Annonse
Nord-Norge må utvikles i en tid full av omstilling. Å sitte på hver sin knaus og klage over at verden går oss imot er lite farbar vei, skriver Rolf Austgard i Målselv Venstre. Foto: Susanne Nordeng

Stemmene om Nord-Norge

Å sitte på hver sin knaus og klage over at verden går oss imot er lite farbar vei.
De Nord-Norske stemmer er for svake, og mangelen på koordinering gjør de enda svakere. Å føle seg oversett og motarbeidet må møtes med samarbeid for en bedre utvikling og ikke i form av opprør og protest. Nord-Norges rettmessige plass i nasjonen kan bare ryddes dersom landsdelen står samlet med en stemme.
 
Redaktør Steinulf Henriksen sine kommentarer i Folkebladet lørdag 8. februar under tittel Forstår de oss ikke? Forakter de oss virkelig? og politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys sine stadige kommenterer om at avstanden mellom nord og sør øker bør følges opp av politiske tillitsvalgte og samfunnsaktører i Nord-Norge.  Følelsen av svik i nord er reell. Spørsmålet er hvordan vi møter den: Ved å dyrke forestillingen om at ingen vil oss vel, eller ved å handle: Forene kreftene, koordinere innsatsen og samarbeide for å vinne landsdelens kamper.
 
Etter å ha fulgt regjeringene og stortingets arbeid med langtidsplaner for Forsvaret (LTP) har det slått meg at organisasjoner som Samarbeidsalliansen Oslo-region som nå består av Oslo kommune, Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og noen kommuner i Vestfold og Telemark har stor påvirkningsmakt. Alliansen som har 69 kommuner og 17 regionråd som medlemmer har ingen formell myndighet, men når sine mål gjennom meningsdannelse, påvirkning og samordning. De vedtar allikevel politiske strategidokumenter for regionen, utvikler felles holdninger og strategier og har dialog med og påvirker nasjonale myndigheter.
 
At Rygge militære flystasjon blir reetablert skyldes mye Oslo-regionens påvirkning av LTP forliket mellom H, Frp og Ap med de konsekvenser at Andøya flystasjon legges ned og Bardufoss flystasjon desimeres. Det er forøvrig lite trolig at Oslo-regionen med sine egne transportstrategier vil støtte et større og viktig nasjonalt transportprosjekt som Nord-Norge banen.
 
Landsdelsutvalget (LU) som var et regionpolitisk organ for de fire nordligste fylkene ble nedlagt i 2011 etter at Troms meldte seg ut. Lang avstand til hovedstaden gjorde at landsdelen skulle samle kreftene og bli en stemme fra nord. I 2014 ble Nordnorsk råd opprettet som et politisk utvalg for å videreutvikle landsdelen ved å utvikle og samordne fylkeskommunal tjenesteproduksjon og fremme felles interesser. Høyre-politiker Jo-Inge Hesjevik fra Finnmark beskriver i sitt referat fra møte i Nordnorsk råd i 2018 – Et ekte nordnorsk supperåd! Professor emeritus Einar Niemi gir i Nordlys 8. april 2017 under tittel «Nord-Norge - drømmen som brast» en historisk utvikling av Nord Norge og stiller spørsmål om drømmen om Nord-Norge som en samlet region er bristet, en gang for alle, og – rettmessig eller ikke – blitt parkert i historiens minnebok.
 
Nord-Norge må utvikles i en tid full av omstilling. Å sitte på hver sin knaus og klage over at verden går oss imot er lite farbar vei. Vi må stå sammen for en regional utvikling med moderne og miljøvennlig kommunikasjon, infrastruktur, næringsutvikling, utdanning- og kulturinstitusjoner, forskning og få anerkjennelse for de verdiene som skapes i landsdelen. Hvis ikke, vil både avstanden mellom nord og sør, den voksende forakt for sentralmakta og fraflytting øke. Nord-Norges rettmessige plass i nasjonen kan bare ryddes dersom landsdelen står samlet med én stemme, forfekter professor Einar Niemi. Dette er lett å forstå. Og det er det vi bør bruke vår tid på. 
 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse