Annonse
Fra "Songa Enabler" som i vinter lå til kai på Olavsvern, er det gjort et nytt oljefunn i Barentshavet. Foto: Rune Endresen

Statoil må levere arbeidsplasser i Nord-Norge

Utbyggingen av Johan Castberg feltet vil totalt sett gi 47.000 årsverk, men i følge Statoils egne beregninger vil bare 1800 av disse havne i Nord-Norge, hvilket er 3,8 prosent! Dette er latterlig lave tall - og totalt uakseptabel politikk fra Statoils side.

Like ubegripelig er det at Statoil ikke ser ut til å bry seg om det faktum at det er dette som gir aktiviteten til petroleumsnæringen legitimitet i nord.

Statoil har gjort et nytt oljefunn i Barentshavet. Funnet er gjort i Kayak-brønnen, som er den første av fem brønner som skal  bores i sommer. Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje, noe som kan gi gode volumer til selve Johan Castberg produksjonen, når den kommer i gang.

Nå skal boreriggen “Songa Enabler” videre til neste brønn, som ligger midtveis mellom Snøhvit og Goliat-feltet. Optimismen er  tilbake i næringa, etter den økonomiske nedturen de siste årene. Johan Castberg feltet i Barentshavet inneholder olje til nærmere 30 års drift. Det krever en investering på 50 milliarder, og skal etter planen være i drift fra 2022.

Utbyggingen vil totalt sett gi 47.000 årsverk, men i følge Statoils egne beregninger vil bare 1800 av disse havne i Nord-Norge, hvilket er 3,8 prosent! Dette er latterlig lave tall - og totalt uakseptabel politikk fra Statoils side.

At det blir lokale og regionale arbeidsplasser av olje og gass-utbygginger i Nord-Norge, er selve kronargumentet for at næringa skal møte forståelse, i den vanskelige balansen mellom den og fiskeri og miljø. Derfor blir det helt uforståelig at en utbyggingsfase ikke skal gi flere lokale og regionale årsverk.

 Like ubegripelig er det at Statoil ikke ser ut til å bry seg om det faktum at det er dette som gir aktiviteten til petroleumsnæringen legitimitet i nord. Men der selskapet feiler, bør politikerne være lydhøre. Motstanden mot olje og gassutvinning blir ikke mindre av slike tall som dette. Det er nærmest koloniale tendenser over beregningene fra Statoil.

Nå er det litt bedring å spore når det gjelder antall lokale og regionale arbeidsplasser i driftsfasen. Der anslås det nordnorske innslaget å utgjøre 25 prosent per år. Men det er planen. Det er langt opp og fram og tallene er høyst usikre.

Utvinning av rike naturressurser skal føre til utvikling og velstand, og det skal også gi resultater i form av teknologisk utvikling og kompetansearbeidsplasser. Det er slik det norske oljeeventyret har vært, og slik må det fortsette. Ergo må slike arbeidsplasser komme Nord-Norge til gode også. Det mangler ikke på interesse og vilje i landsdelen. Det viser blant annet det faktum at “Songa Enabler”, hvorfra det nå gjøres funn i Barentshavet, ble tauet inn til Olavsvern i Tromsø i vinter for vedlikehold, og ikke sendt sørover.

Statoil er ikke bare et selskap som skal levere resultater på den økonomiske bunnlinja. Det må levere på den samfunnsmessige også.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse