Annonse
Regjeringens mål om å slå sammen Troms og Finnmark er mislykket, selv om statsråd Mæland med trusler klarer å tvinge prosessen videre. Statsråd Monica Mæland har svekket regjeringen, særlig i Finnmark. Målt etter folkeviljen i Finnmark, så er ikke statsråd Mæland lengre relevant, skriver Aps gruppeleder i Finnmark fylkesting. Foto: Terje Pedersen, Scanpix

Er statsråd Mæland relevant i Finnmark?

Jeg kan ikke tenke meg at det knappe flertallet på Stortinget støtter en sammenslåing av Troms og Finnmark, som er bygget på at statsråd Mæland med ren tvang skremmer folket i Finnmark fra å delta i folkeavstemming for å si ja eller nei til tvangssammenslåingen.

Spørsmålet stilles i forbindelse med hennes utspill for å svekke folkeviljen i Finnmark, og motstanden mot tvangssammenslåingen med Troms fylke. Sett fra Finnmark så setter Mæland seg på sidelinjen med en rekke politiske utspill, som går i mot det flertallet av folket i Finnmark ønsker.

Vilkårlig maktutøvelse

For fem uker siden vedtok statsråd Mæland en forskrift om sammensetningen av «fellesnemda» som gir Troms et overtall på to representanter i forhold til Finnmark. Fellesnemnda skal avgjøre en rekke spørsmål om organiseringen av et nytt sammenslått Finnmark og Troms fylke. Den siste uken har statsråden truet befolkningen i Finnmark med at hun vil gjøre Finnmarks posisjon enda vanskeligere, gjennom å gi Troms større overtall slik at Finnmark overkjøres i alle avgjørelser fremover. Hun er misfornøyd med at fylkestinget har besluttet å spørre folket i Finnmark om vi ønsker en tvangssammenslåing med Troms. Statsråd Mæland møter protester fra finnmarkingene med å varsle reversering av en fire uker gammel forskrift. Slik har vært gjort i mindre velutviklede demokratier enn Norge. I det norske demokratiet er vi ikke vant til å bli presset til taushet. Dette styrker ikke regjeringsprosjektet Mæland er en del av.

Overstyring av regionale folkevalgte 

Statsråd Mæland griper inn i prosesser på regionalt folkevalgt nivå, når hun dikterer hva fylkestinget skal gjøre. Hun har i flere oppslag i media fortalt at hun vil nedsette en fellesnemnd etter eget forgodtbefinnende, om den ikke nedsettes av Finnmark fylkesting. Dette har ført til at Kristelig folkeparti i fylkestinget i stedet for å støtte samarbeidspartnerne Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti, først løpte over til Høyre og Fremskrittspartiet, og presset fylkesordfører Ragnhild Vassvik til å innkalle ekstraordinært fylkesting, selv om de visste at det ikke var politisk flertall for å nedsette en fellesnemnd før resultatet av folkeavstemningen er klart. Sist fredag ombestemte opposisjonen med Kristelig folkeparti seg på nytt, og ville ikke lenger ha ekstraordinært fylkesting. Statsråd Monica Mæland bidrar til splid på regionalt folkevalgt nivå i Finnmark, som er en arena for politikere fra Finnmark, ikke fra Regjeringen. Jeg har ikke noen gang sett en statsråd gripe så langt inn på andre folkevalgtes arena, som statsråd Mæland.

Mæland skylder på Stortinget

I flere uttalelser legger statsråd Mæland ansvaret på Stortinget når hun truer folk i Finnmark. Stortinget har på helt andre premisser enn i dag og med knappest mulig flertall vedtatt å slå sammen Troms og Finnmark. Kristelig folkeparti har dessuten stilt vilkår om mange nye arbeidsplasser for å støtte Høyre og Fremskrittspartiet på Stortinget. Det er ikke kommet nevneverdig antall nye arbeidsplasser til Finnmark i sammenslåingsprosessen. Heller ingen på Stortinget så vel for seg truslene som statsråd Mæland i dag fremfører mot folket i Finnmark som premiss for sammenslåingen.

Tvilsomt at Stortinget støtter statsråd Mæland

Jeg kan ikke tenke meg at det knappe flertallet på Stortinget støtter en sammenslåing av Troms og Finnmark, som er bygget på at statsråd Mæland med ren tvang skremmer folket i Finnmark fra å delta i folkeavstemming for å si ja eller nei til tvangssammenslåingen.

Dette gjør at jeg er i tvil om stemningen på Stortinget er slik som statsråd Mæland beskriver. Bakgrunnen er flere solide meningsmålinger mot tvangssammenslåing, samt flere mislykkete forhandlingsrunder mellom fylkene, som viser at Troms vil ha alle ressurser fra Finnmark. Jeg har ikke noen gang opplevd at Regjeringen har opptrådt så splittende på folk i Norge som det vi ser fra statsråd Mæland i Finnmark. Det er tvilsomt om denne fremgangsmåten har støtte hos et flertall på Stortinget.

Den politiske ansvarsfraskrivelsen er så stor hos statsråd Mæland når hun lener seg på Stortinget i denne saken, at jeg mener det er riktig at fylkesordfører Ragnhild Vassvik, etter folkeavstemningen ber om et møte med Statsministeren for å overlevere det offisielle avstemmingsresultatet. Samtidig må fylkesordføreren anmode om at Statsministeren legger saken om tvangssammenslåingen frem for Stortinget på nytt. Det er viktig at et flertall på Stortinget ikke fratas muligheten for å oppheve vedtaket om å slå sammen Troms og Finnmark. Det vil svekke regjeringen om statsråd Mæland får tvinge sammen Troms og Finnmark i Stortingets navn, når det er tvilsomt om det er flertall for dette på Stortinget.

Konklusjon

Regjeringens mål om å slå sammen Troms og Finnmark er mislykket, selv om statsråd Mæland med trusler klarer å tvinge prosessen videre. Svaret på spørsmålet innledningsvis er at statsråd Mæland har svekket regjeringen, særlig i Finnmark. Målt etter folkeviljen i Finnmark, så er ikke statsråd Mæland lengre relevant. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse