Annonse
Er det slik at mennesker uten embetseksamen ikke kan tenke eller analysere og trekke konklusjoner, og at de som prøver seg på det bare fortjener å bli latterliggjort? skriver Odd Fyhn til førsteamanuensis Ánde Somby ved UiT.

Fortjener mennesker uten embetseksamen å bli latterliggjort?

I Nordnorsk debatt 4. juni spør Jarl Hellesvik om hvorvidt Selbudommen har slått fast at samene er et urfolk, og han drøfter så dette spørsmålet.

Hellesviks utgangspunkt for spørsmålet er at Førsteamanuensis i rettsvitenskap ved UiT, Ande Somby, i innlegget «Hellesvik Airlines og Fornorskningsmuseet» den 22.5. 19 i «Nordnorsk debatt» skrev at «Som kjent har Høyesterett i plenum (HR-2001-4-B – Rt-2001-769 s. 791) lagt til grunn at samene utvilsomt er et urfolk i ILO konvensjonens forstand.»

Dommen Somby viser til blir ofte omtalt som Selbudommen. Selbudommen gjaldt spørsmålet om de to siidaene Essand og Riast Hyllingen hadde reinbeiterett innenfor nærmere angitte områder i nærheten av Selbusjøen i Trøndelag, skriver Hellesvik. Han analyserer så hva dommerne bemerket i saken, og konkluderer med at « … ikke (er) noe faglig holdbart grunnlag for å hevde at Høyesterett i sin domsavsigelse i Selbudommen har «lagt til grunn at samene utvilsomt er et urfolk i ILO konvensjonens forstand.».

I samme utgave av Nordlys, rett under Hellesviks innlegg, skriver førsteamanuensis Ande Somby (UiT) et tilsvar som han kaller: «Hellesvik som domsfortolker: Ikke bestått». Ande Somby er jurist med doktorgrad og jeg startet lesingen av hans tilsvar med forventning om at han ville tilføre ytterligere innsikt i det kompliserte spørsmålet (altså om hvorvidt Høyesterett har slått fast at samene er et urfolk).

Jeg ble fort svært skuffet. Det som var av argumentasjon og analyse druknet i sarkasmer, spydigheter og latterliggjøring av Hellesvik.  Ande Somby fortsetter stilen som kom til uttrykk gjennom betegnelser som «Hellesvik Airlines» og «Fornorskningsmuseet» i det innlegget som Hellesvik svarte på. I tilsvaret som her er omtalt (altså 4 juni) forekommer «Professor Allvitende», «manglende lesekyndighet», «ikke bestått på oppgavebesvarelsen». Det gjøres også et poeng av at Hellesvik ikke har juridisk embetseksamen.

To spørsmål meldte seg etter min lesing av Ande Sombys innlegg:

1. Er det slik, Somby, at mennesker uten embetseksamen ikke kan tenke eller analysere og trekke konklusjoner, og at de som prøver seg på det bare fortjener å bli latterliggjort? 

2. Hvordan får du deg til å behandle en meningsmotstander slik du gjør i denne saken? Kan vi ikke forvente av deg at du som førsteamanuensis ved UiT skal være en rollemodell for intellektuell redelighet og høvisk fremferd?

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse