Annonse
Adm.dir. Børge Robertsen i Chess Olympiad Tromsø 2014 AS. Her sammen med FIDE-president Kirsan Ilyumzhinov. Foto: Magnus Joki Arild

Jeg spurte hva hans magefølelse sa om regnskapet. Og han svarte «dessverre negativ»

Jonas Stein redegjør om underskuddet i sjakk-OL.

Jeg vil benytte denne muligheten til nok en gang å understreke at byrådet gjennom hele denne prosessen har forsøkt å håndtere denne saken så profesjonelt og ryddig som overhodet mulig, og i henhold til aksjeloven og byrådets fullmakter.

Sjakk-OL ble arrangert i Tromsø i august 2014. Selve arrangementet er det største idrettsarrangementet som har vært i Nord-Norge noensinne, og et arrangement som Tromsø, Nord-Norge og Norge har all grunn til å være stolte av. Dessverre er det i etterkant oppstått en økonomisk situasjon som gjør at det har blitt mye negativt fokus i ettertid. Derfor har jeg behov for å redegjøre for prosessen.

2. oktober 2014 ble jeg kontaktet av styreleder, Hans Olav Karde, i Chess Olympiad Tromsø 2014 AS (Org nr 992 885 858), hvor Tromsø kommune eier 90 prosent. Han informerte meg om at det skulle være et styremøte samme dag, hvor styret skulle behandle sak om økonomien i selskapet og at det lå an til et underskudd for selskapet i størrelsesorden 3-4 millioner NOK på et budsjett på om lag 96 millioner NOK.

3.oktober hadde jeg et møte med styreleder, som kunne informere om at styret hadde besluttet at de ønsket å forsøke å få til en frivillig akkord med selskapets kreditorer. Som ansvarlig for eierskapsutøvelsen i selskapet hadde jeg ingen innvendinger mot en slik løsning. Kommunestyret har ikke gitt noen kommunal garanti for et eventuelt underskudd i selskapet, og det er da riktig at dette er en sak som styret i aksjeselskapet må håndtere. Det er kun kommunestyret i Tromsø som kan bevilge midler av en slik størrelse, og som byråd ville jeg ha gått ut over mine fullmakter dersom jeg hadde garantert for ny egenkapital fra eierne. Det er sendt ut et forslag til frivillig akkord, der kreditorene er tilbudt 85-88 prosent av kundefordringene.

Selskapet har meddelt at det er tre hovedårsaker til at dette underskuddet på om lag 4 millioner kroner; For det første var lengt flere lag som var påmeldt enn det som var budsjettert med, og det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) påla også arrangørselskapet å akseptere en rekke lag som var påmeldt etter påmeldingsfristen 1.juni. Dette ble klart kun to uker før selve arrangementet. Dersom selskapet ikke hadde akseptert dette, kunne FIDE ha tatt bankgarantien på rundt 8,7 millioner NOK og flyttet arrangementet til et annet sted.

LES MER: Sjakk-OL begjært konkurs

Den andre årsaken var manglende billettinntekter i forhold til budsjett både til åpningsseremonien og til selve arrangementet. Den tredje årsaken var at arrangørselskapet hadde garantert for hotell og kost (10 dager på hotell med tre måltider inkludert) til alle delegater til FIDEs kongress, som delegatene selv skulle betale. Det var et krav fra FIDE at denne garantien skulle stilles. Et ikke ubetydelig antall delegater var påmeldt, men kom ikke på arrangementet, og da ble dette fakturert Chess Olympiad Tromsø 2014 AS. Det har også vist seg å være krevende å få dekt inn disse beløpene fra en del delegater og noen av forbundene som deltok. Å kreve inn beløp i en rekke land kan nok koste mye mer enn det man klarer å få inn. Det er derfor et estimert tap på kundefordringene på 1,3 millioner NOK.

  • Ekstra lag som følge av FIDEs krav (ca. kr. 1.200.000) 
  • Mindre billettinntekter til seremoniene og arena. (ca. kr. 500.000) 
  • Tap kundefordringer: Personer som ikke gjorde opp for seg (ca. kr. 1.300.000)
  • “No-show” (personer som ikke møter opp, red.anm.) på hotellene (ca. kr. 800.000)
  • Mindre inntekter på mat som følge av “no-show” (ca. kr. 300.000) 
  • Totalt: kr. 4.100.000

LES MER: Hotellene sender regning til Tromsø kommune

I utgangspunktet var det budsjettert med 2150 personer som skulle komme til Tromsø, dette basert på tall fra tidligere sjakk-OL. Det viste seg å komme rundt 2700 personer fra hele verden til Tromsø, som selskapet hadde forpliktet seg til FIDE å ta ansvar for.

Da selskapet i juni 2014 i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett fikk et tilskudd på 12 millioner NOK hadde Tromsø kommune ingen grunn til å tro at selve arrangementet skulle ende med underskudd. Det ble også stadfestet ved generalforsamlingen 25.6.2014 at styret forventet at arrangementet skulle gå i balanse.

Tromsø kommune har altså ikke gitt noen underskuddsgaranti til selskapet, og har heller ikke pålagt styret i selskapet å gjennomføre noe selskapets styre mente at ikke var gjennomførbart økonomisk. Det er dermed ingen grunn til at Tromsø kommune som eier skal komme i en erstatningsposisjon dersom aksjeselskapet går konkurs. Kommunestyret i Tromsø besluttet 29.10.2014, med 27 mot 16 stemmer, at Tromsø kommune ikke skulle gå inn med ytterlige kapital i selskapet.

Det er verdt å merke seg at det er styret i aksjeselskapet som er ansvarlig for en forsvarlig organisering av virksomheten, og det er styret som skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig.

Det er blitt hevdet at selskapet ikke har revisor. Det medfører ikke riktighet. Selskapet har hatt revisor (KPMG) hele tiden. Selskapet er kjent med at KPMG ønsket å si opp avtalen på grunn av uavhengighetsspørsmål. 2.7 sendte COT2014 ut anbud på revisortjenester. 27.8 ble PwC innstilt som ny revisor. Klagefrist for de som ikke fikk tilslag var 3.9. Ingen klager kom. 27.10 sendte KPMG inn melding til Foretaksregisteret om fratredelse som revisor. Mandag 3.11 ble PwC valgt til ny revisor av ekstraordinær generalforsamling hvor generalforsamlingen også ble informert om den økonomiske situasjonen i selskapet, og det ble valgt et avviklingsstyre slik vedtektene for selskapet sier det skal gjøres etter endt sjakk-OL.

Avslutningsvis vil jeg benytte denne muligheten til nok en gang å understreke at byrådet gjennom hele denne prosessen har forsøkt å håndtere denne saken så profesjonelt og ryddig som overhode mulig, og i henhold til aksjeloven og byrådets fullmakter. Alle skriftlige spørsmål fra kommunestyrerepresentanter har blitt svart på godt i forkant av frister, og all kommunikasjon med selskapet er journalført i henhold til offentlighetsloven. Deriblant en SMS som jeg mottok fra daglig leder i selskapet 18.9 hvor jeg spurte hva hans magefølelse sa om regnskapet? Og han svarte «Dessverre negativ. Men tør ikke anslå beløp» Selskapet brukte da de neste ukene på å få et sikkert estimat og full økonomisk oversikt før økonomien ble behandlet i styremøtet og deretter ble eier informert av styreleder. Slik det skal gjøres i et aksjeselskap.

LES MER: Han er skremt av sjakk-OL-saken

Tromsø har aldri arrangert noe som har vært i nærheten av å være så stort som sjakk-OL. Gjennom arrangementet har vi høstet mange erfaringer, både positive og negative, som vil være svært nyttig for fremtidige arrangement i Tromsø, og som også vil bli synliggjort i sluttrapporten fra COT2014. Arrangementet har vist at kombinasjonen frivillige, kompetente kultur- og næringsaktører kan få til svært mye positivt sammen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse