Annonse
De raske, langtrekkende helikoptrene med reell 2-bårekapasitet har blitt erstattet av mindre og langsommere helikoptre uten reell 2-bårekapasitet. Anbudssystemet og operatørbyttet har forringet den medisinske kvaliteten og gjort det vanskelig å vedlikeholde veletablerte medisinskfaglige strategier, skriver artikkelforfatterne. Foto: Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse bør ikke få evigvarende monopol på drift av legehelikoptre

Det er hele den akuttmedisinske kjeden, som faktisk er 100% finansiert av det offentlige, som redder liv. Ikke Lossius og hans stiftelse.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) sitt datterselskap Norsk Luftambulanse A/S (NLA) vant anbudet for drift av ambulansehelikoptre i hele Norge for perioden 2018 – 2024. Ambulansehelikoptrene er bemannet med anestesileger ansatt i statens helseforetak, og piloter og redningsmenn fra den private operatøren. Staten fullfinansierer all luftambulansetjeneste i Norge.

I kjølvannet av kaoset rundt flyambulansetjenesten foregår det en politisk kamp om hvem som skal drive både ambulansefly og –helikoptre i Norge i framtida.

Generalsekretær i SNLA Hans Morten Lossius tilbakeviser påstander i en kommentar fra politisk redaktør i Nordlys Skjalg Fjellheim, og advarer mot insourcing av luftambulansetjenestene til staten.  Som operative helikopterleger i Nord-Norge vil vi også bidra i denne debatten.

SNLA vil ha evigvarende monopol for statens regning og forby insourcing til det offentlige

SNLA har gjennom flere år vokst seg til en stor og mektig organisasjon. De har skaffet seg inntekter gjennom drift av ambulansehelikoptre for statens regning i Norge, kommersiell virksomhet i Danmark, og inntekter fra bedrifter og privatpersoner på bakgrunn av massiv markedsføring i flere år. De har drevet målrettet lobbyvirksomhet mot politikere og myndighetspersoner. Nå vil SNLA forby insourcing til det offentlige og sikre seg et evig monopol med garanti fra staten:

 «SNLA vil også peke på at en annen utfordring for ideell sektor er at staten insourcer tjenester (…) Etter vår mening er det like viktig at staten følger opp (…) med å instruere helseforetak til at man ikke skal insource velfungerende tjenester som drives av de ideelle organisasjonene» 1)

Myter skapt av SNLA

Det er et paradoks at samtidig som SNLA er avhengig av det offentlige for å drifte, snakker den samme stiftelsen ned offentlige myndigheter og det offentlige helsevesenet. Hovedbudskapet er at staten motarbeider luftambulansetjenesten og at SNLA er garantisten for en fungerende ambulansehelikopter-tjeneste. De offentlige sykehusene er tilstivnet i gammeldags tenking og har ikke skjønt at legeekspertise og avansert behandling må flyttes ut av sykehusene. NLA flytter «sykehuset» (en enkelt anestesilege) ut til den kritisk syke pasienten, som ellers ville ha dødd. Budskapet serveres på utallige nettannonser, og «tiggerbrev» blir sendt hjem til folk med den udokumenterte påstanden: «Gi 300 kr til SNLA. Det vil redde liv».

Dette er et fordreid bilde av virkeligheten. På de fleste helikopteroppdrag fortsetter anestesilegen en viktig og god pasientbehandling som er påbegynt av kommuneleger og ambulansepersonell. Det er hele den akuttmedisinske kjeden, som faktisk er 100% finansiert av det offentlige, som redder liv. Ikke Lossius og hans stiftelse.

Vår omfattende medisinske veileder for luftambulanse-personell er forankret både i primærhelsetjenesten og i intrahospitale fagmiljøer i Nord-Norge. Deler av den spesialiserte pasientbehandlingen som nå tilbys utenfor sykehus er det helseforetakene som har flyttet ut i helikoptrene. Medisinske fagmiljøer på sykehusene og på helikopterbasene har både nasjonale og internasjonale kontakter, som bidrar til kontinuerlig utvikling av tjenesten. Lenge før NLA var etablert i Nord-Norge har vi praktisert prinsippet om å frakte tverrfaglige team ut fra UNN Tromsø ved behov. Vår videreutvikling har gjort det mulig at folk i Nord-Norge i dag kan tilbys svært høy-spesialisert akuttbehandling utenfor universitetssykehuset. Framstillingen om en faststivnet offentlig sykehuskultur er en myte og en devaluering av vår faglighet.

Nord-Norge har ikke fått en bedre legehelikoptertjeneste etter operatørbyttet i 2018

Lossius hevdet nylig i Dagsnytt 18 at ambulansehelikopter-tjenesten i Nord-Norge har blitt bedre etter at NLA overtok som operatør i 2018. Dette er vi som kunder ikke enige i.   Operatørskiftet medførte at redningsmenn og piloter med uerstattelig kompetanse og kjennskap til landsdelen forsvant fra tjenesten.  På kjøpet har vi fått en stor rotasjon av piloter og redningsmenn. De raske, langtrekkende helikoptrene med reell 2-bårekapasitet har blitt erstattet av mindre og langsommere helikoptre uten reell 2-bårekapasitet. Anbudssystemet og operatørbyttet har forringet den medisinske kvaliteten og gjort det vanskelig å vedlikeholde veletablerte medisinskfaglige strategier.

SNLA vil sentralisere den medisinske styringen av luftambulansetjenesten

Vi mener at drift av så vel ambulansefly som -helikoptre i framtida bør insources til det offentlige, med medisinsk styring desentralisert til helseregionene.

SNLA vil derimot sentralisere tjenesten, slik generalsekretæren nylig skrev:

«En annen ting jeg vil jobbe for, er å sentralisere den medisinske styringen av luftambulansetjenesten (…). For å sikre at hele landet får lik medisinsk kvalitet på denne nasjonale spesialisthelsetjenesten, bør det ansvaret legges til én sentral instans» 2)

Det eneste alternativet til insourcing måtte være en sunn konkurransesituasjon med minst to tilbydere i både fly- og helikoptertjenesten, og sikring av personellet. Monopol til andre enn staten må unngås, enten de er forbigående eller permanente!

SNLA kan fortsatt gi verdifulle bidrag som ideell stiftelse etter insourcing

Mange dyktige og innovative mennesker jobber i SNLA. Kollegene fra NLA som vi jobber med til daglig på ambulansehelikoptrene er førsteklasses fagfolk.  Imidlertid er vi uenige i at ideelle organisasjoner må ha monopol i den utøvende spesialisthelsetjenesten for å kunne gi viktige bidrag. Med insourcing kan SNLA fortsatt bidra til utvikling og forskning i luftambulansen, slik Kreftforeningen er viktig for de onkologiske fagmiljøene og LHL for kardiologien. 

  • Lars-Jøran Andersson, helikopterlege og avdelingsoverlege ambulanseavdelingen, UNN HF
  • Ole Magnus Filseth, helikopterlege og avdelingsoverlege akuttmottak og obs.post UNN HF
  • Bård Rannestad, helikopterlege og seksjonsoverlege helikoptertjenesten UNN HF
  • Søren Stagelund, helikopterlege og avdelingsoverlege AMK UNN HF
  • Frode Sørensen, helikopterlege og medisinsk leder Evenes/Stangnes
  • Anders Åvall, helikopterlege og medisinsk leder Brønnøysund

Interessekonflikter: Ingen av legene har mottatt noen form for lønn eller økonomisk støtte verken fra SNLA eller Lufttransport A/S

1) Fra SNLA’s høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet vedr ny forskrift om å reservere helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner

2) Magasin 1 2019 side 19

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse