Annonse
Takk for initiativet dere tok i 1982, det var og er fortsatt livsviktig for mange mennesker, skriver daglig leder Mette Gregussen vde Krisesenteret i Midt-Troms. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Fra søstersolidaritet til lovpålagt kommunalt tilbud

Finnsnes 1982; en gruppe engasjerte, fremtidsrettede og tøffe kvinner bestemmer seg for å etablere Krisesentertilbud i Midt-Troms. Da hadde landets første krisetelefon eksistert siden 1977. I 1980 deltok 26 krisesentergrupper på Krisesentersekreteriatets første landskonferanse i Oslo. Arbeidet ble utført på idealistisk grunnlag og med stor frivillig innsats. Et fantastisk initiativ!

Årene gikk og Krisesenteret i Midt-Troms ble endret i form og innhold basert på nasjonale føringer. Dette i takt med at bruken av krisesenteret økte, år for år. Statistikk viste at det stadig var flere kvinner og barn som hadde behov for hjelp knyttet til vold i nære relasjoner.

«Lov om kommunale krisesentertilbud» ble vedtatt i 2010, da ble kommunene pålagt å sørge for et krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Det ble også stilt større krav til innholdet i krisesentertilbudet. Selv om det var ansatt en daglig leder på Krisesentret, så var drifta fortsatt preget av stor grad av frivillighet, dugnad og søstersolidaritet. De som arbeidet som miljøvakter på Krisesentret hadde ikke tarifflønn og innsatsen var fortsatt formidabel, drevet frem av engasjerte kvinner, medsøstre, kvinner som ønsket å hjelpe kvinner og barn. Krisesenteret i Midt-Troms hadde i årevis allerede gitt støtte, rådgivning, hjelp til å kontakte andre deler av tjenesteapparatet, tilbudt et akutt midlertidig botilbud, dagbrukersamtaler, og hjulpet til i reetableringsfasen for de som hadde behov for det.   

Den nye loven påla kommunene å sikre individuell tilrettelegging av tilbudet til brukerne, ivaretakelse av barna på en god måte, tilpasset barns særskilte behov, og samtidig sørge for at barnas rettigheter blir gjort gjeldende etter annet lovverk. Det skulle også være god kvalitet på krisesentertilbudet, blant annet at ansatte har kompetanse til å ta vare på de særskilte behovene brukerne har. Det har vi i dag, på Krisesenteret jobber det sosionom, barnevernspedagog, vernepleier. Alle med fordypning enten innenfor vold i nære relasjoner, miljøterapeutisk arbeid, traumebevisst omsorg, rus og psykisk helse eller annen relevant kompetanse. Vi har også andre ansatte med relevant helsefaglig kompetanse.

Det sa seg selv at Krisesenterlovens krav ble utfordrende å innfri uten en omfattende endringsprosess ved Krisesentret i Midt-Troms. Kommunene måtte inntektssikre Krisesenteret i Midt-Troms, og ble med på en økonomisk opptrappingsplan over flere år. I takt med kvalitetssikringen og den økte kompetansen ved Krisesentret i Midt-Troms, økte også bruken. Antall beboere og dagbrukere økte, og fortsetter å øke. Flere kvinner, menn og barn benytter seg av sin lovpålagte rettighet til hjelp når de utsettes for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Det er ikke mulig å forutse hvor mange som bruker Krisesenteret år for år, annet enn å si at vi ser at bruken øker, det er bra! Det betyr at flere kvinner, menn og barn får hjelp.

Krisesentret i Midt-Troms er fortsatt i en utviklings og omstillingsprosess. Vi er ikke i mål, vi har en vei å gå før vi er økonomisk sikret en tilfredsstillende drift.

Finnsnes 2020: Takk for initiativet dere tok i 1982, det var, og er fortsatt livsviktig for mange mennesker.  Det begynte som en kamp av kvinner for kvinner. Nå er likestillingen kommet lengre og vi jobber hver dag for å gi et like godt tilbud til kvinner, menn og barn på Krisesentret i Midt-Troms. Vi som jobber på Krisesenteret i Midt-Troms strekker oss hver. dag for å forvalte initiativet dere tok, på best mulig måte.

Gratulerer med dagen 8. mars. 2020.

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse