Annonse
Det verste er Rolf Seljelids (bildet) fornektingen av at Utøya-massakren var en politisk motivert handling sprunget ut av norsk politisk virkelighet, skriver Kristoffer Rypdal. Foto: Torgrim Rath Olsen / Nordnorsk debatt

Spillet går sin gang og Seljelid synger en gammel sang

Jeg skal ha meg frabedt å bli klassifisert som en av Seljelids ”oss.” Fri og bevare meg for å bli plassert i samme båt som Rolf, Sylvi og en gjeng med høyreekstremistiske gærninger når syndfloden kommer!

Vi bør forstå Sylvi Listhaugs gode og modige intensjoner, synes Rolf Seljelid. Dessuten var  det jo bare privat plapring på facebook. Jeg på min side, er lei av å forsøke å ta Seljelids private plapring i Nordlys i beste mening - av  alltid å tolke fremmedfiendtlig og respektløs retorikk som uskyldige spissformuleringer. Derfor skal jeg i dette innlegget ta for meg noen av hans formuleringer og tolke ham i verste mening. Som  Willy-Tore Mørch skriver her i Nordlys: ”Det er alltid avsenderen av budskapet som må sikre seg at konteksten er beskrevet slik at budskapet blir riktig forstått.”

”Vi hyller et nordvesteuropeisk demokrati”, skriver Seljelid. Han får snakke for seg selv – jeg har i friskt minne hans utlegninger om de late, korrupte og mislykkete sør-europeerne som han mener er ødelagt av den katolske kirken - i motsetning til oss her i nord som er velsignet med den rette evangelisk-Lutherske lære.

”Vi har fått inn i vårt land grupperinger….som ikke helt vellykket kontrolleres av vår statsmakt.” Underforstått, uten ”innvandring av de fremmedkulturelle” så hadde det store ”vi” vært vellykket kontrollert av  statsmakten. Hvilken herlig utopi ”de fremmedkulturelle” har tatt fra oss!

”Da blir spørsmålet som mange stiller seg: skal folk som benytter seg av vår velstand og sivilisasjon samtidig som de begår eller planlegger å begå ondsinnede angrep på vårt samfunn, – skal de – også de som hater oss – ha de samme formelle rettigheter som oss andre lovlydige mennesker med forskjellig hudfarge, tro og politisk ståsted?”

Min første kommentar er at den aktuelle saken har sitt utgangspunkt i rettighetene til mennesker med samtidig norsk og utenlandsk statsborgerskap. For disse er svaret på Seljelids merkelige spørsmål etter norsk lovgiving tindrende klart. På UNEs nettsider står: ”Hvis du får innvilget norsk statsborgerskap, så betyr det at du ikke lenger er utlending. Da er du norsk med alle de rettigheter og plikter som følger med.” Og la meg føye til for egen regning – det stilles ingen krav til hudfarge, tro, politisk ståsted, og du trenger ikke å like oss!

Min andre kommentar er at  Seljelid reduserer folket til å bestå av to grupper mennesker; de onde få, og ”oss” mange. Et grunnleggende trekk ved fascisme og rasisme er denne tendensen til gruppering av mennesker i ”de fremmede” og ”oss andre” og til de-humanisering av den første kategorien. Det verste er kanskje ikke at ”de fremmedkulturelle” blir redusert til en ensartet gruppe som ”har opprinnelig tilhørighet til Langtvekkistan” (formuleringen oser av respektløshet). Enda verre er at de av oss som har opprinnelig tilhørighet til Norge av Seljelid blir framstilt som en homogen masse formet i hans sjåvinistiske bilde.  Jeg skal ha meg frabedt å bli klassifisert som  en av Seljelids  ”oss.” Fri og bevare meg for å bli plassert i samme båt som Rolf, Sylvi og en gjeng med høyreekstremistiske gærninger når syndfloden kommer!

Det verste er likevel fornektingen av at Utøya-massakren var en politisk motivert handling sprunget ut av norsk politisk virkelighet og gjennomført av en silkeramp fra Oslo vest som trådte sine politiske barnesko i Frp: ”Og så blir det selvfølgelig masse høyreekstreme gærninger som føler seg inspirert og henger seg på – er en sak for seg, utrivelig men ikke viktig, bare kanskje som et innblikk i at det fins mange sånne i fredelige, dagligdagse Norge.”

Den eneste terroraksjonen som har rammet Norge er nettopp utført av en slik inspirert høyreekstrem gærning, og er den verste aksjonen som noensinne har blitt gjennomført i Europa. Og attentatmannen så ikke på den som en terroraksjon, men som en militær operasjon med mål å utrydde så mange unge  sosialdemokrater som mulig. Og så blir vi fortalt av Seljelid at det å inspirere slike krefter er uviktig og at ”dette har ingenting direkte med Utøya å gjøre, og i så fall på akkurat motsatt måte av det som AP og andre på en underfundig måte har latt skinne igjennom.” Forstå dette utsagnet den som kan.

Tidlig på åttitallet var jeg på ferie i Kroatia sammen med min kone og ett år gamle sønn. Hotellet lå vis a vis et hjem for kroatiske krigsveteraner  som om dagen  vandret rundt blant turistene med avskutte bein og armer. På natta samlet  grupper av aldrende tyske turister seg, drakk øl og sang kampsanger fra krigen av full hals. Alte kameraden! Musikalsk var det ikke.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse