Kravet om en samisktalende president fordrer dramatiske endringer i fundamentet for det samiskpolitiske virke, skriver Odd-Are Hansen. På bildet sametingspresident Vibeke Larsen som valgte å holde sin nyttårstale på norsk - fordi hun behersker samisk godt nok. Foto: iFinnmark

Den tullete språkdebatten er ødeleggende for Sametinget

Denne tullete og usaklige debatten om sametingspresidentens språkkunnskaper er ødeleggende for legitimiteten til Sametinget.

Diskusjonen om sametingspresidentens språkferdigheter er ikke ny, men bakgrunnen for at saken er aktuell nå er prosessen rundt kandidaturet til Helga Pedersen som Sametingspresident. At enkeltpersoner har ulike innfallsvinkler for å dele artikler om presidentens ferdigheter i samisk språk er forståelig, i det samiske miljøet er det vanskelig å skille mellom pragmatikk, politikk, identitet og andre elementer i debatter. Det som er mer beklagelig og betenkelig er hvordan NRKs samiske ekspertkommentatorer holder liv i denne saken, som om det fantes spesielle motiver i så måte.

Det er lett å spekulere i motiver når språksaken inneholder så mange ulike elementer fra så mange ulike personer, men sakens kjerne er krystallklar, den handler om politikk og ingenting annet. På lik linje med Nasjonalforsamlingen er Sametinget en politisk institusjon hvor presidenten er valgt som instruksjonene øverste politiske leder. Som fundament i Sametingets parlamentariske styreform står manntallet som den absolutte sentrale faktor. Med andre ord; manntallsregistrering er avgjørende hvorvidt du kan stemme på kandidater eller partier, hvorvidt du selv kan bli sametingspolitiker, eller som grunnlag for selv å bli sametingspresident. Foruten at man må erklære seg som same er kriteriene for registrering objektive og på den måten like for alle. Som en digresjon å nevne er registreringen i manntallet IKKE avgjørende hvorvidt du selv mestrer språket.

Det er i denne settingen at det er viktig å være “våken” i forhold til språkdebattens jungel av vikarierende motiver. Det som først kan oppfattes som en uskyldig diskusjon om hvorvidt enkeltpersoner skal ta et samiskkurs eller ikke, i virkeligheten er debatten om hvordan og av hvem Sápmi skal styres i fremtiden.

La meg begrunne mine påstander ved å påpeke språkdebattens politiske undertone, det vil være temmelig umulig for det samiskpolitiske miljøet fram mot neste valg, uansett parti, å unnlate å nevne partienes synspunkter vedr. sametingspresidentens (og andre politikeres) språkferdigheter. På bakgrunn av alt som har vært sakt og ment fra samiske politikere i denne saken så langt, vil det være overraskende, feigt og skuffende hvis kravet om en samisktalende president blir “taushetsbelagt” av de samme politkerne i den samme debatten i årets valgkamp.

Kravet om en samisktalende president fordrer dramatiske endringer i fundamentet for det samiskpolitiske virke, manntallsregistreringen må tillegges et språkkriterium og svært mange faller derfor ut av registeret. I debatten blir det hevdet at hele 2/3 av alle samer i Norge er ikkesamiskspråklig, det kan bety at det samlede antallet i manntallet faller til ca. 5-6000 personer, altså på nivå med antall registrerte i 1989. Mange kan sikkert si at jeg spekulerer vel mye, men tåkelegging og fraværet av “alt eller intet” i debatten blir som å legge fram et politisk forslag om å bevege seg langs korteste rute mellom Nipen og Øyvann, uten å ha et synspunkt hvor veien skal gå.

Jeg har nevnt det før, men denne tullete og usaklige debatten om sametingspresidentens språkkunnskaper er ødeleggende for legitimiteten til Sametinget. Den skaper en enerom splid mellom dem som mestrer eller later som å mestre språket, og dem som faller utenom. Som velger krever jeg så raskt som mulig at alle samiskpolitiske partier offentliggjør sitt syn i denne saken slik at velgerne evner å ta stilling til sin tilhørighet på forhånd. Det vil være direkte selvdestruerende å først bli medlem i eller stemme på et parti hvor partiet i neste øyeblikk ekskluderer meg med største selvfølgelighet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse