Annonse

Sp i helskru

Valget nærmer seg, og SP er spådd å gjøre et godt valg. Det er intet mindre enn imponerende at partiet på kort tid har reist seg fra nærmest å være en ruin. Begrepet «Fugl Fønix» er passende her.

Nå er det et faktum at selv om partiet alltid har prediket desentralisering, så har det foretatt noen snodige saltoer i politikken de senere år og har på en måte kommet til å fremstå som en «mot alt - bevegelse» uten hukommelse. 

For å friske opp litt: I 2005 ble det med partiets Åslaug Haga i spiss satt i gang en regionreform som skulle ende opp med færre regioner enn det nå er blitt, og disse skulle være i drift fra 2010.

Om man måtte ha foretatt noen tvangssammensammenslåinger for å få dette til, fikk man aldri vite, da hele prosjektet havarerte etter få år. Det til tross for at man fulgte den oppskriften partiet i dag har etterlyst, nemlig å ta for seg oppgaver først og deretter geografi.
Vedum var tilnærmet panegyrisk den gang i sin promotering av hvor viktig det var med større regioner der han inviterte «til en bred demokratisk debatt rundt den viktigste demokratireformen i Norge på lenge» for å sitere han. Senterpartiets kommunalminister Åslaug Haga forkynte følgende: «Regionreformen er en storstilt demokratireform, intet mindre».

Den regionreformen Senterpartiet måtte gi opp, er nå gjennomført, om enn i en litt mildere form enn det de ønsket med sine færre regioner. Nå er liksom dette så galt som det kan være.

Eksemplene på manglende politisk hukommelse kan forfleres: Nedleggelse av fødestuer er med i opplisting av det de mener er galskap. Her har også sittende regjering og stortingsflertallet vært beskjeden i forhold til det SP i regjering var. Da de styrte, la de ned fødestuene i Orkdal, Valdres, Steigen, Rjukan, Nordfjord og Lærdal.

SP har i de siste å vært prisverdig klar i forsvarspolitikken. Det må være opposisjonstilværelsen som har medvirket til det. Da partiet var i posisjon, lot de 4- milliardersanlegget Olavsvern gå for 38 millioner, mot stemmene til nåværende regjeringspartier. Forsvarsbevilgningene var gjennomgående så beskjedne at vi år for år fikk en mer og mer svekket beredskap.

I de rødgrønnes tid ved roret  ble i 2009 også 6. Divisjon nedlagt -etter å ha eksistert i 93 år -, den eneste avdelinga som hadde noe å vise til under siste krig med sin «ukronede seier»  i kampen mot tyskerne under felttoget på narvikfronten i 1940.

Nå forsvant riktignok ikke soldatene ved denne nedleggelsen, men fortsatt er det vel slik at avdelingsstolthet er en motiverende faktor -. Jeg var til stede i Heggelia da 6. Divisjons fane ble rullet sammen for godt. Jeg følte sterkt at dette var noe som ikke burde ha skjedd. 

Heimevernet - som SP har prøvd å innbille folk var så mye bedre i deres tid - ble på deres vakt redusert fra 13 til 11 HV-distrikter, og spesialavdelingen HV-16 ble lagt ned. Innsatsstyrken i HV ble redusert fra 5000 til 3000 soldater.

Når det så gjelder sammenslåingen av Troms og Finnmark, er også jeg av den oppfatningar vi hadde vært lykkeligere stilt om Nord-Norge (i areal betydelig større enn Østerrike) hadde fortsatt som tre fylker, men spilt hverandre gode og bevart en nordnorsk dimensjon. Når nå Stortinget i flere omganger har vedtatt sammenslåing, må vi innrette oss etter det og sørge for at det nye fylket Troms og Finnmark hevder seg i forhold til resten av kongeriket. Det verste som kan skje, er at vi får å gjøre med politikere som sitter og venter på senere omkamp, og for alt jeg vet dyrker «hva var det vi sa»-mantraet. Det vil være særdeles ugunstig for en strategisk viktig del av Norge vi så absolutt vil være med på å utvikle.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse