Annonse
TALERØR: Sylvi Listhaug er når det gjelder innvandring og terrorisme, talerør for en stor del av befolkningen, kanskje majoriteten, ikke uttrykt gjennom partipolitikken, men uttrykt gjennom det som folk flest snakker om i privatlivet. Foto: Scanpix

Og spillet går sin gang

Sylvi Listhaug er når det gjelder innvandring og terrorisme, talerør for en stor del av befolkningen, kanskje majoriteten, ikke uttrykt gjennom partipolitikken, men uttrykt gjennom det som folk flest snakker om i privatlivet.

Vi er vant til å ha det fredelig og godt her i landet. Våre normer tar utgangspunkt i dét. Utmerket. Vi hyller et nordvesteuropeisk demokrati med likeverd for alle, rettssikkerhet for alle, vi har et samfunn med rekordjevn materiell levestandard, tilgang til helsevesen, omsorg for eldre og uføre. Vi er vant til å være trygge, vi regner med at statsmaktens førsteprioritet er å sørge for trygghet for befolkningen.

Men vi er ikke riktig sikre lenger. Vi har fått inn i samfunnet vårt enkeltpersoner og grupperinger som ikke har noen opplagt lojalitet til helheten, og som ikke helt vellykket kontrolleres av vår statsmakt. Mye av dette henger sammen med innvandringen av fremmedkulturelle de siste 40-50 år, men slett ikke alt. Utøyakatastrofen viste at terrorangrep kan komme fra stikk motsatte grupperinger.

Det er kanskje en promille av befolkningen som kan regnes som potensielt farlige på denne måten, de fleste er lovlydige mennesker som – når de har fått tenkt seg om – setter stor pris på vår måte å leve på, og våre felles verdier. Men så er det de få. Dette er helt nye grupperinger i samfunnet, uoversiktlig, ofte skjult, med fremmedartede idealer og farlige ambisjoner. Da blir spørsmålet som mange stiller seg: skal folk som benytter seg av vår velstand og sivilisasjon samtidig som de begår eller planlegger å begå ondsinnede angrep på vårt samfunn, – skal de – også de som hater oss – ha de samme formelle rettigheter som oss andre lovlydige mennesker med forskjellig hudfarge, tro og politisk ståsted?

De fleste antar – sånn virker det – at disse to hensyn lett kan kombineres. Som regel kan de dét, men ikke alltid. Det hører til i denne type kriminell mentalitet å benytte seg av egenskaper ved sivilisasjonen som er gunstige for utøvelsen av terror.: Vi har ikke dødsstraff i Norge og skal ikke ha det. Det verste terroristen risikerer når han blir tatt, er å bli dømt til å bo på hybel i årevis med tre næringsriktige måltider om dagen, tilgang til bibliotek og trimrom, – og til slutt benådning. Som Breivik. Om tyve, tredve år blir han benådet. Brennsikkert. Så har vi disse med opprinnelig tilhørighet til Langtvekkistan, de få av dem som gjør noe terroristisk, eller beviselig planlegger. Og som enten ikke har statsborgerskap men oppholdstillatelse, eller nylig har fått pass. Saker av denne type må selvsagt innom en rask behandling i rettsvesenet. Ut? Eller fengsel. At AP skulle være uenig i dette, ville forbause meg mye.

Listhaugs formulering 09-03 på Facebook, slik den er gjengitt i media, er skivebom og grovt provoserende. Kan formuleringene være rykket ut av en sammenheng vi ikke har hatt tilgang til? Det virker liksom for grovt til å være sant. Og så blir det selvfølgelig masse høyreekstreme gærninger som føler seg inspirert og henger seg på – er en sak for seg, utrivelig men ikke viktig, bare kanskje som et innblikk i at det fins mange sånne i fredelige, dagligdagse Norge.

At AP skulle sette «hensynet til terrorister foran hensynet til nasjonens trygghet» virker helt forvirra. At AP og mange andre – i enkeltsaker –  skulle «sette hensynet til terroristers rettigheter» foran en teoretisk mulighet for en eller annen form for begrenset skade på samfunnet, er ikke utenkelig. Terroristers rettigheter er nemlig en del av alle menneskers rettigheter, og et slikt hensyn ligger tett opp til noe av det mest grunnleggende i vårt demokratis rettssikkerhetsgaranti. Her må det benyttes skjønn og modenhet i vurderingen. Det har vi rettsvesenet til. Og terroristen har ikke riktig samme utgangspunkt som deg og meg når slikt skal vurderes. Breivik har ikke anledning til å beklage seg over at han er innesperret på en særdeles eftertrykkelig måte! Fremmedkulturelle med terroristplaner, eller med terror i CV-en og med forpliktelse til Sharia-lover, kan ikke i neste øyeblikk protestere når de blir tatt litt mer hardhendt enn andre, eller rett og slett blir hivd ut hvis norsk lov tillater det.

Jeg synes ikke norsk politisk establishment eller media har opptrådt på en spesielt imponerende måte i denne saken. Sylvi Listhaug er når det gjelder innvandring og terrorisme, talerør for en stor del av befolkningen, kanskje majoriteten, ikke uttrykt gjennom partipolitikken, men uttrykt gjennom det som folk flest snakker om i privatlivet. Hun har bein i nesa (kanskje for mye) og sier det hun mener selv om det ikke er i tråd med akademikerne eller politikerne eller media. Det er for få sånne i Norge. I stedet for å kaste seg over henne på en særdeles brutal og skinnhellig måte og utløse regjeringskrise, en altfor røff og uproporsjonal reaksjon! Stortingskollegene burde gitt henne en kraftig korreks og bedt om en presisering. Hva er det justisministeren mener? Facebook er privat plapring, ikke regjeringsreferat. Og så fått i gang en diskusjon/analyse av det grunnleggende spørsmål: Hvordan skal vi forholde oss til disse få som sviker den fundamentale lojalitet som vårt samfunn er bygd på? Dette har ingenting direkte med Utøya å gjøre, og i så fall på akkurat motsatt måte av det som AP og andre på en underfundig måte har latt skinne igjennom.

Stakkars Mor Erna, hun ser ut til å være den eneste i rikspolitikken nu om dagen (mandag 19.03) som tenker på hva som er viktig for nasjonen

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse