Annonse
Man styrker ikke demokratiet ved å overkjøre det. Politikere og partier kan også endre mening og dermed kan vedtak gjøres om, skriver SVs nestleder Kirsti Bergstø. Foto: SV / Ingerid Jordal

Stem for Finnmark 14. mai!

Tvangssammenslåinga er definitvt et demokratisk fatta vedtak. Det er likevel et demokratisk overtramp, fordi de det gjelder ikke har blitt hørt.

Stortingsflertallet har bestemt at Finnmark og Troms skal slås sammen, mot fylkestinget og finnmarkinger flest sin vilje. Det er arrgogant å mene at kartet tegnes bedre i Oslo enn av de som kjenner terrenget i nord. Derfor bør du stemme for Finnmark i folkeavstemninga 14.mai.

Sammenslåing er sentraliserende. Det blir ikke flere innbyggere i Finnmark av å slå Finnmark sammen med Troms, men avstandene blir enorme og kjøttvekta vil rå, noe den forkasta Gardemoen-avtalen ble et bevis på. Avstanden mellom folk og folkevalgte blir større.

Regionreformen er i seg sjøl blotta for innhold. Høyre og Frp vil egentlig legge ned fylkeskommunen, men landa på å lage storregioner, muligens som et skritt på veien. Flere har uttrykt håp om at nye oppgaver skal tilfalle regionene og la det være sagt; jeg kjemper mer enn gjerne for flere oppgaver ut i landet. Et ekspertutvalg har kommet med forslag til hvilke oppgaver som kan flyttes ut, men jeg har vanskelig for å tru at den samme regjeringa som har fjerna folk og funksjoner fra fylket vårt plutselig skal flytte viktige oppgaver tilbake til oss - bare vi blir geografisk større.

Fiskerikontor er lagt ned fordi regjeringa mener det er viktigere at de ligger vegg i vegg med et universitet enn i fiskerisamfunn. Skattekontor er lagt ned, sjøl om det med dagens teknologi ville vært fullt mulig å heller flytte nye oppgaver ut til kompetansemiljø i våre lokalsamfunn. Det er allerde en kamp å sikre at statlig ansatte i Finnmark erstattes når folk slutter i jobben. Kystradioen legges ned med begrunnelse om at det trengs mer robuste fagmiljø og at lokalkunnskap ikke er så viktig lenger. Funksjoner som innkjøp i Forsvaret sentraliseres og ender i sør, sjøl om nærhet både gir kontroll og oversikt. Ei regjering som ikke verdsetter lokal kunnskap, nærhet og forankring i forvaltninga, kommer neppe til å vise fagmiljø i våre lokalsamfunn økt tillit og flere oppgaver.

Statsråd Mæland gir heller ingen garantier for antall statlige arbeidsplasser etter sammenslåingstidspunktet. Derimot har hun garantert at regjeringa vil fortsette kuttpolitikken i staten – som igjen går ut over faglighet, tilgjengelighet og tjenestetilbud til fylkets befolkning.

Noen hevder at det er feil å delta i folkeavstemninga fordi et stortingsvedtak er demokratisk. Tvangssammenslåinga er definitvt et demokratisk fatta vedtak. Det er likevel et demokratisk overtramp, fordi de det gjelder ikke har blitt hørt. Man styrker ikke demokratiet ved å overkjøre det. Politikere og partier kan også endre mening og dermed kan vedtak gjøres om. I denne saken har ikke argumenter nådd fram, men de politiske omkostningene ved å gjennomføre tvangsvedtaket kan bli så store at flertallet rakner. Om så skal skje må motstanden uttrykkes aktivt. Den tydeligste måten å gjøre det på er ved å delta i folkeavstemninga, sikre høy valgdeltakelse og et klart nei-flertall.

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse