Annonse
Norges Fiskarlag kan ennå håpe at den avskalling Troms- og Finnmark-fiskerne har vedtatt, ikke trer i kraft før om tre år, og altså ennå kan snus i tide, skriver Arnt Ryvold. (Foto: Torgrim Rath Olsen)

Sprekk i Norges Fiskarlag, nordfra

Det er et kamp-vedtak med selvmordskarakter Fiskarlaget Nord har gjort.

Fredag skjedde det. Møtet i Fiskarlaget Nord, for Troms og Finnmark, vedtok å melde seg ut av Norges Fiskarlag, mot én stemme. Blir det gjennomført, har vedtaket historiske dimensjoner. Dette skjer etter stadig sterkere motsetninger og splittelse i fiskerinæringa. Hovedskillet går mellom kystfiskermedlemmer, særlig nordpå, og havfiske-medlemmer i Fiskebåtredernes Forbund, mest fra Møre. Skillelinjer kjører også slalom mellom ulike båtstørrelser og kysten på langs.

Det er et kamp-vedtak med selvmordskarakter Fiskarlaget Nord har gjort. Det adresserer seg helt tilbake til historiske Trollfjordslaget i Raftsundet, da kystfiskerne gikk til motangrep på fiskedamperne som blokkerte Trollfjorden, stappfull av skrei, men uten at de mindre båtene slapp til skreifloa bak dampbåt-sperringene.

Også idag står kampen om havdeling og hvilke båtstørrelser som kan og bør fiske hvor, især hvor nært land og kystfiskernes tradisjonelle fiskefelter de store kan få lov å iske. Sist vinter toppet det seg da tradisjonelle kystfiskefelter i Nord-Troms og Vest-Finnmark ble hjemsøkt av havfiskefartøy fra Møre, som parerte med at – Neida, sånne felter har vi alltid oppsøkt!

Stor mot liten, juksa, garn og liner mot snurrevad not og trål, kvotebaroner mot småkvotebåter er andre konfliktlinjer å følge. Og argumenter ikke minst; om rettigheter mot urettferdighet og  urimelighet mot hevdvunnen praksis. Og ikke minst nord mot vest, etterhvert som Fiskebåtredernes Forbund har fått stadig større innflytelse i Norges Fiskarlag. Konfliktbildet blurres også av økt mangfold av effektive fiskeredskaper og flere korte «sesonger» med ulike fiskemetoder i bruk.

Et leserinnlegg fra Møre før Fiskrlaget Nords møte, ba dem tenke på hvilke historiske vedtak Norges fiskarlag har stått for. Som Råfisklov og minstepris, viktige vedtak som dempet fiskernes avmakt og gav dem makt. Fra nord er det lett å si – Nettopp, den tid fiskerne var en ensartet «allmue» og stod sammen i felles avmakt mot pengmakta. Mens nå, når makt og inntekt måles i kvoter, båtstørrelser og lastekapasitet, går konflklinjene tvers gjennom fiskermantallet, som mer og mer utvannes, til fordel for billig utenlandsk mannskap.

Denne type motsetninger har ofte blussa opp i nord, i takt med salg av fiskekvoter og oppdeling av fiskeflåten i «Stor kyst», som ser seg tjent med Norges Fiskarlag og «Små kyst» som gjerne ser til sine halvbrødre i Kystfiskarlaget.

Motsetninger og konflikter er like gammelt som fiskerinæringa sjøl, og ble i begynnelsen «håndtert» med kniv og høtt. I senere år har denne prosessen allerede ført til avskalling fra Norges Fiskarlag og overgang til utbryterne i Kystfiskarlaget, der for det mest mindre båter er med.

Fiskerimyndighetene, fra direktorat til departement, som har jobba tungt for å avbøte med gjennomreguleringer på alle områder, har fått gjennomgå med friske erfaringer. Det gjelder også politikerne som ofte har fått høre pisken suse over både fiskeriministre og sine egne hoder.

Dette skyldes nok at tvers gjennom alle forsøk på regulere bort de mange konfliktlinjene, lekker politikk lett synlig gjennom alle forordninger. Politikk er alle meningsmotsetningers mor, men i motsetning til ekte morsomsorg, hvor likebehandlng av alle barn er en selvfølge, har politikk en tendens til å la seg blende av den som ber for seg i lukka lobbyrom og viser fram sine pengers kraft. 

Så hva kan veien videre være for en konfliktfri næring? Norges Fiskarlag kan ennå håpe at den avskalling Troms- og Finnmark-fiskerne har vedtatt, ikke trer i kraft før om tre år, og altså ennå kan snus i tide. Og siden direktorat og departement, sammen med politikere med og mot det meste, har jobba på spreng og skapt en gjennomregulert næring, men uten å begrave stridsøksa, vil jeg selv som forhenværende fiskerijournalist overlate, med fornøyelse, det ubesvart spørsmål til andre. Og her bare overbringe den evige fiskerimagiske lykkeønskning – Skitt fiske!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse