Annonse
Kompromissforslaget til Arbeiderpartiet forsøker å forene en splittet identitet. Blir Jonas Gahr Støre statsminister kan han bli den som åpner Lofoten for oljeboring. Foto: Torgrim Rath Olsen

Statsministeren som kan komme til å ofre torsken på oljens alter

Kompromisset fra landsmøtet tyder på at Arbeiderpartiet er mer enn villige til å bli det partiet som åpner Nordland VI, om de får regjeringsmakt til høsten.

Kampen om vern eller bruk av området blottlegger identitetskonflikten i Arbeiderpartiet.

Har torsken nok sprengstoff til å torpedere oljeplanene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja selv når Arbeiderpartiet vil konsekvensutrede Nordland VI?

Sokkelen her er smal, den er rett i gyteområdet for fisken, det er sårbare bunnområder med korallrev og det er nært land. Og da er ikke sjøfuglene og det øvrige dyrelivet langs kysten nevnt.

Eller fiskeriene og turistnæringen.

Politikerne har lenge ville åpnet området for oljeboring. Over 90 rapporter er skrevet i løpet av de siste 12 årene om konsekvenser av oljeutslipp og drift utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. De er i hovedsak svært bekymret for hva som vil skje med fisk, bunnforhold, økosystem og dyr og sjøfugler om oljeutslipp skjer.

Kommunene i Lofoten har sagt nei til oljeindustrien. Mange av de politiske fylkeslagene er motstandere. Organisasjonene er synlige, folkeaksjoner mobiliserer.

Likevel vedtok Arbeiderpartiet et kompromiss på landsmøtet i vår om å konsekvensutrede Nordland VI, et av feltene utenfor Røstbanken. Et oljeutslipp her vil reke nordover og kanskje komme innover Vesterålen og Senja - til tross for synlig og høylytt motstand fra nord.

Det kan tyde på at Arbeiderpartiet er mer enn villige til å bli det partiet som åpner Nordland IV, om de får regjeringsmakt til høsten.

Kampen om vern eller bruk av området blottlegger identitetskonflikten i Arbeiderpartiet. Historisk sett har de stått for industrilinja. Nye tider tvinger fram ny politikk.

Skal Ap føre idealistenes verdikamp eller pragmatikerne og industrilinjas? Med kompromisset framstår de som litt forvirret og usikker på hvilket standpunkt de tar.

De kunne jo bare latt olja ligge akkurat her.

Industrilinja og oljekreftene har imidlertid fortsatt så stor betydning i Ap at de vil risikere den nordnorske motstanden, miljøvelgerne - og fisken.

Ap kunne foreslått å la Lofoten, Vesterålen og Senja fredes. De hadde vunnet opinion hos yngre velgere, stjålet klimavelgere fra de andre partiene og høstet ros i Nord-Norge.

– Det er forbanna skremmende hvor nært olja kommer, sa fisker Tor Harald Andreassen da VG besøkte ham på arbeidsplassen på Røst i januar i år.

Han frykter framtida om det blir oljeboring utenfor fiskefeltene og konkluderer slik blant andre Havforskningsinstituttet gjør: et oljeutslipp her vil være katastrofalt for fisken og økosystemet. Instituttet har også frarådet å åpne for oljeboring i områdene.

I en nylig publisert forskningsrapport ledet fra Tromsø og Akvaplan Niva, simuleres et oljeutslipp i Nordland VI. Studien viser at et utslipp av olje ikke vil ha enormt store konsekvenser for torskebestanden. Det gir håp til oljeindustrien og Norsk olje og gass, samt olje- og industriminister Terje Søviknes har allerede vist til rapporten som bevis på at oljen og fisken kan sameksistere.

Rapporten simulerer likevel ikke effekten et oljeutslipp har på andre viktige bestander eller øvrige økosystem i området. Den sier også at mer forskning må på bordet. Til sist anbefaler den et tiltak om det skulle skje et større utslipp: Reduser fisket i området i en periode på sju år.

Det siste viser at et utslipp uansett vil ramme fiskeriene.

Når sittende regjering eller opposisjonen vil bore utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja møter det mer oppmerksomhet og motstand i nord enn når det er snakk om det samme i områder i Norskehavet og Barentshavet.

Hvorfor? Helt klart fordi det er nært. Vi har et forhold til Senja, mer enn en havflekk opp mot iskanten. Også har vi et forhold til velferdsstaten. Vi er vokst opp på dagens oljepengebruk, men vet ikke helt hvordan vi skal dra på rehab og få noe annet til å svinge like bra. Foreløpig tenker mange velgere at det er greit å bore i Norskehavet og Barentshavet, men ligg unna Lofoten, Vesterålen og Senja.

Ved å åpne for boring i Nordland VI risikerer Arbeiderpartiet å tape nordnorske velgere, men tekkes industrien, arbeidere og næringa. Mye kan tyde på at partiledelsen er villig til å ta den risikoen.

Om de åpner Nordland VI for oljeboring etter en konsekvensutredning, vil det mobilisere et nytt kystopprør i nord.

Da kan torsken få nok sprengstoff til å torpedere industrilinja i partiet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse