Annonse

Nei, det heter ikke Tromse!

Det som kreves er kun en smule vokaltrening.

Tromsø er en trivelig by, med en jevnt over hyggelig og høflig befolkning som består av over hundre nasjonaliteter. Et slikt mangfold kan, naturlig nok, lede til en del språklige misforståelser, både skriftlig og verbalt. Det er derfor trist, ja nær sagt sørgelig å måtte konstatere at forbausende mange, såkalte ''ur-innvånere'' med aner flere generasjoner bakover, later til å ''lide'' av manglende vokale ferdigheter, særlig hva gjelder vokalen Ø.

Byen heter Tromsø. Det kan ingen bestride. Det er et faktum. Likevel er det forbausende mange som tilkjennegir at de uttaler bynavnet med E i slutten, altså Tromse. Når man da, som jeg, høflig påpeker at det er feil å si Tromse, fordi bynavnet faktisk ender med vokalen Ø, da dras ''dialektkortet'', og det hagler med påstander ispedd ukvemsord om at: ''slik har vi alltid sagt det, vi ''ekte'' byfolk, og det er dét som er rett!''

Nå skal jeg villig innrømme at jeg kan være i overkant pirkete hva gjelder språk, uten at jeg har en lingvistisk doktorgrad å slå i bordet med - jeg besitter kun alminnelige språkferdigheter, det være seg skriftlig, så vel som verbalt - men jeg tør likevel påstå at en verbal villfarelse, eller feilaktig uttale, aldri blir rett, uansett hvor mange som slutter seg til den, eller hvor mange ''dialektkort'' som dras.

Det kan jo tenkes at denne uforståelige hang til å uttale bynavnet med feil vokal i slutten, rett og slett bunner i en lei uvane. En uvane som har fått feste seg gjennom flere generasjoner, som en løgn, hvis den blir gjentatt mange nok ganger, blir til en sannhet, og hvis det skal rettes opp i denne språklige villfarelse, må den først erkjennes av den som ''lider'' av den, på samme måte som, uten sammenligning forøvrig, en alkoholiker må erkjenne at han eller hun faktisk er i alkoholens vold, før korrigering og hjelp kan iverksettes.

Nå kan man jo, for all del, si at en slik språklig ''kortslutning'' er en bagatell, og det er det jo i og for seg, sett i en større sammenheng, men i forhold til den språklige forflatning, som jeg nevnte i starten, syns jeg ikke at vi skal la det gå upåaktet hen. Like lite som vi skal tolerere barn og ungdom som sier sjøtt, sjøttkake, sjino og sjosk osv, fordi de ikke behersker kj-lyden. Men det er unge mennesker som er i utvikling, både fysisk og mentalt. De som klamrer seg til denne feilaktige uttale av bynavnet, er voksne folk, og de kan rett og slett ikke være bekjent av at de ikke er istand til å uttale navnet på byen de bor i korrekt.

Men når det er sagt, tror jeg at forbedringspotensialet befinner seg innen rekkevidde. Det som kreves er kun en smule vokaltrening. Derfor har jeg og noen likesinnede - pussig nok opprinnelig fra Øverbygd og Øksfjord samt Øvre Markvei på øya - besluttet å opprette en hjelpetjeneste som vi har tenkt å kalle VOKAL-HJELPEN siden navnet LOGOPED-HJELPEN visst nok allerede er opptatt.

Hjelpen vil bli gratis, siden vi allerede har fått positiv respons om midler både fra kommunen og Kulturdepartementet. Statsekretæren vi snakket med, uttrykte stor forståelse for vårt prosjekt, og sa at han forsto nøyaktig hva vi snakket om og kunne fortelle at han hadde en onkel i Tromsø som hadde gitt ham en kraftig verbal overhøvling da han, for noen år siden, var der oppe i forbindelse med et bryllup og kom i skade for å uttale bynavnet med, nettopp; E! i slutten.

Onkelen ble så til de grader oppbragt at det, sitat: ''var hakket før jeg fikk meg en på kjeften'', kunne statsekretæren fortelle, så han forsto så absolutt hva vi snakket om. Onkelen hadde heldigvis nøyd seg med overhøvlingen og sagt, med ute-stemme, sitat: ''det er vel ikke bedre å vente av en søring, men byen heter Tromsø, med Ø.''

Statsekretæren lovte å personlig sørge for tilskuddet, uten at noen sum ble nevnt. Han presiserte, imidlertid, at tilskuddet ville bli øremerket, men det spiller jo ingen rolle for vår del, siden vår hjelpetjeneste kun vil gjelde vokaltrening, og her er det vel på sin plass å understreke at tilbudet, primært, er tiltenkt snakkende som ''sliter'' med vokal-lydene, ikke vokalister/artister som måtte ha lignende problemer, skjønt vi er ikke fremmed for å gjøre visse unntak, men da med behovsprøving i forkant.

I skrivende stund er vi igang med leting etter høvelig lokale til kursvirksomheten og siden vi  kun har fått løfter om tilskudd, uten antydning om størrelsen på beløpene, har vi heller ikke utarbeidet budsjett ennå, men vi arbeider med saken og optimistiske som vi er, håper vi å kunne sette i gang ultimo januar.

Vi ser for oss at kursvarigheten kommer til å variere i lengde, ut fra den enkelte deltakers behov og fremdrift, noe som vil vise seg etterhvert. Ved avslutning vil hver deltaker få utdelt diplom  med påskriften VOKALMESTER, muligens i gullskrift, men det kan vi ikke love 100% siden vi ikke vet størrelsen på budsjettet ennå.

La meg helt til slutt legge til at vi ikke tar sikte på å utvide virksomheten til også å gjelde konsonanter, da det vil være å gå Logoped-hjelpen i næringen, noe som ikke er tillatt i henhold til EØS-reglementet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse