Annonse
Senterpartiets Sametingsgruppe er derfor glade for at lovforslaget som den rødgrønne regjeringen startet opp, har endt opp med et fleksibelt forslag for hvordan konsultasjoner skal gjennomføres på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, skriver Cecilie Hansen og Hans Ole Eira. (Foto: Sametinget)

Å snakke sammen styrker lokaldemokratiet

Konsultasjoner vil bli et nyttig verktøy for lokaldemokratiet. Å snakke sammen og å la innbyggere bli hørt er god politikk for distriktene og kommunene, og derfor er det også god Senterpartipolitikk. Regjeringens forslag om å lovfeste plikten til å konsultere samiske interesser i relevante saker innebærer at i tillegg til staten, skal også kommunene og fylkeskommunene konsultere samiske interesser.

For orden skyld: Konsultasjoner handler om å snakke med hverandre, med mål om å komme til enighet. Forslaget slik det foreligger krever ikke at man skal eller må komme til enighet, men at samiske stemmer skal bli vurdert og være en viktig del av beslutningsgrunnlaget.

For Senterpartiet er enkeltmenneskets stemme og engasjement viktig også når det kommer til våre samiske innbyggere for å sikre positiv utvikling og for å kunne gi tjenester nær folk der de bor også på sitt eget morsmål.

For Senterpartiet er det viktig at alle myndighetsbeslutninger, også de som angår samene, blir så gode som mulig. Vi mener det best sikres ved at de berørte samene selv, som i hovedsak er i klart mindretall i landets kommuner og fylkeskommuner, får mulighet til å fremme sine synspunkter under saksforberedelsen i saker som kan berøre dem.

Selv om det ikke oppnås enighet i konsultasjonene, vil konsultasjonene sikre at de samiske synspunktene blir godt kjent og vurdert før beslutningene tas. I sum vil det effektivisere saksbehandlingen, fordi beslutningene blir bedre og får økt legitimitet. Det vil igjen redusere klagebehandlinger og omkamper.

Da Samerettsutvalget i 2007 foreslo en egen saksbehandlings- og konsultasjonslov med detaljerte regler om gjennomføringen av konsultasjoner, kom det reaksjoner fra kommunalt hold om at forslaget ble for omfattede for kommunene. Senterpartiets Sametingsgruppe er derfor glade for at lovforslaget som den rødgrønne regjeringen startet opp, har endt opp med et fleksibelt forslag for hvordan konsultasjoner skal gjennomføres på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Ikke som en egen lov, men som et nytt kapittel i sameloven og med en veileder for kommunene og fylkeskommunene.

Vi vet at kommunene og fylkeskommunene er forskjellige. I en kommune hvor samene er i flertall eller bredt representert, vil behovet for konsultasjoner være mindre enn i en kommune hvor samene er i klart mindretall. Vi vet også at de samiske miljøene er organisert ulikt. I noen kommuner er det etablert samiske råd. I andre kommuner finnes det foreldrenettverk, organisasjoner, bygdelag osv. For det er nemlig de lokale samiske interessene som kommunene primært skal konsultere, ikke Sametinget.

Det har vært viktig for oss i Senterpartiet at de nye konsultasjonsreglene i stor grad lar det være opp til kommunene selv å finne ut hvordan konsultasjonene best kan gjennomføres i deres kommune, i tråd med det kommunale selvstyret. Vi mener også at en naturlig konsekvens av at konsultasjonsverktøyet blir tilgjengeliggjort på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, er at flere oppgaver bør flyttes fra stat til regionalt og kommunalt nivå. For oss i Senterpartiet er folkestyret og lokal sjølråderett viktig og alle stemmer bør bli vurdert – også de samiske.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse