Annonse
Den mektige fagforeningslederen Bjørn Willumsen ber nå Byrådet stanse alle planer om et Badeland i Tromsø.

Stans Badelandet nå!

Badelandet har blitt en enorm gjøkunge i Tromsø, planene må stanses når saken behandles i bystyret onsdag, skriver fagforeningsleder Bjørn Willumsen.

Badelandet på Templarheimen har blitt en sak som handler om byrådets legitimitet og om respekt for faglighet i prosesser.

Lokaliseringen av badelandet ble i realiteten avgjort da Hjort og Hilmarsen i valgkampen 2011 lot seg forevige i hvert sitt badekar på Templarheimen. Badelandet var den heteste valgkampsaken for Høyre, sammen med bompengefri E 8 og kamp mot Tromsø som samisk forvaltningsområde. Samt det nye Otium. Og suksessene lot vente på seg, for å si det forsiktig. Velgerne så elendigheten og ga velfortjent Høyre, Frp og Venstre sparken i fjor høst. Men så skjer det merkelige at dagens byråd, for å utvise «handlekraft», nå er i ferd med å drukne seg sjøl i de to badekarene som de to Høyre-politikerne poserte i på Templarheimen for snart fem år siden. Er det mulig?

Det offentlige utspillet nylig fra kommunaldirektør Øystein Nermo og byutviklingssjef Mette Mohåg må møtes med det største alvor av et flertall i kommunestyret. Disse to administrative topplederne beskriver en prosess der det forrige byrådet ikke involverte byutvikling. Disse to kommunale topplederne stiller store spørsmålstegn ved logistikken og plasseringen av det nye badelandet: Lite parkeringsplasser. Ingen kollektivtrafikk. Tar av bymarka. Fortrenger andre store idrettsgrener. Og det mest sentrale: Området er ennå ikke omregulert!

Byrådsleder Kristin Røymo svarer dem at «omkampenes tid er forbi». Byrådet skal  nå demonstrere handlekraft og få gravemaskinene i gang på Templarheimen den 1. april. Bl.a skal 1.200 unger miste onsdagsrennet, med øyeblikkelig virkning. Dette må være tidenes aprilspøk i Tromsø. Får vi håpe på. Byrådet og kommunestyret må ta på alvor de tunge innvendingene som er kommet fram rundt denne største investeringen i Tromsø bys historie. Byrådet må ta ansvar for å rydde opp etter blåblått kaos og framover kjøre en bred og ryddig og lovlig prosess fram mot et nytt badeland.   Dette er blitt en sak som handler om byrådets legitimitet og om respekt for faglighet i prosesser. Og om økonomi.

Legitimitet: Kommunestyret er både reguleringsmyndighet og stor utbygger. Vi har de siste årene sett flere tilfeller der utbyggere har brutt gjeldende reguleringsplaner, og de har blitt sanksjonert til dels kraftig fra kommunens side. Sånn må det være. Kommunestyret vil miste all troverdighet som reguleringsmyndighet hvis et flertall med åpne øyne onsdag den 30 åpner for igangsetting av anleggsarbeid på Templarheimen, uten vedtatt reguleringsplan. Grensene for politisk spill går ved lovens grenser! Også i denne saken.

Prosess: Under dekke av innføring av «parlamentarisme» sentraliserte H, Frp og V i oktober 2011 all makt til det nye, topptunge byrådet. Byrådet og deres politiske rådgivere fikk overført samtlige fullmakter i kommuneorganisasjonen, både de politiske og administrative. De styrte bak lukkete dører. Byrådet ga ikke fra seg flere vedtaks-fullmakter  enn de som måtte til for at organisasjonen skulle gå rundt, som f.eks på sosialkontoret. Mange sliter nok med å forstå, og ta inn over seg, hvor autoritært kommunen utviklet seg under Hilmarsen, Hjort & co. Og hvordan fagligheten, kompetansen og kvalitetssikringen som en grunn av dette ble skadelidende. Det ble stillere og stillere internt i løpet av de fire årene de styrte. Byrådet med sine politiske rådgiverne ble dilettantenes lekegrind. Fagfolkene ble tilsidesatt. Så også i prosessen rundt badelandet. Det er ei tillitserklæring til det nåværende regimet at administrative toppledere nå sier fra så det høres. Og da bør de lyttes til.

Røymo & co bør forlange svar på spørsmål som tvinger seg fram: Hvem hadde det politiske ansvaret for planleggingen og prosjekteringen av badelandet i de fire årene Hilmarsen, Hjort & co styrte kommunen? Hvordan kunne det ha seg at fagfolkene på byutvikling ble holdt helt utenfor planleggingen av dette gigantprosjektet? Hvem engasjerte Asplan og øvrige konsulenter for til sammen 70 mill. kr? Var disse oppdragene ute på anbud? Er det virkelig slik at det topp kompetente konsulentfirmaet Asplan ikke gjorde de ansvarlige politikerne i kommunen oppmerksomme på hvor viktig det er å forankre planleggingen og framdriften av et slikt prosjekt opp mot en reguleringsplan? Hvorfor utredet ikke Høyre muligheten for et OPS-samarbeid med næringslivet her i byen når det gjelder et badeland? (OPS  = offentlig – privat samarbeid.)

På Templarheimen vil det nye badelandet fortrenge andre breddeidretter både sommer og vinter, som en enorm gjøkunge i idrettsbyen Tromsø. Politisk kan Hjort og Hilmarsens stunt på Templarheimen for snart fem år siden vise seg å bli ei enorm belastning på legitimiteten til det nåværende regimet. Høyre sitter nå musestille og lar det nåværende regimet ta belastningen på alle spørsmålene og innvendingene rundt plasseringen på Templarheimen.

Det er påtrengende framover å få prosjekteringen av det nye badelandet inn på et rett spor. De 70 millionene som er brukt er ikke bortkastet, og oppdragene forsvinner ikke for næringslivet i byen. Men plassering, logistikk, regulering og samkjøring med andre idretter må avklares og besluttes gjennom brede og inkluderende prosesser. Og kanskje noen kommer på at det også kan være lurt å legge det ved sjøen, og varme det opp på samme måte som rådhuset og fortauene i sentrum. Mye godt kan komme ut av det når mange tenker konstruktivt i lag. Og det bør starte allerede i førstkommende kommunestyremøte!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse