Annonse
Innbyggerne på Spildra har vært evakuert en gang før fra sin hjemplass. Den gangen sørget samfunnet for at de kunne bygge opp sine hjem og sitt livsgrunnlag på nytt. Vil det også være tilfelle denne gangen? skriver Ivar Bjørklund. (Foto: Ola Solvang)

Velferdsstatens sammenbrudd i distrikts-Norge

Forslaget demonstrerer i sitt enfold velferdsstatens sammenbrudd i distrikts-Norge. Hensynet til arbeid og sysselsetting har ikke lenger prioritet på den fylkeskommunale dagsorden.

Arbeid, mat og helse. Slik var kravene som arbeiderbevegelsen fremmet for hundre år siden og som etterhvert skulle bli limet i den norske velferdsstaten etter krigen. Retten til arbeid, mat til seg og sine nærmeste og et helsestell som sikret alle grupper i samfunnet, var selve fundamentet i det sosialdemokratiske byggverket. Med tiden ble disse verdiene kjennetegnet på den norske samfunnsveven, uavhengig av skiftende regjeringer og ideologiske preferanser. Men som vi etterhvert har fått erfare, samfunnet er i endring og solidaritetssamfunnet er i ferd med å bli til konkurransesamfunnet. Ikke minst har denne utviklingen rammet Arbeiderpartiet som i dag sliter med å ta vare på sine grunnverdier. Men fremdeles forsøkes politikken rundt i landet å bygge på at «Alle skal med». Man kan være uenig om tiltakenes karakter, men ingen politiker har kunnet sette menneskeverdet til side.

Ikke før nå, ikke før fylkesrådet for Troms og Finnmark har fått seg forelagt et forslag om å fjerne en ruteavgang på Kvænangsruta. Saken kan synes liten, men sier mye om hva slags politisk system vi har skapt og ikke minst: Det samfunnsssyn som ligger til grunn for forslaget. Fylkesrådet skal spare penger og foreslår nedlegging av tirsdagsruta på Kvænangen, et forslag som så langt overhodet ikke har vært gjenstand for høring eller konsekvensanalyse. Kommunen visste ingen ting og ble informert via media. Ansvaret så langt ligger hos fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (AP). Hun har tydeligvis ikke gjort seg kjent med konsekvensene av sitt eget forslag.

Forslaget demonstrerer i sitt enfold velferdsstatens sammenbrudd i distrikts-Norge. Hensynet til arbeid og sysselsetting har ikke lenger prioritet på den fylkeskommunale dagsorden. Spildra har to gårdsbruk, fire fiskebåter, et rederi og to reiselivsbedrifter. Sistnevnte har stort belegg av utenlandske turister om sommeren og derfor avhengig av brukbare kommunikasjoner. Det samme er fjordfiskerne, men et relativt nytt fiskemottak kan ikke lenger benyttes på grunn av allerede gjennomførte rutekutt. Øyas befolkning har i dag kun forbindelse med kommunesenteret to hverdager i uken, tirsdag og fredag. Stedet har egen butikk som gir sikkerhet for mat til innbyggerne i Ytre Kvænangen i tillegg til det de produserer selv. Men varene til butikken kan kun leveres via tirsdagsruta. Legges den ned, må også butikken legges ned. Da ryker også reiselivsvirksomheten ettersom de er avhengig av butikkens leveranser.

Helsestellet ivaretas gjennom legekontoret i Burfjord - på fastlandet. Tirsdag er dagen for legebesøk fordi alle blodprøver må sendes til UNN. Halvparten av befolkningen er pensjonister, de samme menneskene som faktisk bygde velferdsstaten. Forsvinner tirsdagsanløpet, mister de i stor grad muligheten til legebesøk. Det samme gjelder selvfølgelig den øvrige befolkningen på øya.

Hvis fylkesrådet vedtar dette forslaget betyr det at innbyggerne på Spildra kun har ett anløp på hverdagene for å besøke kommunesenteret. Dit må de oftere enn før, øya er nemlig blitt uten postforbindelse ettersom posten la ned sin virksomhet i fjor. Spildra har ingen alternative reisemåter slik som de aller fleste steder i fylket.

Dette er spørsmålet fylkesrådet må ta stilling til: Kan man frata ei bygd elementær tilgang på arbeid, mat og helse? Hva slags politisk grunnsyn ligger i så fall bak en slik beslutning? Vinn eller forsvinn? Innbyggerne på Spildra har vært evakuert en gang før fra sin hjemplass. Den gangen sørget samfunnet for at de kunne bygge opp sine hjem og sitt livsgrunnlag på nytt. Vil det også være tilfelle denne gangen?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse