Annonse
SpareBank 1 Nord-Norge er tilstede for hele landsdelen, skriver konsernsjef Liv Ulriksen.

SpareBank 1 Nord-Norge er tilstede for hele landsdelen

Vår støtte på 50 millioner kroner til Bodø2024 strekker seg over flere år, og i dette samarbeidet ser vi spesielt etter prosjekter som kan være landsdelsdekkende.

I en kommentar i Nordlys 10. Juni spør Skjalg Fjellheim om forholdet mellom Tromsø og SpareBank 1 Nord-Norge er i ferd med å endre seg. Fjellheim fremsetter en rekke påstander, de aller fleste er dessverre feil.

Aller først vil vi understreke at SpareBank 1 Nord-Norge satser i hele landsdelen. Vi forfordeler ingen ut i fra geografi. Og hvorfor skulle vi det? Vi har et mål om å være førstevalget for folk og bedrifter i Nord-Norge. Ikke i Bodø isolert. Eller i Tromsø for den saks skyld. De seneste årene har vi vært den største finansinstitusjonen i landsdelen, og dette er en posisjon vi arbeider målrettet og hardt for å opprettholde. I dette arbeidet tar vi ingen for gitt, slik Fjellheim skriver.

I kommentaren hevder Fjellheim at innholdsleveransene til Konjunkturbarometeret er forskjøvet. Til dette er det å si at helt frem til for noen få år siden var kunnskapsmiljøer utenfor landsdelen som var leverandør av Konjunkturbarometeret for Nord-Norge. Det ønsket vi å gjøre noe med. Vi har derfor jobbet for å få både denne leveransen og andre kunnskapsrapporter fra kunnskapsmiljøene i nord. Samarbeidet vi har med miljøer som Kunnskapsparken Bodø, Salt, Capia, Nordlandsforskning, Akvaplan Niva og NORCE opplever vi som godt og viktig for å løfte fram kunnskap. Disse miljøene er for øvrig spredt over hele Nord-Norge.

Det er heller ikke riktig at UiT ikke har blitt spurt om å bidra. 

Da vi etablerte Kunnskapsbanken var vi i møte med en rekke kunnskapsaktører - også UiT. Vi samarbeider med UiT på flere prosjekter, blant annet jobber vi nå sammen for å løfte fram åpne data til Telleren (nordnorske tall som alle kan finne på kbnn.no). Det kan også legges til at vi gjennom Lab Nord-Norge har satt av 100 millioner kroner til digital utvikling i nord. Dette gjør vi sammen med nettopp UiT.

Også når han kommenterer Samfunnsløftet fra SpareBank 1 Nord-Norge skyter Fjellheim fra hofta og bommer grovt. Det er på ingen måte slik at Bodø mottar mer støtte enn andre. Snarer tvert i mot. I 2019 gikk 55 MNOK til organisasjoner i Tromsø, og 24,3 MNOK til prosjekter i Bodø. I tildelinger fra Samfunnsløftet tar vi alltid hensyn til geografi, for å få en mest mulig lik fordeling i landsdelen. Alle våre tildelinger finner man forøvrig på snn.no/samfunn

Vår støtte på 50 millioner kroner til Bodø2024 strekker seg over flere år, og i dette samarbeidet ser vi spesielt etter prosjekter som kan være landsdelsdekkende. Så kan vi forsikre Fjellheim om at Tromsø ville fått den samme støtten dersom det var de som hadde blitt utpekt til europeisk kulturhovedstad. Narvik også. Eller Harstad. Rett og slett fordi vi mener prosjektet er genuint godt for hele landsdelen.

Den underligste påstanden i Fjellheims kommentar er dog koblingen mot at Tromsø kommune har valgt DNB som sin hovedbank, og at dette indikerer at forholdet mellom SpareBank 1 Nord-Norge og Troms og Finnmark har surnet. La oss være helt tydelig; vi tapte anbudskonkurransen - og vi liker ikke å tape. Vi skal helt klart ta lærdom av den prosessen. Samtidig er offentlige anbudsregler både komplekse og omfattende, og vi føler oss helt sikre på at Tromsø kommune ikke har valgt oss bort fordi de har vært misfornøyd med samarbeidet vi over år har hatt. Uansett endrer ikke denne saken verken på vår strategi eller vår forretningsmessige innretning.

Alt dette, og mer til, kunne Skjalg Fjellheim fått vite om han hadde spurt oss før han satte seg ved tastaturet. I stedet finner han det hensiktsmessig å igjen slå en splittende kile i konflikten mellom Tromsø og Bodø. En konflikt han synes å dyrke snarere enn å bidra til å lege. Uten at vi helt forstår hvorfor. Vi er en liten landsdel i nasjonal forstand. Vi har mye å hente på å dyrke samarbeid fremfor konflikt. Det burde Fjellheim, som er en sterk stemme i nord, også legge mer vekt på.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse