Annonse
Her må det settes inn skikkelig satsing for å få et sykepleierløft, skriver Hanne Marit Bergland. Foto: Colourbox

Spørsmål til politiske partier til Stortingsvalget

Sykepleiermangelen er faretruende stor nå både i Norge, Norden og Europa for øvrig. Vi så før ferien at markedet er støvsuget for sykepleiere som kan komme til oss å arbeide i kortere eller lengre perioder.

Hva vil ditt parti gjøre for å heve kompetansen og tilgangen på sykepleierstillinger i kommunehelsetjenesten? Hva vil ditt parti prioritere for å gi et sykepleierløft?

I Troms har vi gjennomført en kartlegging av faktisk sykepleierbemanning i kommunene ut fra det som faktisk skulle være på per døgn i to uker som ikke er berammet med ferie. Det viser i snitt for sykehjemmene er hver fjerde sykepleiervakt ikke er besatt av sykepleier. Enten står den ubesatt eller det er brukt personer med mindre kompetanse eller ufaglærte vikarer. Det er ingen grunn til å anta at sykepleierbemanningen er bedre i resten av året. Dette får betydning for kvalitet og pasientsikkerhet. Vi har stadig sykere pasienter i institusjoner, noe som har eskalert etter innføringen av samhandlingsreformen.

I tillegg er det kommet en fersk rapport som viser at 1 av 5 sykepleiere slutter i tjenesten etter relativt kort tid og begynner å arbeide i andre sektorer. Årsakene er blant annet høyt arbeidspress, hard arbeidstidsbelastning og lav lønn. Det er dårlig samfunnsøkonomi å utdanne sykepleiere som vi sårt trenger for så å miste de.

Regjeringen har innført begrepet pasientens helsetjeneste. Det høres flott ut og inneholder mange rettigheter og standardiseringer. Men hva hjelper det når kommunene som har ansvaret for drift av pleie- og omsorgstjenestene ikke har fått tilført midler til ei skikkelig heving av kompetansen i denne tjenesten.

Her må det settes inn skikkelig satsing for å få et sykepleierløft. Norsk Sykepleierforbund har i flere år advart mot denne utviklingen med stadig færre sykepleiere i tjenesten, men det skjer lite.

Hva vil ditt parti gjøre for å heve kompetansen og tilgangen på sykepleierstillinger i kommunehelsetjenesten? Hva vil ditt parti prioritere for å gi et sykepleierløft?

Svar mottas gjennom media før valgdagen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse