Annonse
Samfunnsforsker og professor Ottar Brox har i lang tid advart mot at høy innvandring er en faktor som øker forskjellene i Norge.

"Det Ottar Brox påpeker om innvandring, burde være en selvfølge for norsk venstreside"

Brox´ påpekninger burde være en selvfølge.

På 90-tallet var han norsk toppspion, med oppdrag på Balkan og i Midtøsten. I dag slapper han av under seljetrærne på Sandhornøy.

Men Ola Kaldager er på sett og vis mer redd nå enn den gang. Den tidligere lederen for topphemmelige E14 sier til Avisa Nordland at han frykter borgerkrig i Europa, om ikke innvandringen kommer under kontroll.

For da vil den undergrave velferdsstaten, og vende folkegruppe mot folkegruppe.

Kaldagers bakgrunn gir solid grunnlag for egne meninger. Og før du definerer ham som en høyrevridd krigshisser, vit at han også advarer sterkt mot flere militære eventyr i utlandet.

Terror kan ikke bekjempes med våpen, sier han, god integrering er mye viktigere.

Da er det et problem at mange innvandrere har med seg en kultur og en tro som gjør dem mer opptatt av klantilhørighet og religiøst fellesskap, enn fullverdig deltakelse i det samfunn de er kommet til.

Også samfunnsforsker og SV-veteran Ottar Brox er opptatt av hvordan innvandring påvirker velferd.

I et intervju med Aftenposten nylig, sier han at økende ulikhet undergraver velferdsstaten, og at innvandring nettopp kan bidra til å øke forskjellene.

Tidligere har Brox uttalt at for at en velferdsstat skal overleve, må den ha kontroll med grensene, og stille faste krav til alle som får statsborgerskap.

Brox´ påpekninger burde være en selvfølge. Likevel har de skapt raseri på hans egen venstreside, og ført til påstander om at han helst ser at flyktningene drukner i Middelhavet.

Han innrømmer at det har satt spor, og gjør at han ikke lenger snakker like mye om innvandring.

Det er synd, for det er stemmer som hans og Kaldagers som trengs i innvandringsdebatten. En debatt som fortjener mer enn en evig skrikekonkurranse mellom de som vil «la dem alle drukne» og «la dem alle komme».

Kaldagers hovedpoeng er todelt. Skal integreringen lykkes må det ikke komme for mange samtidig, og de som kommer må ønske å integreres.

Som et ekko av Brox´ påpekning; grensekontroll og faste krav til alle som skal bli norske. Begge deler avgjørende for å bevare den velferdsstat også innvandrerne er avhengige av.

Her er samfunnsforskeren og spionen på linje, og begge drives like mye av omsorg for innvandrere som for etniske nordmenn. Med et økende konfliktnivå ender begge grupper opp som tapere.

I etterretningstjenesten gikk Ola Kaldager under tilnavnet «den grå», og er det noe innvandringsdebatten trenger nå er det mer gråhet.

Flere av de flytende nyansene mellom svart og hvitt.

Ikke minst gjelder det kommentarfelt og sosiale medier, der det til tider kan se ut som om borgerkrigen allerede er brutt ut.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse