Annonse
Ringvirkningene – og skadene – som SAS-streiken påfører oss øker dag for dag. Når partene ikke har klart å bli enige, så har regjeringen ikke noe valg, skriver Einar Sørensen. Foto: Scanpix

Stans SAS-streiken med tvungen lønnsnemnd!

Ingen landsdel rammes hardere av SAS-streiken enn Nord-Norge. Vitale samfunns-interesser står på spill, som de livsviktige pasienttransporter der flyselskapene spiller en avgjørende rolle særlig mellom Nord-Norge og Sør-Norge i de tilfeller der spesialistene finnes i sør og ikke i nord. 300.000 slike transporter årlig sier sitt om hvor viktig dette er.

Vi skal være glade for at vi i Norge har to konkurrerende selskaper på innlandet og en ambulanseflytjeneste, som er uvurderlig som første linje. Hvis ikke, så ville vi hatt en særdeles alvorlig situasjon. Saken er ille nok allerede.SAS har ansvaret for 50-55 prosent av norsk innlandstrafikk og da vil streiken uvilkårlig ramme samfunnet rundt.

Når SAS har den tyngden som selskapet har i et land som Norge, så har staten ikke noe valg. Regjeringen må snarest vedta tvungen lønnsnemnd og beordre pilotene på jobb omgående. Nå gjelder streiken også svenske og danske piloter i et skandinavisk flyselskap. Men Norge har full anledning til å kreve at den norske delen av flåten og deres ansatte piloter avslutter streiken.  Da melder deres svenske og danske kolleger seg raskt på jobb igjen.

Luftfart er svært komplisert og alle ledd er avhengig av hverandre. Svikter et selskap som har ansvaret for over 50 prosent av vår luftfart, så slår dette raskt ut de andre.. Det er et alvorlig varsel at Widerøe må permittere ansatte – og vi kan være brennsikre på at i Avinor følger man nøye med på utviklingen. Permitteringer her kan heller ikke utelukkes.

Bare tenk på at Avinor i 2017 hadde driftsinntekter på nær 12 milliarder kroner, noe som genererte et tilskudd til statskassen på innpå to milliarder kroner.

I Norge er det politisk vedtatt og opplest at luftfarten skal være selvfinansierende, dvs. at Avinor selv må sørge for midler til driften av et av Europas mest komplekse nett av store og små flyplasser. 70 prosent av  Avinors  driftsinntekter kommer fra SAS, Norwegian og Widerøe.  En langvarig SAS-streik gir derfor et milliardtap i inntekter for Avinor. Det vil ramme alt av flyplasser og all drift som Avinor er ansvarlig for.

Norsk luftfart gir levebrød til  ca. 60.000 – 65.000 personer og næringen utgjør to prosent av Norges BNP. Over 70 prosent av passasjertrafikken og over 90 prosent av flyfrakt har ikke noe alternativ til flyet. 13 prosent av all flytrafikk gjelder oljevirksomheten, mens 34 prosent av alle turister kommer flyveien til Norge.

Ringvirkningene – og skadene – som SAS-streiken påfører oss øker dag for dag. Når partene ikke har klart å bli enige, så har regjeringen ikke noe valg.

Sett i gang prosessen med å fremme lov om tvungen lønnsnemnd. Det kan stå om liv og helse om dette får lov til å fortsette.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse