Annonse

Sp vil slakte arbeidsplasser i distriktene

Stortingsrepresentant og medlem av næringskomitéen for Senterpartiet, Geir Adelsten Iversen lover at hvis de kommer i posisjon etter valget skal de sørge for at kravet om lukkede anlegg blir påbudt innenfor kommunens grenser. Det er det samme som å si at de vil legge ned tusenvis av distriktsarbeidsplasser.

Iversen går i et innlegg hardt ut mot en av våre aller viktigste og fremvoksende næringer. Oppdrettsnæringen er gjøkungen i fremmed reir. Næringen sprer avføring fritt ut i fjorder og sund i mengder som tilsvarer avføring fra cirka 40 millioner mennesker, hevder han. Hadde Iversen basert seg på fakta om fiskeoppdrett og forurensning ville debatten blitt enda bedre, og mer troverdig.

Fakta er at hvert år gjøres det en risikovurdering av norsk oppdrettsnæring. Her går forskere gjennom alle åpne vitenskapelige kilder. Fakta er også at alle oppdrettsanlegg har utslippstillatelse fra miljømyndighetene. Alle oppdrettere har plikt til å overvåke hvordan utslipp fra anleggene påvirker området under og rundt anlegget, og at de holder seg innenfor utslippstillatelsen. De må leie inn uavhengig fagpersonell til å gjennomføre miljøundersøkelser. Vi har et godt system i Norge for å følge med og iverksette nødvendige tiltak.

Utslipp fra havbruk består hovedsakelig av stoffer som er en naturlig del av økosystemet i havet, slik som næringssalter og organisk materiale.

Havforskningsinstituttets risikorapport for 2018 gir en god oppsummering av hva vi vet og hva vi ikke vet om effekten av utslipp til sjøen fra oppdrettsnæringen. De regelmessige miljøundersøkelsene ved lokalitetene viser at tilstanden på bunnen i all hovedsak er god, og at bunnhabitatene tåler belastningen. Tiltak som midlertidig brakklegging gir bunndyrsamfunnene tid til å restituere seg.

Det er riktignok avdekket dårlig tilstand på enkelte lokaliteter, for eksempel i Bugøyfjorden i Sør-Varanger, men der er det også iverksatt strenge brakkleggingstiltak. Det blir ikke anledning til å holde fisk her før tilstanden igjen er restituert.

Debatten om oppdrettsnæringen fortjener å bli basert på fakta, ikke på myter. Vi snakker om en næring som er svært viktig for arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten, og en næring som har et enormt potensiale til å bli enda viktigere. Norge trenger flere ben å stå på. Det betyr selvsagt ikke at vi skal lukke øynene for de miljøutfordringene som næringen har, for de finnes. Og de må næringen i samarbeid med forskning og myndigheter løse.

En ny rapport fra Sintef og FHF viser at ca. 12 000 årsverk direkte er sysselsatt i den havbruksbaserte verdikjeden. I tillegg kommer alle de årsverk som skapes som ringvirkninger. Mange av disse arbeidsplassene vil leve farlig i de kommunene der Senterpartiet skulle komme i posisjon.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse