Annonse

Stemmen som fortsatt må høres

Med tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik som hovedkilde vil jeg i det følgende konkret sette navn på noen verdier.

Der er verdier som noen vil ha bort og fylle vakuumet med noe annet i dagens leitende samfunn. Verdispørsmål bør ikke være fremmedord foran kommune- og fylkestingsvalget.                                                                                                                  

Politikk og religion er forskjellige. Likevel er det i Norges grunnlov markert et kristent verdigrunnlag for vårt samfunn. Eksempelvis gjelder dette dagsaktuelle etiske verdier som vern om liv og menneskeverd, vern om familien, nestekjærlighet, solidaritet og ansvarlig forvaltning av miljø og ressurser. Selv om spesielt vi i KrF understreker at dette er grunnleggende prinsipper i kristen- demokratisk tenkning og søker å få gjennomslag her, betyr ikke det at KrFs politikere er ufeilbare.                                                 

KrF tar ikke utgangspunkt i den tradisjonelle høyre-venstre-motsetninga, men i verdier som er mer grunnleggende og ofte på tvers av høyre-venstre. KrF kan slik samarbeide til begge sider. Ved det kommende kommune- og fylkestingsvalget står det ikke om regjeringssamarbeid, men om hvor partiet KrF får størst gjennomslag for sine verdier og programsaker.                                                                                                                    

Det kristne verdigrunnlaget har betydning også i lokalpolitikken, f. eks. innhold i barnehage og skole, mottak og behandling av  flyktninger, ansvar for klima og miljø. Ikke minst ut fra dette er det viktig med KrF-stemmer i kommunestyrer og fylkesting.                                                                                                      

KrFs stemme blir taus om ikke mange nok stemmer KrF ved valget. Vil vi slik taushet? I motsatt fall må vi våkne før det er for seint og hindre det ved valget.   

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse