Annonse
Det finnes enkle og gode muligheter! Skolene er klare – vi kan tilby god digital undervisning, men vi får ikke lov, skriver ledelsen ved Tromsø Internasjonale skole. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Steng skolene nå!

Polen har stengt sine skoler. Danmark har stengt sine skoler. Norge sitter på gjerdet.

Vi er skoleledere og lærere og vi er veldig, veldig bekymret. Her er det så mange hensyn å ta, men ingen av dem blir sett tidsnok! I løpet av ca ett døgn økte antall smittede med 43% - grafene er illevarslende og det er blitt estimert at 2,2millioner mennesker i Norge vil bli smittet. Vi har ikke tid til å vente noen dager til. Skolene må stenge nå.

Skolene og lærerne har et enormt samfunnsansvar, og dette samfunnsansvaret kjenner vi sterkt på i dag. Vi vil være avhengige av å skjerme og beskytte mennesker i posisjoner som redder liv; personell på sykehus, legevakt, eldrehjem, politi, brannvern og andre institusjoner som er kritiske for å ivareta liv og helse. Jo lenger vi holder skoler åpne for alle, vil barn av mennesker med livsnødvendige yrker være utsatt for smitte i betydelig større grad enn om vi kan gjøre tiltak for å beskytte dem. Det innebærer da selvsagt at disse yrkesutøverne er utsatt i betydelig større grad enn om vi iverksetter tiltak. Vårt forslag er at alle kommuner legger til rette for at noen få skoler tilbyr undervisning for barnehagebarn, barn fra 1-4, og sårbare barn der begge foreldrene jobber i slike sektorer. Alle andre holdes hjemme.

Folkehelseinstituttet har nå anbefalt alle som har mulighet til å jobbe hjemmefra gjør nettopp det. Det er et fint tiltak, og gir noen priviligerte mennesker mulighet til å skjerme seg selv og andre. Mange yrker har ikke den muligheten. Ingen barn har den muligheten. Vårt samfunnsansvar ligger i aller høyeste grad i å tale barnas sak. De som faktisk ikke kan velge hjemmekontor. Vi lærere må stå opp for barna og gi dem muligheten til å beskytte seg selv. Det ligger dypt i vår profesjonsetikk å si ifra til myndighetene der vi mener de handler på tvers av våre elevers interesser. Det er på tide å si tydelig ifra!

De som ikke er priviligerte i denne sammenhengen er også selvsagt lærerne. Lærerne har historisk stått som grunnpillarer i samfunnet og setter seg og sine sist. De underviser og utøver sitt samfunnsmandat i krig, i katastrofer og selvsagt også nå. Lærere leverer sine barn på en skole, og går så selv på skole. Det er ikke mulig å gi eleven som gråter og har vondt trøst fra en meters avstand. Snørr og tårer er og blir et daglig faktum i en lærers hverdag. Mange lærere er nå livredde. Hjemme venter kanskje et barn med astma, eller en partner på immundempemde medisiner.  Problemet er at lærerne ikke skal behøve å være så tøffe i denne sammenhengen, det finnes enkle og gode muligheter! Skolene er klare – vi kan tilby god digital undervisning, men vi får ikke lov.

Dette er en sterk oppfordring til vår regjering om å ta grep, men om dette ikke skjer oppfordrer vi alle fagforbund for pedagoger å ta sitt samfunnsansvar. Krev at skolene stenges nå!

Ledelsen ved Tromsø Internasjonale Skole

ved Tonje Hofsøy, Rita Stobbs, Elisabeth Nyhagen, Susanne Hebnes, Emil Sundal og Elin Nordby

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse