet forøvrig.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse