Annonse
VENTER PÅ KLARSIGNAL: Her i Langsundet mellom Ringvassøy og Reinøya er tunnelen planlagt.

Stopp Langsundforbindelsen

Fylkesrådet bør nå vise ansvarlighet og sette foten ned for et prosjekt der kostnadene stadig stiger.

Partiet Rødt og Jens Ingvald Olsen har igjen tatt til orde for å stanse byggingen av Langsundforbindelsen i Karlsøy. Her er vi helt på linje med Jens Ingvald Olsen, som har gjort saken til et tema på fylkestinget denne uka. Vi er ikke et øyeblikk i tvil om at det er Olsen og Rødt som i denne saken opptrer som det økonomisk ansvarlige partiet.

Den undersjøiske tunnelen mellom Ringvassøya og Reinøya har allerede kommet opp i en prislapp som overstiger 700 millioner kroner. Ifølge den siste finansieringsplanen skal dette fordeles mellom fergeavløsningsmidler og merverdikompensasjon (417 millioner), bompenger (100 millioner), mens fylkeskommunen må bidra med 190 millioner kroner gjennom låneopptak.

Men i det siste har det kommet opp flere spørsmål som skaper usikkerhet. For eksempel har tingretten underkjent reguleringsplanen, og i neste uke møtes reindriften og Troms fylkeskommune til en ny runde i lagmannsretten. 

I tillegg har det dukket opp et moment i form av en sikkerhetsforskrift som handler om strengere krav til stigning i norske tunneler. I dag er den maksimale stigningsgraden åtte prosent, i de nye kravene er den redusert til fem. For Langsundforbindelsen betyr det en merkostnad på mellom 180 og 200 millioner kroner. Denne ekstraregningen må dekkes inn gjennom fylkeskommunale investeringsmidler. 

Prosjektledelsen for Langsundforbindelsen har søkt Vegdirektoratet om dispensasjon fra de nye forskriftene, men utfallet er uvisst. Trolig vil det foreligge en avklaring før 1. desember når det gjelder hvor stor ekstraregningen blir. En ikke ubetydelig tilleggs-regning vil det uansett bli.

Vi mener man nå vet nok til å sette foten ned for Langsundforbindelsen. For de 300 innbyggerne på Reinøya som slipper å ta ferge vil tunnelen være et framskritt. Men det dreier seg om et omstridt prosjekt der Karlsøy kommune er splittet, og viktige deler av næringslivet ikke ser noen nytte av tunnelen overhodet.

Det er fullt mulig for et flertall i fylkestinget å stanse prosjektet, og det er en opsjon politikerne nå må benytte seg av. Hvis ikke, er det vanskelig å kunne framføre en troverdig argumentasjon omat man mangler penger til andre formål.

Fylkesrådet beskriver selv den økonomiske sitasjonen i fylkeskommunen som krevende. I tillegg er det et stort etterslep på vedlikehold av øvrige fylkesveier i Troms, som mange steder er i elendig stand. Særlig alvorlig er dette der det transporteres stadig større mengder sjømat, som for eksempel Senja.

Det er med forbauselse vi registrerer handlingslammelsen i fylkesrådet, som i et parlamentarisk system bør ta initiativ til å legge frem en ny sak om Langsundforbindelsen for fylkestinget. Her burde fylkesråden for samferdsel, Ivar Prestbakmo, tatt en lederrolle i stedet for å si at ballen ligger hos fylkestinget.

Det er et paradoks at Troms fylkesting denne uka også har godkjent planprogrammet for Ullsfjordforbindelsen, et prosjekt med betydelig samfunnsnytte både for reiselivet i regionen og øvrige næringsaktører i hele Nord-Troms. Men skriften på veggen er at fylket ikke vil ha råd til å realisere det, nettopp på grunn av de store låneopptakene som skal betjenes, knyttet til både Bjarkøyforbindelsen og Langsund-prosjektet.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse