Annonse

Bør vi ikke være stolte av alle i Alta?

Altas ordfører har nylig underskrevet en særavtale med Sametinget, etter at Tromsø gjorde det samme for få år siden. I forbindelse med denne skjellsettende signeringen har det vært noen i Altasamfunnet som applauderer og mener at vi skal være spesielt stolte av det samiske i Alta. Det skulle dermed være grunn til å særbehandle samene i kommunen ved å inngå en spesiell avtale hvor kun denne gruppen skal ivaretas. Meningen kan synes å være at kommunen i sitt politiske og administrative arbeid skal påskjønne og prioritere gruppen - med Sametinget i spissen. Det reiser seg naturlig noen spørsmål når man hører eller leser slike utsagn.

• Bør vi ikke være stolte av ALLE i kommunen som sørger for å holde hjulene i gang – i arbeidslivet, i skoler, i frivillig arbeid, i organisasjonslivet, i familiene?
• Hvorfor skal en gruppe mennesker som allerede har dobbel stemmerett – ved vanlige valg og ved sametingsvalget – og dermed har langt mer innflytelse enn andre mennesker; hvorfor skal de ved en spesialavtale tildeles eksklusive rettigheter og bli prioritet i kommunen framfor andre?
• Burde ikke alle innbyggerne i kommunen være likeverdige, ha de samme rettighetene og gis muligheter? Hvorfor skal en gruppe mennesker som påberoper seg en bestemt avstamning eller slektstavle ivaretas med en egen avtale?

Det dreier seg altså om en gruppe mennesker som har bekjentgjort at de tilhører en egen etnisk gruppe, på ulike områder skal ha forrang i kommunen. De menneskene som gjennom deres eget etnokrati (Sametinget) fra før av har sterkt innflytelse og makt over kommunen, skal altså belønnes ytterligere med en eksklusiv avtale hvor de på ulike vis skal prioriteres.

• Hvorfor stoler ikke flertallet i kommunestyret på at demokratiet i kommunen kan ivareta alle grupper og enkeltmennesker som bor her? Alle har jo sine ulike behov som folkevalgte plikter å ivareta på en best mulig måte.
• Er ikke inngåelse av en eksklusiv avtale med Sametinget en fallitterklæring over det arbeid og avveininger som kommunens folkevalgte ved valg er pålagt å gjøre?

Flertallet i kommunestyret viser altså manglende respekt for det ansvar de selv har som folkevalgte. Sånn sett har de ingenting å være stolte av.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse