Annonse
Denne ulven ble torsdag 29. november skutt fra helikopter sør for Suossjavri i Finnmark - i samme område hvor en annen ulv ble felt i oktober. Foto: Statens Naturoppsyn

Staten må beskytte genetisk viktige ulver, ikke skyte dem

Staten har nå skutt enda en ulv fra helikopter i Finnmark, selv om vandrende finsk-russiske ulver er avgjørende for å sikre overlevelsen av den sør-skandinaviske ulvebestanden.

I Finnmark ble det i oktober skutt en genetisk viktig ulv fra helikopter på oppdrag fra Miljødirektoratet – dette til tross for NOAHs protester og oppfordringer om å heller flytte ulven. Denne uken ble det observert en ny ulv i samme området, og i går ble også denne ulven skutt fra helikopter, for å hindre skade på tamrein i området. Da den nye ulven ble observert sendte NOAH raskt en oppfordring til Miljødirektoratet om å la ulven leve. Vi ble ikke hørt, og resultatet er at enda en genetisk viktig ulv er skutt etter beslutningen fattet av Klima- og miljødepartementet.

Miljødirektoratet avviste vår forrige begjæring om flytting av ulven med den begrunnelsen at det ville ta for lang tid. Det faktumet at flytting av rovdyr er utfordrende og tar tid, kan ikke være en unnskyldning når man lenge har visst at den sør-skandinaviske ulvebestanden lider av høy innavl. Derfor burde det også være klinkende klart at det er nødvendig å la ulver vandre fra Finland til Sør-Norge, noe som skjer gjennom Finnmark. NOAH mener det er urovekkende at myndighetene ikke har egnet beredskap til å håndtere situasjoner hvor genetisk viktige ulver beveger seg gjennom Nord-Norge.

NOAH stiller seg kritiske til det faktum at myndighetene, som har ansvar for å bevare truede arter i Norge, har lagt stor vekt på å sikre et raskt «uttak» av rovdyr de siste årene. Dette er tydelig et forvrengt fokus hvor det prioriteres å «bli kvitt problemet fort», når fokuset heller skulle vært på tiltak for best mulig beskyttelse av genetisk verdifulle ulver. Politikerne må finne en løsning hvor ulvene ikke kontinuerlig skytes på grensen, og ulven må få lov til å vandre, enten de befinner seg innenfor eller utenfor ulvesonen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse