Annonse
Vi ønsker ikke en samfunnsutvikling der kvinner i Norge skal gå med maske fordi de betraktes som mannens eiendom, skriver Nordlys på lederplass.

Statsstøtten til Islamsk Råd må fjernes

Norge må vise fasthet i møtet med krefter som så tydelig viser at man ikke identifiserer seg med det norske verdisynet.

Ansettelsen av nikab-kledde Leyla Hasic som kommunikasjonsmedarbeider i Islamsk Råd er en bevisst provokasjon fra Islamsk Råd i Norge.

Hasic har ifølge forfatteren Lars Akerhaug vært en sentral person i det radikale norske islamistmiljøet, og er også omtalt i hans bok «Norsk Jihad».

Stillingen den nikab-kledde Hasic nå er tilsatt i, er betalt av staten og er til alt overmål øremerket tiltak som er ment å styrke dialog og brobygging mellom muslimer og det norske storsamfunnet.

Nå bidrar Islamsk Råd til det motsatte. Ikke bare viser man forakt for det norske fellesskapets penger, men enda verre er signalet som sendes til rådets medlemsmoskeer i hele Norge. Budskapet er ikke til å misforstå. Rådet viser nå sin støtte til radikaliserte muslimer, og vender ryggen til de konstruktive, moderate miljøene som er opptatte av dialog og integrering.

Norge kan ikke famle i møtet med krefter som så tydelig viser at man ikke identifiserer seg med det norske verdisynet. Derfor må Islamsk Råd nå miste statsstøtten. Det er ikke lenger mulig å se noen grunn til at  Mehtab Afsar og organisasjonen skal motta norske skattepenger.

Det kan ikke utelukkes at ledelsen i Islamsk Råd ønsker å fremprovosere en slik situasjon, for å øke splittelsen og appellere til sekteriske og fundamentalistiske grupperinger blant muslimer som ikke har noe ønske om å integrere islam i samfunnet vårt. Det er dessverre et bidrag til å svekke sentrum og styrke ytterpunktene i et allerede polarisert klima. På den ene siden gis det næring til de muslimfiendtlige kreftene i Norge, og på den andre siden de ytterliggående kreftene innenfor islam.

Saken understreker hvor viktig det er at samfunnet vårt forsvarer sekulære verdier og de liberale friheter vi i stor tar for gitt, men som ikke har kommet av seg selv. Derfor må samfunnet mobilisere bredt mot den type ukultur som Islamsk Råd i Norge representerer. Arbeidet må starte i hjemmene, i barnehager og i skoleverket, og blant foreldre, uansett bakgrunn og religion.

Særlig har den norske venstresiden nå et stort ansvar når det gjelder å bekjempe en samfunnsutvikling som gir aksept for en religiøst begrunnet tildekking av kvinner i det offentlige rom. At kvinner skal skjule ansiktet for menn, og skal betraktes som mannens eiendom, er tradisjoner som hører hjemme i et helt annet årtusen, og det har ingen plass i et fritt og åpent samfunn som det norske. Vi kan ikke bli så tolerante at vi utsletter oss selv.

Samtidig er denne ryddejobben først og fremst et arbeid de muslimske miljøene i Norge må gjøre selv. Det er derfor positivt at flere muslimske trossamfunn vurderer å forlate Islamsk Råd. Vi vil oppfordre medlems-moskeene og de islamske senterne i Tromsø, Bodø og andre steder i Nord-Norge om å ta inn over seg hvor ødeleggende Islamsk Råd er for gjensidig tillit og forståelse mellom muslimer og storsamfunnet.

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse