Annonse
MÅLSELV: Vi skal selvfølgelig ta vare på de arbeidsplassene og bedriftene vi har, men skal vi gjøre det for enhver pris? Ved å bruke opp industritomter til andre formål enn det de er regulert til, vil vi begrense muligheten for å få industribedrifter til å etablere seg i Målselv, skriver Arild Braathen (Ap). Foto: Målselv kommune

Spillet om Andslimoen

Det er en forutsetning at alle som skal stå for gjennomføringen samarbeider og er enige om, at vi skal nå målene som er satt i «Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss».

I lokalavisene er det i løpet av den tiden saken om Andslimoen har vært til politisk behandling, kommet mange harde uttalelser i media. Saklighetsnivået på mange av innleggene har ikke akkurat vært balansert, og særinteresser har preget debatten. AP og Høyre har fått passene sine påskrevet, og som politikere får vi tåle mer enn andre – i hvert fall til et visst nivå.

Dersom den enkelte velger å sette seg noe bedre inn i denne saken, framfor kun å tro på de som fremmer egne særinteresser, vil nok synet og karakteristikkene bli mer nyanserte.

Prosess fram til vedtak
Politisk status er at vi gjennomfører en handelsanalyse for Målselv kommune. På bakgrunn av denne analysen, sammenfattet med innspillene i førstegangshøringen og vedtaket gjort i «Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss», sendes områdereguleringsplanen ut på andregangshøring. Deretter behandles den politisk i Plan- og næringsutvalget og i Kommunestyret, før Troms Fylke skal godkjenne den.

Det er verd å merke seg at forslaget på denne prosessen i Plan- og næringsutvalget, ble fremmet av Målselv AP og enstemmig vedtatt av representantene fra Høyre, Senterpartiet og Venstre.

Fakta i saken

Leder i Målselv Venstre, Rolf Austgard, stiller i et leserinnlegg i Nye Troms 18. juli, spørsmål om en handelsanalyse vil kunne gi økt detaljhandel på Andslimoen. Ved å koble dette med å påpeke viktigheten av at folk svarer i samsvar med Venstres syn, blir det usmakelig og grenser opp mot populisme. Nå er det slik stilt, at det ikke bare er opp til Målselv kommune å endre på denne type planer.

Både nasjonale myndigheter (Regjering med Venstre, KRF, FRP og Høyre), Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms, må godkjenne endringer av reguleringsplaner og den regionale plan for Handel og service – hvor også handelen i Målselv inngår. I dialog i forkant med Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms, har de kategorisk avvist å gi dispensasjon for å benytte noen av tomtene til detaljhandel. Dette med henvisning til nåværende Regionale plan for handel og service.

Venstre i regjering er med på å lage nasjonale føringer som sier en ting, på fylkesnivå sier de det samme og lokalt - med Austgard i spissen - det stikk motsatte. Da er det vel neppe så rart at folk i Målselv blir forvirret over hva som er fakta i saken.

Målselv Venstre har i sitt høringssvar argumentert for at Andslimoen kan bli et såkalt avlastningssenter. Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms har gitt klart svar på at et avlastningssenter først er aktuelt, når det er fullt i sentrum. Og det er det jo langt i fra i dag.

Skaper usikkerhet

Planer alene er ikke nok til å skape utvikling. I fortsettelsen av planer er det like viktig å skape engasjement og entusiasme lokalt. Det er en forutsetning at alle som skal stå for gjennomføringen samarbeider og er enige om, at vi skal nå målene som er satt i «Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss».

Det siste er dessverre problematisk i Målselv. Helt fra stedsutviklingsprosjektet ble vedtatt etter en meget grundig prosess, har spesielt Venstre fra første stund vært på banen for å få omkamper. Debatt er sunt. Men faren ved å la være å vise fast og stø kurs i saken, er at vi skaper usikkerhet og skremmer de som ønsker å investere i langsiktige prosjekter i Målselv kommune.

I Målselv får folk kjenne smertene ved at Forsvarets Langtidsplaner stadig blir endret på, lang tid før vi evner å se resultatene og virkningene av det som settes i verk. De fleste i Målselv har en klar oppfatning om akkurat det. Men når det gjelder planer for handel- og næringsutvikling i egen kommune, gjelder tydeligvis ikke samme resonnementet.

Gi tid til å se resultatene

Når vi iverksetter og går inn for en plan av denne kategorien, er det normalt å ha et tidsperspektiv på 10 år ifølge Troms fylkeskommune. Når vi så vidt er kommet halvveis, vil det være direkte uansvarlig å endre på denne planen. Vi må gi oss tid til å se resultatene av de tiltakene vi har igangsatt.

Omkamper i politikken viser seg sjelden å være fruktbare. Min påstand er at det vil være bedre å fullføre planen, som et flertall i kommunestyret vedtok i 2014, framfor å gå på kortsiktige, lite velfunderte løsninger basert på særinteresser.

Både Målselv AP og de andre partiene som er representert i Plan- og næringsutvalget, har forsøkt å få omdefinert begrepene plasskrevende handel og detaljhandel gjennom møter og dialog med Troms fylkeskommune. Signalene har vært at de ved neste gjennomgang og rullering av regional plan for handel, vil vurdere å se på denne definisjonen. Dette med tanke på en utvidelse av begrepet, slik at det for eksempel kan omfatte store elektriske varer og møbler. Varer som det er naturlig å transportere med tilhenger og som naturlig ikke passer inn i sentrumsområder.

Spillet om penger

I denne saken har det spesielt vært rettet fokus på Lians Caravan med tilhold på Andslimoen. Bedriften kjøpte med åpne øyne en tomt regulert som industritomt, tidlig på 90-tallet. Nå ønsker de dispensasjon fra områdereguleringsplanen, slik at det er mulig å selge til en grossistkjede som er villig til å betale en langt høyere pris enn en kjøper i industri- og storhandelmarkedet.

Hvorfor skal en slik fordel kun gis til Lians Caravan, vil kanskje noen av de andre eierne på Andslimoen spørre om? Konsekvensen av å gi dispensasjon, er at Målselv kommune ikke har argument for å la være å gi til de neste som ønsker å selge til en grossistkjede.

Lians Caravan har i avisreportasjer og leserinnlegg, lagt igjen et inntrykk av at de ikke får lov av Målselv kommune og vrange politikere til å bygge et nytt bygg på Andslimoen. Dette er ikke korrekt.  De har helt siden 2018 hatt muligheten til å sette i gang en byggeprosess på vest-siden av E-6, og bygd slik de hadde ønsker om i møte med plan og næringsutvalget i juni 2017. I samme møte orienterte de om at de ønsket å etablere seg nærmere Tromsø med salgs-og serviceavdeling for å komme nærmere markedet i Tromsø. Målselv Kommune kan ikke gi dispensasjon fra gjeldende bestemmelser for å finansiere et salg av det gamle anlegget til Lian, siden det er konkurransevridende og bryter med gjeldende planverk.

Industribedrifter gir arbeidsplasser

Vi skal selvfølgelig ta vare på de arbeidsplassene og bedriftene vi har, men skal vi gjøre det for enhver pris?  Ved å bruke opp industritomter til andre formål enn det de er regulert til, vil vi begrense muligheten for å få industribedrifter til å etablere seg i Målselv.

Handel er viktig, men det finnes en grense for hvor mye mat 6000 mennesker kan spise. Trendene ellers i Norden og Europa er dessuten at netthandelen overtar for de store kjøpesentrene, som gjennom sine etableringer har bidratt til å legge mange bysamfunn øde.

Det å skape varige industriarbeidsplasser er viktigere, på lang sikt.

Vet folk i Målselv at det i år er en bedrift tilknyttet fiskeriindustrien, som har etablert seg i Målselv? Bedriften er i ferd med å restaurere gamle forsvarslokaler på Rossvoll, og investerer 40-50 millioner kroner. Hvorfor gjør de det? Refa-Vonin har siden begynnelsen på 1950-tallet vært en av hjørnesteinsbedriftene på Finnsnes. Siden det ikke finnes arealer langs kystlinja i nær omkrets, ønsker bedriften å etablere seg på innlandet ved E6. Denne etableringen gir 15-16 nye arbeidsplasser. Storsatsningen innen fiskeri i den nye Senja-kommunen, vil på sikt by på muligheter som blant annet krever at Målselv Kommune kan tilby industritomter.

Bardufoss – et attraktivt sentrum
Vi bør nå bruke ressursene på å utvikle det «Forsprosjekt stedsutvikling Bardufoss» beskriver, og få et større engasjement fra næringsliv og kommune for å utvikle Bardufoss sentrum til å bli en attraktiv møte- og handleplass.

I så måte vil jeg nevne tettstedet Alta som på nær var i samme situasjon som Målselv, med flere småetableringer spredd rundt i Bossekop og Elvebakken, og uten et definert sentrumsområde.  For rundt 10 år siden etablerte Alta en handlegate, med Nordlyskatedralen som monument og turistmagnet i den ene enden av gata. Langs hovedgata ble det bygd flere hoteller, restauranter, puber, kafeer og små nisjebutikker. I dag er sentrumsgata en samlingsplass for alt som skjer i Alta. Start og mål for Finnmarksløpet, sentral når NM på ski ble arrangert i 2018, ved festivaler og 17. mai-feiring.

Hvorfor ikke tenke samme tanken for tettstedet Bardufoss? Og hvorfor ikke omgjøre bygdekrangel til samarbeid for å få utvikling i hele kommunen?

Gjennomføre planene
Målselv AP gikk til valg i 2015 med et klart løfte til velgerne våre: Å følge den vedtatte kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026. Strategien slår fast at Andslimoen videreutvikles som industriområde med muligheter for plasskrevende handel og at Andselv styrkes som sentrum, slik at handelen totalt utvikles i Målselv. Dette løftet har vi holdt. Og velgerne våre kan være trygge på at de løftene vi gir, vil vi holde også i neste valgperiode.

Å endre på de planene som foreligger for Bardufoss vil være å skyte seg selv i foten, og hindre at det vil skje en helhetlig næringsutvikling også på de andre stedene i kommunen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse