Annonse

Statsministerens pekefinger

Erna Solberg startet valgkampen i nord med å forklare oss “uvitende” nordlendinger at Finnmark har “relativt dårlige resultater” på sine videregående skoler. Hun antyder at dette er en av grunnene til at Finnmark ikke bør bestå som eget fylke. Likevel klarer ikke Erna å forklare hva en sammenslåing av fylkene helt konkret kan bidra med for å bedre denne situasjonen. Statsministeren er som vanlig mest opptatt av å veive med pekefingeren - uten å komme med forslag på løsninger.

I motsetning til Erna mener vi i SV at det finnes bedre og mer effektive løsninger for å hjelpe elevene i Troms og Finnmark til å lykkes enn å tvangssammenslå fylkene. For oss er det viktigere å sørge for at elevene i både Troms og Finnmark får gode opplæringstilbud og en bedre mulighet til å mestre skoledagene. Det bør være et mål at så mange som mulig av elevene i det nye fylket får gå på videregående skoler nært hjemstedet sitt. I stedet for fritt skolevalg vil vi prioritere gode og brede tilbud til alle deler av det nye fylket. Vi vil opprettholde en desentralisert skolestruktur med elevene i fokus. Tilbudene skal være varierte, desentraliserte og tilpasset regionens behov. Og vi mener at vi trenger både akademikere og fagarbeidere!

Gjennomføring av videregående skolegang er viktigere nå enn det var tidligere fordi det stilles høyere krav til skolegang i arbeidslivet. Når kravene i samfunnet har endret seg må vi tenke på en annen måte for å hjelpe ungdommene våre til å nå sine mål. Vi ønsker mindre pekefinger - og flere tiltak som faktisk hjelper våre unge og håpefulle.

Vi ser at de som dropper ut oftest bor i distriktene og mange er borteboende elever. Vi har et spredt bosetningsmønster med krevende avstander i Troms og Finnmark. Derfor mener vi at fylkeskommunen har et ansvar for å sikre elev-hybler til alle borteboende elever i regionen til en pris det går an å leve med. Det er viktig at ungdommene opplever samhold og trygghet når de for første gang skal bo for seg selv. Ved å sikre offentlige elev-hybler vil flere elever kunne kjenne på felleskap - og ikke ensomhet, slik man lettere kan oppleve når man må ut på det private leiemarkedet.

Erna Solberg forstår ikke Nord-Norge. Hun tror at alle utfordringene vi har kan løses med å slå sammen Troms og Finnmark. Når det kommer til stykket så klarer hun likevel ikke å forklare oss konkret hva som skal bli så utrolig mye bedre for elevene i den videregående skolen med å slå sammen fylkene. Uansett om det heter Troms, Finnmark eller Troms og Finnmark - så vil vi fortsatt være en landsdel der avstandene er store og der mange elever må bo borte fra sitt lune hjem for å sikre seg en utdannelse.

Erna må forstå at det ikke er Finnmarkingene det er noe galt med, men at det er hennes egen politikk som står til stryk! Vi trenger en mer praktisk skole, og vi trenger en skolepolitikk som i langt større grad tar hensyn til borteboende elever. Vi trenger mindre av meningsløse sammenslåinger av fylker, mindre pekefinger og mindre av regjeringens politikk.

SV har troen på oss her i nord, og vi ønsker å gi elevene våre den videregående skolen de fortjener. En inkluderende og raus skole som ser elevene for det de er; vår framtid!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse