Annonse

Statens innkrevingssentral - autorisert torpedo

Jeg lurer på hvem som rekrutteres til saksbehandlerjobbene i Statens Innkrevingssentral. Er de født sånn eller er de blitt sånn? skriver Willy-Tore Mørch.

Statens autoriserte torpedo som med vedtak i hånd på glanset brevpapir river verdigheten av folk.

«Demang – demang, departemang, det kongelige norske justisdepartemang» synger Odd Børretzen i sangen der han harselerer over hardheten i aksjoner mot alle «ubehageligheter» i samfunnet. Ungdomsgjenger, demonstrerende samer foran Stortinget, fremmedarbeiderfamilier som ikke har papirene sine i orden. «Man sover trygt om natta» synger Børretzen der han likevel lar «departemanget» ha en bitteliten tvil om det var nødvendig å gå så hardt fram overfor demonstrantene på Stortorvets gjestgiveri da de veltet inn med hester og batonger for en del år siden. 

Men tvilen forsvinner som dugg for solen når Børretzen synger videre: «Det fineste er hans sikkerhet. Han er helt sikker – helt sikker – sikker» synger Børretzen om «departemanget». «En bror, en bror, en kjempebror - så svart i øya som blomsterjord», og vi er ved sakens kjerne. Noen statlige kontorer er helt sikre – helt sikre på at de har rett. Jeg kunne nevne flere, UNE for eksempel, men denne gangen skal jeg ta for meg Statens innkrevingssentral. Statens autoriserte torpedo som med vedtak i hånd på glanset brevpapir river verdigheten av folk som skylder Staten litt penger, som ikke bare lopper folk for det skyldige beløp, men som i tillegg robber dem for det mangedobbelte, gjennom ågerrenter som tre, fire - ja, femdobler lånebeløpet og forvalter en offentlig evig straffeforfølgelse uten fluktmuligheter for eksempel for mislighold av et studielån på skarve 150.000 kroner på 80-tallet. 

For det er det denne saken dreier seg om. Det interessante er at de er helt sikre, disse saksbehandlerne, på at de har rett til å ødelegge livet til folk. For den personen jeg kjenner litt til har fått avslag på alle fornuftige søknader om et mer humant tilbakebetalingsregime slik at han slipper å leve i fattigdom, slipper å miste tennene fordi han ikke har råd til å gå til tannlegen, slipper å leve i nedverdigelse i angst for å bli avslørt som «betalingsudyktig» overfor omgivelsene. Vi har nemlig å gjøre med en mann med verdighet, som ønsker å arbeide i stedet for å gå til NAV, som ønsker å stå i den dårlig betalte jobben i stedet for å bli sykemeldt, en person med samfunnsengasjement og personlig tiltakslyst. I stedet har vi fått en person som har trukket seg tilbake, isolert seg, som er flau for å vise seg, som har fått både fysiske og psykiske tegn til en begynnende depresjon. 

Jeg lurer på hvem som rekrutteres til saksbehandlerjobbene i Statens Innkrevingssentral. Er de født sånn eller er de blitt sånn? Er de født stivhjernede og rigide, eller er de blitt det som følge av jobben. Intet regelverk er uten tolkningsmuligheter. Ethvert regelverk skal og må fortolkes. Men det synes som om noen statlige forvaltningsorganer fortolker reglene systematisk til den rammedes ulempe. Man skal vel hindre misbruk og juks. Men det går over min forstand at det er bedre at en person som er en ressurs for samfunnet mister motivasjon, blir psykisk knekt og tvinges til trygd, enn å få lov å bruke sine ressurser og interesser gjennom et smidig tilbakebetalingsregime som sikrer både privatøkonomien og verdigheten. At det også har en samfunnsøkonomisk gevinst at mannen er i arbeid og ved god helse burde telle til hans fordel. Men når verken privat- eller samfunnsøkonomiske hensyn får styre vedtakene er konsekvensene at regelverket blir et mål i seg selv. 

Og vi andre – vi sover trygt om natta. Statens innkrevingssentral passer på oss. Det fineste er hans sikkerhet. 

Han er helt sikker – helt sikker – sikker. 

En bror, en bror, en kjempebror - så svart i øya som blomsterjord.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse