Annonse
I skolene på 60-tallet hang det kart som nå går i oppfyllelse.

Stjal Troms 1,35 mrd kr fra Finnmark - med støtte fra Finnmark?

Å kutte 1 350 mill. av de urealistiske 2 130 mill. kr betyr at Finnmark kan foreta investeringer for 780 mill. kr. Det er 365 mill. kr MER enn hva fylkespolitikerne i Finnmark planla i 2017!

I Sagats leder 17. juni synes lederskribenten å mene at regionreformen nå hindrer Finnmark i å gjøre omfattende investeringer de ellers ville ha gjennomført i egen regi. Avisa Sagat skaper det etterlatte inntrykk av at Finnmark måtte gi fra seg 1 350 mill. kr til Troms. 

Sagat synes fortsatt å være negative til utflytting av makt fra statlige direktører i hovedsak på Østlandet, til våre folkevalgte i nord. De synes heller ikke å være positive til at fylkesmannen får mindre makt over viktige beslutninger som bør tas av de folkevalgte.

I alt er det nesten 50 små og store oppgaver som våre folkevalgte endelig skal få avgjøre sjøl som direkte følge av regionreformen.

En langvarig politisk kamp fra samtlige parti og fylkeskommuner siden slutten av 80-tallet ble kronet med en foreløpig seier 8. juni 2017. I de kommende år vil kravet fra de nye regionene om flere oppgaver melde seg med større tyngde. Det er viktig for demokratiet. Desentralisering av makt stopper den langvarige sentraliseringa statens direktører har hatt fullmakt til – uansett regjeringer siden 1990.

Norges viktigste region – Troms og Finnmark med sine 240 000 innbyggere, øker sine inntekter mer enn summen av begge de tidligere fylkeskommunene og er derfor i stand til å betjene en noe større lånegjeld.

Det var nok dette flertallet i Finnmark fylkesting gamblet på da de vedtok tidenes største investeringsbudsjett i desember 2018. De tok sjansen på at sammen med Troms ville det være mulig å få alt de hadde listet opp av gode utbyggingssaker.

De visste meget godt at Finnmark fylkeskommune alene aldri ville klart å betjene en slik gjeld uten betydelige kutt i driftsbudsjettene de neste 20 år. Og de visste at innbyggerne aldri ville godta at veiene ikke skal vedlikeholdes, at buss- og båtruter raseres og at videregående skoler må legges ned.

For dette er saken:
I desember 2017 vedtok Finnmark fylkesting et investeringsbudsjett på 415 mill. kr. Det var nøkternt, og fylkeskommunen ville med egne driftsinntekter maktet å betjene den økte gjelda.

I desember 2018 vedtar det samme fylkesting et nytt investeringsbudsjett på…hold dere fast: 2 138 mill. kr!! Fullstendig urealistisk.

Det eneste som har skjedd i mellomtiden er at også flertallet (Ap, Sp, SV) har akseptert at Troms og Finnmark blir et sammenslått fylke. Og da blir økonomien bedre. Men ikke mye bedre!

Den mest ærlige i Aps fylkestingsgruppe var deres varaordførerkandidat i Tana, Ulf Ballo. Han sa i forrige uke på det direktesendte møtet fra Fellesnemndas Arbeidsutvalg at de nok måtte innrømme «å ha drukket for mye Møllers tran» da flertallet (Ap, SP og SV) vedtok investeringsbudsjettet i des. 2018.

Der Troms har hatt sine investeringsbudsjett innenfor nøkterne rammer i en årrekke med de samme investeringsbehov, ville det sammen med alle ekstraordinære investeringer i Finnmark økt lånegjelda til nærmere 120 % av brutto driftsinntekter. Da blinker det hissig i røde varselslamper, når anbefalt gjeld er 75 % og max gjeldsgrad er 100 %.

Å kutte 1 350 mill. av de urealistiske 2 130 mill. kr betyr at Finnmark kan foreta investeringer for 780 mill. kr. Det er 365 mill. kr MER enn hva fylkespolitikerne i Finnmark planla i 2017!

Det bekrefter at større fylkeskommuner får sterkere økonomiske muskler for å gjøre viktige løft for befolkningen. Sammenslåingen av Troms og Finnmark vil i tillegg til å gjøre «Norges viktigste region» politisk sterkere overfor sentrale myndigheter, også gjøre oss sterkere økonomisk til å gi innbyggerne bedre tjenester! 

Dette er dårlig nytt for de stadig færre fortidspessimistene i nord, men de fleste andre vil glede seg.

Å skape inntrykk av at Troms “ranet” Finnmark har derfor ingenting med virkeligheten å gjøre.

Politikerne fra Ap og SP ga derfor i forrige uke sin støtte til den mer edruelige investeringsplanen.

Avisene i Finnmark synes å ha et ganske edruelig syn på sin egen økonomi og kostnadene ved lånebaserte investeringer. Flere av dem ser ut til å ha skjønt at det også må gjelde både kommuner og fylkeskommunen.

Sagat sliter kanskje med virkelighetsforståelsen? Eller så har de stirret seg så blind på sin motstand mot regionreformen og flytting av makt nordover at alle midler er tillatt. Også å forsvare at fylkespolitikere må fortsette å drikke for mye både av Møllers tran eller andre kunstige energikilder?

Men det ville altså rammet innbyggerne og i første rekke ungdommen i Finnmark om flertallet i Finnmark fylkesting alene hadde gjennomført sine eventyr-investeringer de vedtok i desember 2018.

Så derfor ros til Finnmark Ap og Sp i fellesnemnda for deres helt nødvendige snuoperasjon!

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse