Annonse
Hva er den egentlige grunnen til at nye, "smarte" strømmålere skal installeres?

Spørsmål til Troms Kraft om "smarte strømmålere"

Det eneste som er sikkert, er at strømkundene, og ikke kraftselskapene, skal dekke investeringen, som avbetaling over flere år.

Bladet Nordlys hadde den 27. mai et stort oppslag om at 70.000 strømmålere i fylket skal erstattes av nye og ”smartere” målere innen 2019. Ingen vet hva de nye målerne vil koste, anslagene varierer kolossalt – fra 8 til 20 milliarder på landsbasis, i verste fall mer enn 10.000 kroner pr. husstand - det dobbelte for de som også har hytte med innlagt strøm. Det eneste som er sikkert, er at strømkundene (og ikke kraftselskapene) skal dekke investeringen, som avbetaling over flere år.

            Kraftselskapenes begrunnelse for denne kolossale investeringen har vært at strømkundene skulle slippe (det ubetydelige) problemet med måleravlesning en gang i måneden, og at forbrukerne skulle få billigere strøm. Men hvordan strømmålere til kanskje 20 milliarder skal skal gi oss billigere strøm, er en gåte, når det i tillegg ryktes at målere er av så tvilsom kvalitet at de kan bli skiftet ut før de er nedbetralt.

Kraftbransjen har altså ikke fortalt oss – på et forståelig språk - hvilke reelle fordeler de nye strømmålerne antas å ha. Jeg tillater meg derfor å stille Troms Kraft følgende spørsmål:

            Hva er den egentlige grunnen til at nye ”smarte” strømmålerne skal installeres? Hvilke konkrete fordeler vil de ha for norske strømkunder? (Men ikke kom med en påstand om at strømmen skal bli billigere om natta – bruk av vaskemaskin frarådes som kjent når man har lagt oss om kvelden).

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse