Annonse
Senja-fiskeren Rolf Bjørnar Tølllefsen reagerer kraftig på påstander om at han skal ha høstet fordeler av et påstått vennskap med fiskeriministeren. Foto: Stein Wilhelmsen, Nordlys.

"Jeg har kun møtt Per Sandberg tre ganger i mitt liv".

Rolf-Bjørnar Tøllefsen slår hardt tilbake mot påstander om at han skal ha fått en “kompiskvote” av fiskeriministeren.

Det er nesten ikke til å tro at landets største fiskeriavis kan fremsette så alvorlige påstander.

I forsideoppslag, to helsider og leder, slår Fiskeribladet Fiskaren fast i onsdagens utgave av avisa at undertegnede er tildelt en «kompiskvote» av fiskeriminister Sandberg. Det er nesten ikke til å tro at landets største fiskeriavis kan fremsette så alvorlige påstander, som jo både er diskrediterende, ja sågar straffbare, uten å ha noe belegg i fakta. I tillegg roter man sammen søknader, instrukser og politisk uenighet omkring instruksen, på en måte som gjør det vanskelig å forstå hva man egentlig mener å avsløre. La oss ta fakta først.

Husøy Fiskeriselskap AS sendte august 2015 søknad om utskiftning av et fartøy, slik at et nytt og større fartøy skulle fiske på et kvotesett tilhørende selskapet. Denne søknaden ble altså sendt lenge før Sandberg tiltrådte like før jul i 2015. Etter avslag i direktoratet fremmet man via advokat en omgjøringsbegjæring til departementet. Der fikk man i november opplyst fra embetsverket at det var rettet flere henvendelser til departementet omkring en ulik praksis i regionene og at departementet på den bakgrunn arbeidet med en instruks til direktoratet som skulle gi føringer for en enhetlig praksis i slike saker. Man hadde en ambisjon om å ferdigstille denne instruksen før jul 2015. Instruksen kom som kjent 12. januar. Instruksens innhold innebar at alle tidligere begrensninger på kvoter over 11 meter skal kunne legges på fartøy av større faktisk lengde. Flere saker ble på dette grunnlag omgjort av fiskeridirektoratet, herunder saken til Husøy Fiskeriselskap AS..

Herfra trekker altså journalist Terje Jensen og redaktør noen helt meningsløse konklusjoner, som at «fiskeriministeren sørget for at Rolf-Bjørnar Tøllefsen fikk ekstra torskekvote gjennom endring av regelverket» og redaktøren finner det suspekt at «Tøllefsen er den eneste i Troms som har benyttet seg av regelendringen». Instruksen er selvsagt generell og ikke en tildeling fra ministeren og Husøy Fiskeriselskap har aldri reflketert over hvorvidt andre i Troms søkte om tilsvarende endringer. Det vi vet etter en gjennomgang av praksis fra det siste året er at det har vært mange søknader, noen har ført frem, andre har fått avslag. Problemet for vårt selskap var, at vi var usikker på hva utfallet av instruksen ville bli (det kunne helle begge veier), og av den grunn ble det besluttet å selge båt og kvote første dager av januar. Derfor har aldri Husøy Fiskeriselskap AS benyttet tilsagnet som kom av omgjøringsbegjæringen fra departementet.

At ikke Fiskaren evner å forstå disse ulike prosessene og rollene og derved roter det helt til kunne ha vært tilgivelig, men de legger jo ytterligere en dimensjon til i sin beskrivelse som ikke er til å tilgi og som representerer et lavmål når det gjelder avklaring av fakta. De påstår at denne «tildelingen» av kvoter skal ha sitt grunnlag i et vennskap mellom undertegnede og ministeren. På dette grunnlag bygges en historie om at det er for å komme Husøy Fiskeriselskap AS sin søknad i møte, at instruksen fikk sitt vedtatte innhold. Også dette er selvsagt helt grunnløst.  Jeg har møtt Per Sandberg 3 ganger i mitt liv. Første gang for noen år siden haiket han med meg fra Bardufoss flyplass til Senja med bil. Han kjente meg igjen fra TV-serien og visste da at jeg ville passere hans hjem. 2. gang til jul på Grand Canaria og 3 gangen passerte vi hverandre på Fiskebåt sitt møte i Oslo i februar 2016.  Jeg har ikke en gang telefonnummeret til ministeren, og heller ikke er vi Facebook venner. Vi betegnes også som «naboer». Det er nå grisgrendt på Senja, men det er altså en times kjøring mellom Husøy og Silsand, og det er nå et fakta man må forvente at selv Jensen evner å oppklare.

De nøyer seg heller ikke med en feil beskrivelse av fakta, nei herfra gir de svært diskrediterende karakteristikker som «kompiskvote» og at ministeren ved utformingen av instruksen skal ha hatt et ønske om å tilgodese  sin «gode venn og nabo». I følge redaktøren «avsløres» denne forbindelsen mellom vennskap og  ministerens favorisering av mine næringsinteresser. Det hele «sauses» så sammen med det forhold, at instruksen var politisk omstridt, uten at det er enkelt å forstå hva som skulle være relevansen av det forholdet.

Dersom Fiskeribladet og dets redaktør har et minimum av krav til at de fakta som anvendes skal være korrekt, ikke minst der man trekker kritiske konklusjoner mot enkeltpersoner, forventer jeg  en uforbeholden beklagelse. I motsatt fall må vi legge til grunn at Fiskeribladet har sluppet seg ned på en journalistisk standard som setter dem i bås med lettbeint Se & Hør journalistikk. Det ville være trist for FiskeribladetFiskaren.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse