Annonse
ALVORLIG SYKDOM: Thor Egil Solvang har en sykdom som NAV imidlertid har ment ikke gjorde ham fortjent til adekvat økonomisk støtte. Skandalen er nå avslørt og NAV har lagt seg flate. Alt for sent. Foto: Helle Østvik.

Det sterke hatet mot NAV

Den manglende oppfølgingen av denne ulykkelige gutten, er hinsides alt vi tidligere har hørt om av feil og forsømmelser fra NAV.

Hvorfor er det så mange mennesker over hele landet som uttrykker et så sterkt hat mot institusjonen NAV?

Thor Egil fikk som liten diagnosen infantil idiopatisk skoliose. Det er en sykdom hvor ryggvirvelen konstant vil vri seg og gjøre ryggen s-formet. Men han fikk ikke adekvat medisinsk hjelp så tidlig som han burde.

«Først da gutten var 11 år ble det bestemt at han skulle få operert ei jernstang inn i den ekstremt skjeve ryggen, i et forsøk på å rette den opp. Presset på de indre organene var stort. Ei av lungene kollapset. I dag har Thor Egil bare ei lunge som fungerer, og den virker bare 32 prosent. I tillegg har han astma», skriver iFinnmark..

Historien som iFinnmark og journalist Helle Østvik har brakt om Thor Egil Solvang (21) fra Hammerfest, er knapt til å tro. Jernstanga i ryggen til Thor Egil kan komme til å knekke i løpet av få år og da risikerer han å dø. Han har levd på fattiggrensa, veier 35 kilo, har ikke hatt tilstrekkelig penger til sunn, næringsrik mat og medisiner han så sårt trenger.

For fra NAV fikk han i 2014 denne tilbakemeldingen: «Din arbeidsevne er ikke nedsatt på grunn av en alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte. Du fyller derfor ikke vilkårene for minste årlige ytelse etter folketrygdloven.» NAV mente at han burde komme seg ut i arbeid. Kunne han ikke for eksempel jobbe som bilmekaniker?

Mange ganger har historier om svikt fra NAV kommet offentligheten for øre. Men den manglende oppfølgingen av denne ulykkelige gutten, er hinsides alt vi tidligere har hørt om av feil og forsømmelser fra NAV.

Og ikke bare har NAV sviktet på det groveste, her er det flere instanser som må ha feilet. Over år har den svært syke gutten blitt nektet den adekvate hjelpen som han vitterlig har krav på. Først da moren til en av Thor Egils kompiser grep inn og engasjerte seg for fullt, ble samfunnets systemiske feilgrep mot gutten kjent. I dette tilfellet gjennom iFinnmark.

I etterkant av publiseringen av Thor Egils historie, kom det sterke reaksjoner fra hele landet. I kommentarfeltet uttrykte svært mange mennesker fra fjern og nær sitt sinne mot det offentlige hjelpeapparatet og sin medfølelse med Thor Egil.

Og reaksjonene var overveldende samstemte om en ting: Dette var ikke en glipp fra NAVs side.  «Det er slik NAV er». Det var den nærmest unisone dommen.

Et stort antall mennesker over hele Norge uttrykte altså en voldsom harme, faktisk et regelrett hat mot den institusjonen som i vårt samfunn har rollen som en av de aller viktigste delene av det sosiale sikkerhetsnettet vi er så stolte av. Og ofte holder frem som eksempelet på hvordan et velferdssamfunn skal fungere.

Nå har NAV i Hammerfest lagt seg flat, tatt selvkritikk og innrømmet feil. Det skulle da også bare mangle. Men det er langt fra nok. Det vi i første omgang trenger et svar på, er hvordan dette kunne skje? Dernest må vi spørre hvorfor så mange mennesker over hele landet uttrykker et så sterkt hat mot institusjonen NAV?

I alle institusjoner som har å gjøre med mennesker som trenger hjelp, gjøres det feil. På sykehus gjøres det feil som til og med forvolder pasienters død. Men det er jo ikke slik at norske sykehus derfor er hatet av store grupper av befolkningen. c

Dette har også avspeilet seg i omdømmemålinger. I en slik undersøkelse fra 2010, som Apeland Informasjon og Reputation Institute sto bak, der omdømmet til 50 offentlige virksomheter ble målt, havnet NAV på en klar sisteplass.

I en annen undersøkelse fra september 2014, utført av Ipsos MMI for Dagbladet, oppgav 25 prosent at de er litt misfornøyd med NAV, og 14 prosent er direkte misfornøyd. Når nesten 40 prosent er i misfornøyd-kategorien, forteller det om en institusjon med svært lav tillit.

Hvorfor er det slik? I en offentlig virksomhet som skal være der for mange av dem som sliter i vårt samfunn. Hva er det som feiler NAV?

Vi frykter at det kan dreie seg om en ganske alvorlig diagnose.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse