Annonse
Selskapene som skal gi anbud for brøyting av fjellovergangene kan ikke ta høyde for de mest ekstreme sesongene. Da vil de sannsynligvis ikke få anbudet. Eller - kan de det? skriver Tryggve Enoksen. Foto: Ragnhild Enoksen

Det vegvesen-direktøren unnlater å skrive noe om

Men anbud er også rovdrift på marginene. I unormale sesonger med store snømengder og gjentatt sterk vind er det også rovdrift på de som skal utføre jobben.

I Nordlys den 28. mai slår avdelingsdirektør Lysberg fra Statens vegvesen i Bodø kategorisk fast at «Problemene denne vinteren skyldes ikke anbudssystemet».

At Statens vegvesen fant det påkrevet å komme med et motinnlegg til mitt tidligere innlegg i Nordnorsk debatt, var en ikke så liten overraskelse for meg. Mitt var først og fremst et politisk innlegg. Motinnleggets form og innhold krever imidlertid noen bemerkninger fra min side.

Like viktig som det Lysberg skriver, er det han ikke kommenterer eller tar opp i sitt innlegg. Blant annet sier han ikke et ord om de ekstra tiltakene til over 20 millioner som er investert for å redusere antall stengninger. Dette var omtrent det eneste som var direkte adressert til etaten. Så - Hvorfor er dette helt utelatt?

Når mannen i Bodø skriver at «De fleste stengningene på Kvænangsfjellet er direkte knyttet til fokk og skavlproblem.» er vi helt enige. Men når han fortsetter med: «Det brøytes og freses for å holde åpen en stripe slik at kolonnekjøring kan settes i gang så snart været løyer.» savner jeg en fortsettelse. Hva gjøres når været løyer? Renskes fresefeltene? Tas brøytekantene ned? Gjøres veien klar til å kunne takle en ny friske bris fra nordvest?

Derimot skriver Lysberg at det ikke er mulig å holde veien åpen med flere biler «fordi det ikke er plass til å doble antall arbeidsoperasjoner på en smal vei». Skal det forstås slik at en ikke kan rydde fresefeltene samtidig som veien brøytes? Etter min vurdering er påstanden uforståelig. Det må selvsagt både være mulig å ta ned brøytekanter samtidig som en gjøre noe annet eller å brøyte med to biler på samme tid.

Videre omformulerer han mine setninger litt her og litt der, slik at det skal passe bedre til hans agenda. Blant annet blir min påstand om at «Så forskjellig er ikke været fra år til år at den store forskjellen kun kan relateres til værforhold.» i Lysbergs versjon til «Tryggve Enoksen tar feil når han skriver at været er ikke så forskjellig fra år til år at det skulle spille noen stor rolle.» Slike forvrengniger kaller jeg uhederlig.

Lysberg har selvsagt rett i at det er politisk bestemt at det skal være anbud. Etter mitt syn står også entreprenørene på natt og dag for å gjøre jobben sin. Men anbud er også rovdrift på marginene. I unormale sesonger med store snømengder og gjentatt sterk vind er det også rovdrift på de som skal utføre jobben. Også brøytemannskaper trenger hvile og må ta seg inn. Selskapene som skal gi anbud kan ikke ta høyde for de mest ekstreme sesongene. Da vil de sannsynligvis ikke få anbudet. Eller - kan de det?

Jeg mener at Lysberg også burde interessere seg for totalkostnadene ved anbud. Hvor mange årsverk bruker eksempelvis Statens Vegvesen Nord på gjennomføring, kontroll og drift av anbudene? Så kan han la politikerne finne beløpet for de øvrige samfunnskostnadene?

Jeg synes også at Lysberg burde få en grundigere statistikk på sammenheng mellom vær og stengning. Han kan godt si at Kvænangsfjellet er driftet på samme måte siden 2003 for på denne måten å slå beina under min påstand om at den gode sesongen 2011/12 skyldtes ekstra ressurser. Av stortingsreferatet fra spørretimen 9. mars 2011 framgår det imidlertid at det skal vurderes å sette inn ekstra ressurser for sesongen 2011/12. Som avdelingsleder i Vegvesenet burde jo Lysberg være den som burde kunne svare på om det kom ekstra ressurser som lovet. Og hvordan disse midlene eventuelt blei brukt!

Nå er det på tide at regjering og Storting gjør en full samfunnsanalyse på kostnader og kvalitet rundt dagens ordning. Til den debatten kan Lysberg og Statens vegvesen sikkert komme med mange gode innspill. Men Lysberg bør bedre sin språklige presisjon og etterrettelighet om det er han som skal bidra der.

Uansett værforhold, det kan ikke være slik at veien er stengt hver 3. dag eller nesten en hel måned til sammen i løpet av vintersesongen. Med så dårlig regularitet har vi i praksis ingen vei.

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse