Annonse
VALGSTYRET: Fungerende rådmann Bjørn Elkefsether. Ordfører Eirik L. Mevik AP, Vera E-Wassnes AP, Ronald Jenssen H, vara Kurt Solheim Bygdelista, og vara Trygve Enoksen SV i møte 17. oktober. Foto: Gunn Nilsen / Kvænangen nyhets- og diskusjonsforum

Stakkars lille Kvænangen - og enda mer: stakkars ordfører og konstituert rådmann

Nå har departementet talt, og det blir ikke omvalg i Kvænangen. Det betyr ikke at ordføreren er «off the hook». Tvert imot

Etter en del uker med omtelling og atter omtelling, utallige avvik, én tvilsom stemme og omtrentlig juss, sitter man igjen med at departementet nå har konkludert i saken. Det er ikke til ordførerens fordel, selv om han nok tror det selv.

Departementet har gått ut med krass kritikk av både administrasjonen og leder av valgstyret, og det med god grunn. Det er beskrevet flere lovbrudd i kommunens behandling av valget. Når de likevel ikke faller ned på omvalg, begrunnes det med at man ikke har fått navngitt  konkrete personer som faktisk ikke fikk stemt ved valget. 

Uansett er saken nå avgjort, og Kvænangens befolkning må merke seg, at man nå har fått til en god nok, demokratisk gjennomgang av saken.  Dette til tross for at leder av valgstyret = ordfører Eirik Losnegaard Mevik, med god hjelp av en lydhør administrasjon = konstituert rådmann Bjørn Ellefsæter, har motsatt seg offentlig innsyn og demokratiske spilleregler ved samtlige korsveier.  

Disse har således ingen ære i at Kvænangen har fått til dette, og burde skamme seg dypt over sine roller i dette spillet. Kort kan nevnes f.eks.     

  • Stemmene er nå telt 4 ganger, med forskjellig resultat og stadig mindre margin mellom høyre/venstre-styre. Hver gang omtelling skulle besluttes var det mot Meviks stemme, og hans følge.
  • Én tvilsom stemme er endelig blitt ordentlig behandlet av valgstyret, etter at ordfører gjentatte ganger motsatte seg dette. Det var tilslutt departementet som bestemte at stemmen skulle tilbakeføres til Kvænangen for at valgstyret skulle kunne behandle denne.
  • Man har også – til slutt – fått behandlet det at to valglokaler i Kvænangen stengte flere timer før annonsert, og at en del personer i kommunen dermed ikke fikk stemt. Også her mot sterk motstand og massive bortforklaringer.
  • I sum er listen over avvik i valggjennomføringen lang, og ikke uttømmende her.  Ordfører har motsatt seg behandling av hvert eneste tema.
  • Ett av valgstyremøtene ble holdt utenfor kommunen! Dette medførte at minst én av medlemmene ikke kunne møte, pga. arbeidstid i Kvænangen. Dette ble begrunnet med «praktiske årsaker», men det virker sannsynlig at den viktigste årsaken var å unndra seg offentligheten i Kvænangen. Det lille møterommet tyder på at man ikke ventet besøkende.
  • Minst ett av valgstyremøtene ble stengt for offentligheten, til tross for at det foregikk heftige drøftelser bak de lukkede dørene.

At befolkningen nå har fått innsyn i denne utrolige prosessen, er ikke på grunn av ordføreren, men på tross av. Noen få politikere har tatt til motmæle. Ellers er det ildsjeler utenfor politikken som har stått på, lagt ut opptak fra møtene på nettet, samt annen informasjon og sakspapirer. På kommunens egne sider finner man lite eller ingenting.

Takket være disse opptakene har vi alle fått mulighet til å se hvert eneste valgmøte live.Vi har da også kunnet se Losnegaard Meviks metode i detalj.

Dette har vært å bortforklare, bruke jussen som om han har visst hva han snakket om, og å stemme imot – hver eneste gang, samt motsette seg alt han har hatt mulighet til. I de diskusjoner hvor det har gått i retning av at han har kunnet tape diskusjonen, har hans strategi vært å utsette konklusjoner og vedtak til neste møte, hvor kanskje representanten ikke kunne møte, og hans/hennes vara igjen ville gi ordfører flertall den veien han ønsket.  Dette har også virket etter hensikten, og flertallet av valgstyret stemte da mot omvalg, nettopp en dag med vararepresentanter på Losnegaard Meviks side.  

Når man ser at både Meviks innspill – samt fungerende rådmann Ellefsæter sine innstillinger – bygger på sirkelargumenter og feil juridiske kilder og tolkning – blir jeg både sint og trist.  Hvis man først bruker jussen, så må man undersøke bedre, og ikke uttale seg om noe man åpenbart ikke kan noe om.  På denne måten har Mevik og Ellefsæter manipulert befolkningen i Kvænangen.

Fredag 24.10 kom altså departementets avgjørelse.  Her får kommunens administrasjon og rådmann massiv kritikk, og det påpekes alvorlige lovbrudd.  

I dag den 28.10.19 hadde valgstyret nytt møte. De fant det ikke for godt å engang gå inn på departementets kritikk.  I stedet var de opptatt av å drøfte hvem som skulle politianmeldes for netthets mot administrasjonen i forbindelse med valget.  Til og med avisen Nordlys blir angrepet for å hetse politikerne, fordi de har belyst valgkaoset. Hva med i stedet å omfavne at både medias rolle og det offentlige ordskiftet i saken her har vært mer nødvendig enn ellers?  

Ordføreren tror med dette at han har vunnet. Hans glede over dette blir kortvarig.  Han har fått en makt brorparten av folket i Kvænangen ikke mener han skulle ha. Han har brukt manipulative og udemokratiske metoder, og forsøkt stanset innsyn og offentlighet. Myndighetsmisbrukslæren kan synes å komme til anvendelse her.   

Befolkningen i Kvænangen står nå overfor en 4 års periode hvor det ikke er tillit til de politikerne som skal styre.  Det blir ikke hyggelig å være hverken ordfører eller konstituert rådmann.  De får det nok hyggelig sammen på kontoret. Men dette blir lite produktivt for kommunen som helhet.

Det som nå blir hengende er ikke at «folket har valgt», men at «folket kanskje har valgt». Hvem kommer ut av dette med ære i behold? Den toppledelse som har unndratt seg fra alle mulige valg som kunne fremmet en demokratisk prosess? Eller de ildsjeler som har brukt egen fritid for å filme møtene, etterlyse og legge offentlig ut de papirer, vedtak, innstillinger og brev som har forekommet i saken?

All ære til Gunn Nilsen og de som har vært aktiv slik som henne – og til de få politikerne som i hvert fall har prøvd å gjøre det rette i alle svingene her.  

Hva kan så Eirik Losnegaard Mevik gjøre for å vinne tilbake tilliten i befolkningen? Jeg foreslår at han legger seg ganske flat, for å ha motarbeidet demokratiet på denne måten, og ber befolkningen i Kvænangen om uforbeholden unnskyldning! Ikke noe tyder på antydning av denne holdningsendring hos Losnegaard Mevik. Det vitner om svært manglende innsikt i forskjellen mellom maktmisbruk og ledelse.

Jeg er glad jeg ikke er i hans sko!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse