Annonse
Vi tror ikke vi tar for sterkt i når vi sier at han er den tydeligste og mest markante nordnorske stemmen på Stortinget og i norsk politikk for tida, skriver artikkelforfatterne om SVs Torgeir Knag Fylkesnes. Foto: Nordlys arkiv

Stem på han SV-Torgeir!

Vi tror ikke vi tar for sterkt i når vi sier at han er den tydeligste og mest markante nordnorske stemmen på Stortinget og i norsk politikk for tida.

SV har kvitta seg med sperregrenseredselen og er i siget. I Troms viser siste måling 11, 4 % og nasjonalt har flere målinger i det siste vært på 6- tallet! I nord gir Ja-til Nord- Norge- prosjektet oss økt oppslutning. SV med Torgeir Knag Fylkesnes i spissen er den mest tydelige og hardtarbeidende i kampen for at naturressursene skal tilhøre folket. Ta havet tilbake er et slagord som nordlendinger flest liker. Foran siste valg gikk SV i de tre nordlige fylka til valg på en velgerkontrakt som Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø har jobba hver dag med å følge opp. Nå ser det ut som de får følge på Stortinget av Mona Fagerås fra Nordland. Hovedpoenget er et Nord- Norge på nordlendingene sine egne premisser, ikke på premissa til oljeselskaper, oppdrettsnæring eller kvotebaroner. Nord- Norge skal bidra i det grønne skiftet. Selv om SV havna i den såkalte dødens posisjon etter forrige stortingsvalg og har måttet jobbe i dyp opposisjon har vi likevel oppnådd flertall for viktige forslag. Torgeir har som den eneste stortingsrepresentanten fra landsdelen lagt fram et politisk regnskap for de fire siste åra. Det er ganske imponerende hva han og SV har fått til med ei lita gruppe på bare sju.

SV har stansa varig liberalisering av norsk fiskeri. Det er satt en stopper for fiskeriminister Sandberg sin instruks om å flytte fiskekvoter fra 11- meters fiskebåter til større kystbåter. Omfordeling av enorme verdier fra kyst til trål er stansa.  SV klarte å få flertall for en grunnrentebeskatning av den lukrative oppdrettsnæringa i 2017. Oppdrettsnæringa har i dag få lokale eiere og færre ansatte enn før. Det kommer en produksjonsavgift pr kilo laks og ørret som likevel gjør at litt av verdiene blir igjen lokalt.

Torgeir har sørga for at norsk romforskning går fra krise til ny vår. Tromsø, Andøya og Svalbard er i front her. SV fremma videre et forslag om kvalitetsreform i barnehagene. Kommunene kan derfor ikke lenger gi dispensasjon fra dagens krav om barnehagelærerutdanning for pedagogiske ledere. En bemanningsnorm skal innføres der det skal vurderes om det skal være krav om 50 % barnehagelærere. Forslaget regjeringa nå kommer med er et stykke unna primærstandpunktet til SV, men et gigantisk steg i riktig retning.

SV er det eneste partiet der det nordnorske perspektivet er toneangivende og sterkt forankra i partiledelsen og programmet. SV går inn for Tromsbanen fra Narvik til Tromsø med sidearm til Harstad. Vi vil ikke bare «utrede» jernbane videre nordover fra Fauske til Kirkenes. Vi er første parti som har vedtatt at banen må bygges ferdig og hele landet tas i bruk. Snart kommer ganske sikkert andre partier etter for fullt. SVs mål for landbrukspolitikken er å ruste opp norsk selvforsyning av mat kraftig framover. Våren 2017 ble landbruksmeldinga vedtatt og stortingsopposisjonen fikk siste ordet. Her fikk SV gjennomslag for å redusere gapet mellom bøndenes inntekter og andre grupper i samfunnet. Vi trenger et krafttak for distriktslandbruket slik vi fikk da Berge Furre tok til ordet for et slikt løft på begynnelsen av 1970- tallet. Torgeir og SV fremma nå sist et grunnlovsforslag om at de maritime ressursene skal tilhøre fellesskapet og komme kystsamfunna til gode. Det skal sluttbehandles i neste periode.

På internett, Troms SVs og SV nasjonalt si heimeside finner du hele det politiske regnskapet til Torgeir Knag Fylkesnes for perioden 2013- 17. Her er alt i si helheit, representantforslag og grunnlovsforslag. Torgeir Knag Fylkesnes satt de første to åra i utdanningskomiteen og de siste to i næringskomiteen og klarte å markere seg godt begge steder. Han har heile tida sittet i Nordisk Råd og er en ihuga nordist. Vi tror ikke vi tar for sterkt i når vi sier at han er den tydeligste og mest markante nordnorske stemmen på Stortinget og i norsk politikk for tida. Din stemme kan avgjøre om han får fortsette det viktige arbeidet han er godt i gang med!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse