Annonse
HØYT: Skir - 12 etasjers boligblokk rett ved sjøen langs Strandkanten i Tromsø. (Foto: Laura de Steur)

Er vi virkelig nødt til å bygge så høyt som 12 etasjer på 69.6° nord?

Det bygges overalt i Tromsø. Det er forståelig, folk trenger et sted å bo - men hvorfor skal det stadig bygges tettere og høyere? 

Hold utsikt mot himmel, fjell og hav åpent tilgjengelig for alle. Det er det vi som bor her ønsker!

Dessverre ser det ut til at trenden er å bygge i høyden, ikke bare opp til seks etasjer som har vært vanlig i sentrum, stadig nye høyderekorder settes. Utbyggerne ser ut til å ville overgå hverandre: noen byggeprosjekter er allerede ferdigstilt (Solseilet), andre er i byggefasen (Skir - 12 etasjers boligblokk rett ved sjøen langs Strandkanten) eller under vurdering i kommunestyret (Sjøkanten Senter ved Lanesbukta, Nordlyskvartalet, samt Tempo-kvartalet) hvor høyden kan bli 12 etasjer eller mer. Det koster, og her snakker vi ikke bare i rene penger. Nærheten til fjell og hav blir borte. Den flotte utsikten som vi alle setter så stor pris på blir forbeholdt noen få. Oss andre havner i skyggenes dal, fordi den nye bebyggelsen stjeler lys og utsikt. Det bygges tett ved sjøen rundt Tromsø, som hindrer sikt og lys, og ironisk nok, de høyeste byggene plasseres som en mur ut mot sjøen, en måte å bygge på som ikke ivaretar eksisterende bebyggelse og beboere. 

Byggeprosjektet Sjøkanten Senter ble føreløpig avvist av kommuneadministrasjonen pga manglende tiltak som tilrettelegging av offentlige park, mye støy og manglende nabovarsling. Men selv om den høyeste blokka på Sjøkanten Senter er planlagt 20 m høyere (dvs. 7 etasjer høyere) enn de opprinnelige 5 etasjer, sier Tone Marie Myklevoll (AP) at det ikke er det viktigste om bygget blir 10 eller 12 etasjer høyt, men at “vi må få fullføre området”. Der tar hun feil. Hele området blir negativt påvirket av en 10 eller 12 etasjers blokk. 

Hva med andre hensyn til et godt sted å bo? Det er mer enn dobbelt så mye folk i et 12 etasjers enn i et 5 etasjers bygg. All utbygging i området på Sørtromsøya har allerede fått store negative konsekvenser som høy trafikkbelastning, utsikten mot sjø og fjell er i dag forbeholdt noen få, det er for få skole- og barnehageplasser, det er blitt knapt med ute- og grøntarealer, og der er ingen kontinuerlig gang- og sykkelveg på denne strekningen inn til sentrum. I utgangspunktet skulle det bli en flott strandpromenade som utbyggerne skulle stå for, men i stedet er det blitt en stykkevis promenade, som slynger seg her og der mellom store blokker. Profittbaserte utbyggere lover gull og grønne skoger mens det hele er på tegnebrettet, men skjærer inn til beinet og mere til når utbygginga starter. De som bor der fra før og de nye beboerne blir sittende med svarteper, i de nye gettolignende bydelene. 

Det er et betimelig spørsmål om det er akseptabelt å bygge så høyt som 12 etasjer i Tromsø som ligger på 69.6° nord? Store deler av Tromsø sentrum ligger allerede i skyggen av høye bygg flere timer om dagen, og det samme begynner å gjelde i boligområdene utenfor sentrum. Med så høye bygg blir solstreif en luksus, og det er synd, for er det noe forfrosne tromsøværinger trenger, er det nettopp sola som skinner oss i fjeset. Vi er ikke forunt at sola står høyt på himmelen, selv ikke midt på sommeren. Lavtstående sol skaper store skygger, skygger som blir enda større når høye bygg tar over. I tillegg er tendensen at nye bygninger bygges alt for nært andre bygg, strandlinje eller veg. Det blir arealknapphet som går på bekostning av beboernes behov for utearealer. Høye fasader sørger for kald trekk i tillegg til å ta utsikt og hindre sollys. Det fører til at Tromsø blir et kaldt og mørkt sted å bo - også om sommeren. 

Klimaendringer kan føre til varmere temperaturer i Tromsø, men det betyr ikke nødvendigvis mere sol. Tvert imot, det kan bety mer skyer og mer kraftig nedbør. Dvs. mørkt, ikke bare i mørketida. I byer i Europa er det fokus på å ta vare på eller å etablere mer grøntareal, fordi disse fungerer som en svamp som suger opp vann, og kan hindre alvorlige oversvømmelser etter intenst regnvær eller kraftig snøsmelting. I Tromsø går asfaltering og tett bebyggelse på bekostning av dette.

Vi som bor her i byen bryr oss om byen vår, vi vil at det skal være en god by å bo i, med gamle bygninger som kommer til sin rett, - som ikke blir skjult av høyblokker som lager skygger og vind, og som fyller byen med betong og kalde grå fasader. Vi vil at byen skal være like varm som alle de flotte menneskene som bor her. Vi ønsker at kommunestyret lytter til kommunens fagfolk og oss som bor her og si nei til å bygge høyere og høyere. Hold utsikt mot himmel, fjell og hav åpent tilgjengelig for alle. Det er det vi som bor her ønsker! La 9000-byen få være en by folk vil bo og trives i, også i framtida!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse