Annonse
Anne Karin Olli. Foto: iFinnmark

Staten skal være tilstede i hele landet

Diskusjonen om utviklingen i statlige arbeidsplasser får mye oppmerksomhet i mediene, og er et tema som også regjeringen er opptatt av. Selv om det viktigste er at vi får skapt nye, varige arbeidsplasser i privat sektor, er det ikke til å komme unna at offentlige arbeidsplasser utgjør en viktig andel av arbeidsplassene våre rundt omkring i landet. Kommunesektoren er den største offentlige arbeidsplassen, og er særlig viktig for arbeidsmarkedene i distriktene. Regjeringen legger stor vekt på desentralisering av oppgaver til kommunene og at kommunene skal ha ressurser til å løse dem.

Regjeringen flytter arbeidsplasser ut av Oslo

Statlige arbeidsplasser en del av et variert arbeidsmarked mange steder. Nettopp derfor har det vært viktig for regjeringen å flytte arbeidsplasser ut av Oslo, og å flytte arbeidsoppgaver fra staten og ut til regionene og kommunene. Vi har flyttet over 800 arbeidsplasser ut av Oslo, og vi skal fortsette dette arbeidet i årene som kommer. Dette er noe de rødgrønne også forsøkte på, men ikke klarte å levere på.

Faktisk var det en kontinuerlig vekst i antallet ansatte i departementer og direktorater fra 2009 til 2013 under det rødgrønne styrtet. For første gang siden 2009 opplever vi nå en nedgang i antall ansatte i departementer og direktorater.

Dette er i tråd med regjeringens mål, og gir også grunn til optimisme for det ambisiøse målet i Granavolden-plattformen: At antall ansatte i departementer og direktorater skal være lavere i 2021 enn det var i 2017.

Noe er ønsket utvikling

Jeg vil trekke fram to årsaker til at antallet ansatte i staten endres. Den første årsaken er enten teknologisk utvikling i offentlig sektor eller at vi innbyggere endrer måten vi forholder oss til offentlig sektor på. Tidligere leverte vi selvangivelsen fysisk på et skattekontor, i dag leverer vi den digitalt. Da er det positivt at også staten effektiviserer driften, slik at vi kan bruke skattebetalernes penger på en bedre måte, f.eks. ved å gi skattelettelser til bedrifter som vil etablere seg i distriktene.

Staten må være koordinert

Den andre grunnen til at antallet statlige arbeidsplasser endrer seg, er når hver enkelt statlig etat starter en egen omorganiseringsprosess. Det er bra at etatene gjør dette, fordi offentlig sektor må også tilpasse seg en ny hverdag. Men regjeringen er opptatt av at dette må skje koordinert: Hvis for mange statlige virksomheter gjennomfører omorganiseringer og f.eks. flytter kontorene sine, kan det få store konsekvenser for lokalsamfunnene de var i.

Dette er en problemstilling regjeringen er opptatt av, og derfor er jeg særlig glad for at Granavolden-plattformen er så tydelig på at vi skal sikre helhetlig oversikt og koordinering av flytting, nedleggelse og opprettelse av statlige arbeidsplasser.

Det går i riktig retning

Regjeringen har kontinuerlig fokus på å jobbe smartere og mer ubyråkratisk. Ved hjelp av ny teknologi kan vi lage bedre og enklere tjenester for innbyggerne. Slike forbedringer gir oss grunnlag for en bærekraftig velferd for fremtiden. Et eksempel fra mitt departement: Vi samlet statens innkjøp ett sted. Det gir lavere priser, og sparer næringslivet for tid på forhandlinger. Vinn-vinn, enkelt og greit!

Så er det ikke sånn at målet er færrest mulig statsansatte. Den største veksten de siste årene har kommet innenfor universitetssektoren- og høgskolesektoren. Det har også blitt flere ansatte i kriminalomsorgen, politiet og Statens vegvesen. De yter tjenester som er viktig for innbyggerne, og som de selv ønsker mer av.

Granavolden-plattformen peker tydelig ut retningen i regjeringens politikk på statlige arbeidsplasser. Vi skal flytte og etablere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo, og sørge for at endringer i statlige etater skjer koordinert. Dette er et arbeid alle departementene skal følge opp fremover.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse