Annonse

§ 185 - både overflødig og uakseptabel       

Nordlys informerer 29. august om den ferske dommen over en Tromsø-kvinne for en kommentar hun hadde skrevet på Facebook. I forbindelse med en sak om en tyrkiskfinansiert moské i Stavanger skrev kvinnen: ”Plasser ei bombe der og få bygningen sprengt først som sist. Boikott Tyrkia.” Nå er hun dømt til 21 dager betinget fengsel og 10.000 kr i bot for overtredelse av straffeloven § 185 (samt 3.000 kr i saksomkostninger).

Kvinnen er altså dømt for brudd på straffebestemmelsen som gjelder ”diskriminerende eller hatefulle ytringer”. ”Plasser ei bombe der og få bygningen sprengt først som sist” er antagelig den ytringen hun er blitt straffet for. Det handler om en oppfordring om å sprenge en moské, noe som ville innebære store materielle skader, og i verste fall tap av mange menneskeliv. Dette er med andre ord en oppfordring til omfattende hærverk, muligens også til massedrap. Ytringen er i strid med straffeloven § 183 som forbyr ”oppfordring til iverksettelse av straffbar handling”. Men overraskende nok er det ikke denne klart formulerte paragrafen kvinnen er dømt etter, men § 185.

§ 185 er tåkete formulert med bruk av subjektive begreper som ”hat”, ”forhånelse” og ”ringeakt”. Det er ikke uten grunn at både høyesteretts- og lagdommere har uttalt at denne paragrafen er upresis, ei heller at både riksadvokat og ledende politijurister har betegnet bestemmelsen som juridisk vanskelig håndterbar. Og med henblikk på hva slags ytringer som kan rammes av § 185, fastslår politiet i en rapport at ”Det er knapt mulig å gi en presis beskrivelse av hvor grensen går” (”Hatkrim. Rettslige og praktiske spørsmål”, s. 34). En slik grunnleggende uklar straffebestemmelse kan ikke aksepteres i en liberal rettsstat. På denne bakgrunn er det all grunn til å spørre: Hvorfor har ikke dommerne benyttet den tydelig avgrensede § 183 fremfor den usedvanlig vage § 185?

En oppfordring om å sprenge en moské - med eller uten mennesker inni – bør utvilsomt slås ned på med straffeloven. Men anvendelsen av § 185 i et slikt tilfelle lar seg ikke forsvare. Bruk av denne bestemmelsen lar seg faktisk ikke forsvare i noe tilfelle. Paragrafen er overflødig og bør fjernes fra straffeloven. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse