Annonse
Dersom kriteriene til Statens vegvesen tilsier at det ikke er behov for strøing/salting på en ”skøytebane” eller at man ikke kan strø når det blåser, da må det være noe alvorlig galt et sted, skriver Frank Danjord. (Bildet er ikke fra de aktuelle steder og hendelser han skriver om). Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hvor glatt må det være, før Vegvesenet ser behov for å strø?

At to vogntog lå i grøfta, at to militære kjøretøy bulket sammen på flatmark og at det var så isete at det var problematisk å gå på beina på vegen er altså ikke gode nok kriterier for at Statens vegvesen/”entreprenør” skal iverksette strøing/salting.

Om kvelden tirsdag 29. oktober kjører jeg et vogntog sørover fra Tromsø til Narvik. Det er normalt ”nordnorsk” vinterføre med stort sett godt veigrep, men stedvis er det glatte partier med is/snø i veibanen.

Når jeg passerer Setermoen var jeg allerede varslet om at det sto to vogntog og delvis sperret E6 ved Brandvollbakken, et kjent problemområde for tungtrafikken.

Det første jeg ser er to kjøretøy med blålys (Militærpolitiet) midt i vegen som har kommet borti hverandre på glattisen. Når jeg stopper ser jeg tydelig at mannskapene har problemer med å gå i vegbanen på grunn av det isete underlaget. Etter hvert blir jeg vinket videre og kommer meg sakte forbi de to vogntogene som står fast nesten øverst i bakken. Her er det tydelig at tungbilene
har mistet veigrepet på det glatte underlaget. Den ene bilen sto delvis i grøfta.

Slike forhold kan jo komme brått på og man vet nærmest ikke hva som venter rundt neste sving. Bruk av kjetting hadde trolig heller ikke løst dette problemet da det kun var et tynt islag oppå asfalten som ikke gir feste for kjetting.

Jeg syntes det var merkelig at det ikke var strødd/saltet eller gjort andre tiltak da vegen hadde vært delvis sperret en god stund allerede. Jeg bestemte meg derfor for å ringe 175/Statens vegvesen. Dette skulle gi meg dagens største overraskelse…

Jeg ble raskt satt over til en relativt hyggelig kvinnelig operatør som kunne fortelle at de visste om denne situasjonen, og at ”entreprenøren” hadde vært på stedet og målt friksjon og funnet ut at det ikke var behov for strøing eller andre tiltak (!?) Hun kunne også opplyse at dette var helt i tråd med Statens vegvesen sin kontrakt med aktuell entreprenør. Selv om tunge kjøretøy sklir bakover på isen etter stopp var det visstnok ikke tilstrekkelig kriteria til å iverksette strøing fikk jeg opplyst av operatøren på 175.

At to vogntog lå i grøfta, at to militære kjøretøy bulket sammen på flatmark og at det var så isete at det var problematisk å gå på beina på vegen er altså ikke gode nok kriterier for at Statens vegvesen/”entreprenør” skal iverksette strøing/salting. Operatøren kunne også opplyse om at de (Vegmeldingssentralen) kun var et mellomledd her, og at det var entreprenøren på aktuell strekning som hadde ansvar for å holde vegen i kjørbar stand. De kunne tydeligvis ikke pålegge entreprenøren å iverksette strøing heller (?).

Debatten om vinterdekk, kjettinger og sjåføropplæring har jo pågått i lang tid, og dessverre kan det skje ulykker på grunn av raskt skiftende vær og føreforhold. Men det er mange faktorer som påvirker trafikksikkerheten. Ikke minst er skikkelig vintervedlikehold med brøyting og strøing/salting svært avgjørende for å sikre tilfredsstillende veigrep.

Vintervedlikehold er selvsagt ressurskrevende, men logistikkflyten skal holdes i gang og det er få alternativer til tungtransport langs smale og glatte vinterveger. Er sparekniven brukt så hardt her at man ikke har råd til noen sandkorn på glattisen?

Jeg opplevede for øvrig noe tilsvarende i forrige uke, dog lenger nord i fylket på nordsiden av Kvænangsfjellet. Noenlunde samme føre med speilblank polert is/snødekke som førte til stopp i en bakke. Etter en stund kom brøytebilen forbi og sjåføren kunne opplyse om at det ikke var strødd fordi sanden vil blåse bort… Og singel/grus var det ikke lov å strø med kunne han opplyse oss om (!?).
Er dette virkelig en strategi som Staten og Statens vegvesen kan stå for ?

Det er selvsagt ikke lett å holde tritt med vekslende vær- og føreforhold til en hver tid, men en viss ydmykhet når man blir gjort oppmerksom på trafikkfarlige forhold kunne vel vært på sin plass?

Ennå verre blir det dersom Statens vegvesen/175 har redusert seg selv til en meldingssentral som ikke kan pålegge entreprenører å iverksette nødvendig vedlikehold?

Eller er det en generell ressursmangel til forsvarlig vintervedlikehold som er årsaken til alt dette?

Uansett, dersom kriteriene til Statens vegvesen tilsier at det ikke er behov for strøing/salting på en ”skøytebane” eller at man ikke kan strø når det blåser, da må det være noe alvorlig galt et sted.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse